uusiutuva energia

Sähkö

Julkinen sektori käyttää lähes 7 % sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa. Esimerkiksi valtiokonsernin sähkönhankinnan arvo on yli 100 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n puitesopimusten kautta vuonna 2014 hankittiin sähköä 81 miljoonalla eurolla ja se oli Hanselin puitejärjestelyistä arvoltaan suurin.

Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkö on yksi suurimmista kasvihuonekaasujen lähteistä maailmassa. Hankkimalla uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä julkisen sektorin organisaatiot voivat vähentää toimiensa kasvihuonekaasupäästöjä sekä mahdollisesti myös muita ympäristövaikutuksia. Uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä kutsutaan usein myös vihreäksi sähköksi.

Uusiutuvia energialähteitä ovat

 • tuulienergia
 • aurinkoenergia
 • valtamerienergia
 • vesivoima
 • biomassa
 • kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut
 • geo- ja hydroterminen energia
 • ilmalämpöenergia (josta saadaan lämpöä, mutta ei sähköä)

Suositukset uusiutuvillä energialähteillä tuotetun sähkön hankinnalle

 • Asettakaa tavoite ja hankkikaa uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, jonka alkuperästä on kolmannen osapuolen todistus (alkuperätakuu).
 • Energiatehokkuuden parantaminen on ensisijaista myös uusiutuvaa energiaa käytettäessä, jotta energian kokonaiskulutus kääntyisi laskuun.


Alkuperätakuulla varmistetaan uusiutuvan sähkön alkuperä

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Alkuperätakuujärjestelmä varmentaa uusiutuvien energialähteiden käytöstä ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden sekä edistää sähkönkäyttäjien mahdollisuutta valita uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä.

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön hankkiminen on julkiselle hankkijalle helppoa. Alkuperätakuut voi hankkia ja kilpailuttaa erillään sähköstä tai yhdessä sähkön kanssa. Toisin sanoen sähkön voi ostaa edelleen samalta myyjältä kuin ennenkin, mutta hankkia alkuperätakuut erikseen välittäjiltä tai sähkönmyyjältä.  Alkuperätakuita voi hankkia myös tietylle osalle käytetystä sähköstä.

Suomessa alkuperätakuut myöntää kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Sähkön myyjillä on velvoite ilmoittaa asiakkailleen edellisen kalenterivuoden aikana myymänsä sähkön alkuperän kokonaisjakauman. Energiavirasto valvoo sähkön alkuperän ilmoittamisvelvoitteen noudattamista sekä rekisterinpitäjän toimintaa.

Motiva_ sähkön alkuperä vaaka - kuvanaKlikkaa kuvaa, niin saat ladattua sen isompana pdf-muodossa.


Periaatepäätös kestävistä ympäristö- ja energiaratkaisuista (13.6.2013)

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämiseksi julkisissa hankinnoissa kannustetaan myös julkista sektoria uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön hankkimiseen:

"Sähköä ostettaessa on huomioitava sähkön alkuperä ja pyrittävä ostamaan erityisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Sähkön alkuperästä on seurantaa varten esitettävä kolmannen osapuolen todistus."


Periaatepäätöksen tavoitteet ovat valtion hankintayksiköille sitovia ja muille julkisille hankkijoille suosituksia.


Säädöksiä
Alkuperätakuulaki pohjautuu Euroopan unionin uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annettuun RES-direktiiviin (2009/28/EY).

LisätietoaSähkö

Euroopan komissio: Vihreän sähkön hankintaohje

EU Vihreän sähkön hankintaohje (pdf) (35.2 KB) (2012, 6 sivua)

Vertailuperusteiden yhteydessä voidaan tuoda esille, että pyrkimyksenä on tavoitella jopa mainittua suurempaa uusiutuvien energialähteiden osuutta sähkön hankinnassa. Lisävaatimusten avulla voidaan pyrkiä jopa 100 prosentin uusiutuvien energialähteiden osuuteen hankinnassa.

Hankintaohje on päivityksen alla ja sen julkaisu on keväällä 2017.

Sähkön alkuperätakuut avuksi

Uusiutuvat energialähteet on määritelty direktiivissä 2001/77/EY1. Direktiiviä voi käyttää perusteena sähkön hankinnassa. Kun tavoitteena on tehokas yhteistuotanto, sen määritelmä löytyy direktiivistä 2004/8/EY.

Sähkön alkuperä on mahdollista todentaa alkuperätakuita koskevalla järjestelmällä tai vastaavalla. Alkuperätakuuseen liittyvät sertifikaatit ovat hyvä keino todentaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen.


Sähkö

Lappeenrannan kaupunki sitoutuu EKOenergiaan   

Lappeenrannan kaupunki on tehnyt Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa sopimuksen EKOenergiasta. Sopimus tarkoittaa, että jatkossa kaupungin kiinteistöissä käytetään pelkästään pelkästään EKOenergia-sertifioitua metsä- ja tuulivoimalla tuotettua sähköä. Sopimus takaa Lappeenrannan kaupungille EKOenergian vuosille 2017–2020. Lappeenrannasta tulee maailman ensimmäinen kaupunki, joka siirtyy käyttämään EKOenergia-merkittyä sähköä. (2016)

Lappeenrannan kaupungin tiedote >>

EKOenergia-ympäristömerkki: www.ekoenergia.fi


HSY siirtyi EKOenergian käyttöön

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY siirtyi vuonna 2015 kokonaan EKOenergia-merkityn sähkön käyttöön, minkä jälkeen HSY on yksi suurimmista EKOenergian käyttäjistä Euroopassa. Lisäksi HSY on jo ennestään pääkaupunkiseudun suurin uusiutuvan energian tuottaja.

EKOenergia edellyttää, että EKOenergian käyttäjänä HSY osallistuu osaltaan ilmasto- ja ympäristörahastoihin. Rahastoihin kertyneillä varoilla toteutetaan hankkeita, joilla lisätään uusiutuvan energian tuottoa sekä eheytetään virtavesiluontoa. Varojen käytöstä päättää ympäristöjärjestöjen verkoston hallinnoima EKOenergia. (2015)

HSY siirtyi EKOenergian käyttöön >>

EKOenergia-ympäristömerkki: www.ekoenergia.fi


Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö kiinnostaa kuntia

Motivan hankintapalvelu teetti kuntahankkijoille sähkön ostamisesta kyselyn keväällä 2016, jolla haluttiin selvittää, mitä sähköä julkinen sektori hankkii ja miten. Vastaava kysely toteutettiin viimeksi vuonna 2011.

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön sopimus on tällä hetkellä käytössä kolmanneksella vastaajista. Näin oli myös vuonna 2011, joten kyselyn vastausten perusteella uusiutuvan sähkön osuus ei ole lisääntynyt kuntien hankinnoissa. Kyselyssä kävi ilmi myös se, ettei sähkön alkuperätakuujärjestelmä ole tuttu kuntahankkijoille, sillä vielä yli puolet vastaajista ei tuntenut sitä.

Lue lisää kyselystä ja sähkönalkuperätakuusta >>


Helsingin seudun metro- ja raideliikenne kulkee uusiutuvalla sähköllä

Vuoden 2014 alusta HSL:n metro- ja raideliikenteen sähkö on ostettu pohjoismaisena tuuli- ja vesivoimana.

HSL - Ympäristöraportti 2014 >>


"Junat kulkevat vedellä"

VR on siirtynyt sataprosenttisesti vesivoimalla tuotetun sähkön käyttöön vuoden 2011 alusta alkaen. VR konsernin tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian käytön osuus yli 60 % vuoteen 2020 mennessä (kaikesta konsernin energiankäytöstä). Vuonna 2014 uusiutuvan energian osuus oli 56 %.

VR: Ympäristö >>


Turun kaupungin uusiutuva sähkö on hyvä eurooppalainen malli kestävästä kehityksestä

Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman mukaisesti kaupunki on pyrkinyt huomioimaan kestävän kehityksen kriteerit kaikissa hankinnoissaan. Myös linjaus uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön hankinnasta sisältyy ohjelmaan. (2013)Energiatehokkuuspalvelut kilpailutettiin sähkön hankinnan rinnalla

Hansel Oy kilpailutti vuonna 2010 sähkönhankintapalvelut, sähköntuotannon ja energiatehokkuuden asiantuntijapalvelut valtionhallinnon organisaatioille. (2010)

Energiatehokkuuspalvelut kilpailutettiin sähkön hankinnan rinnalla (pdf) (115.8 KB)
Sähkö

Kysy meiltä

hankintapalvelu@motiva.fi


Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? –webinaari 14.10.2016

Alkuperätakuulla varmennettu sähkö on tuotettu todennetusti uusiutuvilla energialähteillä. Sähkön alkuperätakuuta hyödyntämällä voitte hankkia uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ilman fyysisten sähkösopimusten muuttamista, pienentää organisaationne hiilijalanjälkeä ja vähentää sähkönkäytön ja -tuotannon aiheuttamia haittoja.

Motivan hankintapalvelu järjesti webinaarin sähkön alkuperätakuista ja uusiutuvalla energialla tuotetusta sähköstä lokakuussa 2016.

Seminaarin esitykset ovat ladattavissa OneDrivestä >>
Tallenne löytyy tämän linkin takaa: https://youtu.be/kVnmFbUITds

Webinaarissa kuulet muun muassa

 • Mikä on sähkön alkuperätakuu ja miksi niitä kannattaa hankkia?
 • Miten voin hankkia uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?
 • Mikä on alkuperätakuuhankinnan vaikutus?
 • Mitä EKOenergia pitää sisällään?Sähkön alkuperä - kysymyksiä ja vastauksia

Tutustu Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? -opastavaan kalvosarjaan sähkön hankinnasta. (2016)


Voimmeko hankkia uusiutuvista energialähteistä olevaa sähköä (julkisissa hankinnoissa)? 

Kyllä, ostettaessa sähköä voidaan määrittää, mikä osuus hankittavasta sähkön määrästä on uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvilla energianlähteillä  tuotettua sähköä ostettaessa todennuksena sähkön alkuperästä toimii alkuperätakuu.Kuinka varmistun siitä, että ostamani sähkö on uusiutuvaa energiaa?

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Alkuperätakuutodistuksen saanut sähkö on varmistettu ulkopuolisen tahon toimesta. Alkuperätakuun omistaa ensin sähkön tuottaja, jolle se on myönnetty. Tuottaja myy alkuperätakuun eteenpäin.

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön hankkiminen on julkiselle hankkijalle helppoa. Alkuperätakuut voi hankkia ja kilpailuttaa erillään sähköstä tai yhdessä sähkön kanssa. Toisin sanoen sähkön voi ostaa edelleen samalta myyjältä kuin ennenkin, mutta hankkia alkuperätakuut erikseen. Alkuperätakuita voi hankkia myös haluamalleen osalle käytetystä sähköstä.


Sivua päivitetty viimeksi 27.4.2017