Puupino

Katso myös: Lämmitysjärjestelmät

Lämpöyrittäjyys

Lämmön prosessi- ja lämmitystarpeisiin voi joko ostaa ulkopuoliselta toimittajalta tai tuottaa itse omassa kattilassa. Eri tekijät määrittelevät yrityksen kannalta parhaan toteutustavan. Lämmöntuotannon kokonaiskustannuksiin vaikuttavat eniten käytettävä polttoaine ja tuotantotapa.

Lämmöntuotannon ostaminen palvelutoimintana on sujuva tapa rakennuksen tai prosessin lämmityksen hoitamiseksi. Lämmöntoimittajana voi toimia paikallinen lämpöyrittäjä tai lämpöosuuskunta.

Mitä on lämpöyrittäjyys?

Lämpöyrittäminen on yritystoimintaa, jossa paikallinen yrittäjä tai yritys myy käyttäjälle lämpöä sovittuun hintaan. Polttoaineina lämpöyritys voi hyödyntää eri lähteistä saatavia biopolttoaineita, kuten metsähaketta, puunjalostuksen sivutuotteita, peltobiomassoja ja turvetta.

Polttoaineen hankinnan lisäksi yrittäjä tai yrittäjäyhteenliittymä huolehtii lämpökeskuksen toiminnasta. Lämpölaitos voi olla kiinteistön omistajan tai yrittäjän omaisuutta. Lämpölaitosten teho vaihtelee usein muutamasta kymmenestä kilowatista useampaan megawattiin. Tyypillinen lämmitettävä kohde voi olla esimerkiksi koulu tai muu kunnan omistama suuri kiinteistö.

Kun lämpö tuotetaan puuperäisillä polttoaineilla, uusiutuvan polttoaineen käytöstä ei synny laskennallisia hiilidioksidipäästöjä. Lämpöyrittämisellä on myös myönteisiä vaikutuksia kunnan työllisyyteen. Lämmöstä maksettu raha jää omaan kuntaan, ja paikalliset yrittäjät saavat hyvät edellytykset toiminalleen.

Katso Youtube-video lämpöyrittäjätoiminnasta:
Lämpöyrittäjyys – Youtube-video

Lämmön hankintaohjeita

Hankintaa miettiessä kannattaa ottaa huomioon koko lämmöntuotantoprosessi:
 • polttoainehankinta
 • ylläpitopalvelun hankinta
 • laitoksen suunnittelu ja rakentaminen sekä
 • lämmönhankinta

Lämmöntuotannon kilpailuttamisessa kannattaa tavoitella toiminnallista laatua. Anna palveluntoimittajien itse ehdottaa tekniset ratkaisut ja anna kaikki tarvittavat lähtötiedot jo tarjouspyynnössä. Kannattaa myös miettiä vaatimuksien asettamista eri vuodenaikojen lämmöntarpeelle.

On tärkeä ilmoittaa arviointiperusteet ympäristöominaisuuksille, kuten alhaisille päästöille ja energiatehokkuudelle. Ympäristöominaisuuksien painotuksen tulisi olla ainakin 10-15 prosenttia kokonaispisteistä.

Vinkkejä uusiutuvan lämmön hankintaan:

 • Valitse kokonaistaloudellisin ratkaisu.
 • Muista investointien lisäksi huolto-, ylläpito- ja jätekustannukset.
 • Pyydä lämmön tarjoajia käyttämään kilowattituntihintaa, jotta lämmön hinta määräytyisi puun energiasisällön mukaan.
 • Lämmönhankintaan voi sisällyttää energiansäästöpalvelun, jolloin lämmöntoimittaja takaa myös tietyn energiansäästön.
 • Kannusta toimijoita jatkuvaan parantamiseen ja tee itse säästöjä.
 • Tarjouspyyntöön voidaan sisällyttää lisäpisteitä palveluratkaisuista, jotka vähentävät edelleen haitallisia päästöjä ja ovat vaadittua energiatehokkaampia.

Lisätietoja:


Osta lämpö valmiina -esite (pdf) (405.6 KB)

Motiva: Lämpöyrittäjyys


Lämpöyrittäjyys

Motiva: Kuinka ostaa lämpöyrittäjäpalveluita -opasKuinka ostaa lämpöyrittäjyyspalveluita – Motivan (pdf) (143.4 KB)
Julkaistu
17.9.2013
Laajuus 7 s.

Tämän oppaan tarkoitus on auttaa kuntia hankkimaan lämpöyrittäjien palveluja.

Oppaassa käsitellään seuraavia aiheita:
 • Mikä on lämpöyrittäjä?
 • Hankintaan vaadittava taustaselvitys
 • Kuinka toimia
 • Hankinta
 • Millainen sopimus lämpöyrittäjän kanssa tehdään?
 • Haasteita ja ratkaisujaLämpöyrittäjyys


Katso Youtube-video:
Lämpöyrittäjä myy lähienergiaa


Kuntakatselmus vauhditti lämpölaitoksen rakentamista

Hankasalmella Keski-Suomessa on toteutumassa 2000-luvun alkupuolella tehdyt suunnitelmat korvata öljylämmitys kotimaisella polttoaineella. (2013)

Kuntakatselmus vauhditti lämpölaitoksen rakentamista (pdf) (177.9 KB)


Rohkea uuden teknologian ostaja

Toholammin Energia on hankkinut ORC-prosessiin perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen. Investointi lisää energiantuotannon tehokkuutta sekä tukee hajautetun sähköntuotannoon kehitystä. (2012)

Toholammin Energia - Rohkea uuden teknologian ensiostaja (pdf) (286 KB)
TEM tiedote 13.5.2011: Toholammin Energia Oy – CHP-voimalaitos (pdf) (179.5 KB)
Vapor Finland Oy tiedote 1.6.2011: Vapor Finland Oy toimittaa Toholammin Energia Oy:lle voimalaitoksen (pdf) (180.9 KB)


Eroon lämmitysöljystä vuoteen 2020 mennessä

Lapinjärven kunnanvaltuuston asettaman tavoitteen mukaan Lapinjärvi luopuu lämmitysöljyn käytöstä kunnan kiinteistöissä vuoteen 2020 mennessä. (2011)

Lapinjärven kunta – Eroon lämmitysöljystä vuoteen 2020 mennessä (pdf) (207.6 KB)


Säästöjä lämmitysjärjestelmän vaihdolla

Kuopion kaupunki teetti kokonaisurakkana lämmitystapamuutoksen Vehmasmäen koulussa. Kilpailutuksessa tarjoajilta vaadittiin sitoutumista vuosittaisiin säästöihin. (2010)

Kuopion kaupunki – Säästöjä lämmitysjärjestelmän vaihdolla (pdf) (185.1 KB)


Lämpöyrittäjyys


Kysy meiltä

Mistä löydän lämpöyrittäjiä?

Lämpöyrittäjiä on koottu Bioenergia ry:n lämpöyrittäjät sivustolle osoitteeseen www.lampoyrittajat.fi.

Lisäksi kannattaa olla yhteydessä alueen metsäkeskuksen puuenergianeuvojaan. Heillä on hyvä käsitys alueella toimivista lämpöyrittäjistä ja lämpöyrittäjäksi aikovista.

Motiva: puuenergianeuvonta

www.metsakeskus.fi


Kuinka paljon lämpöyrittäjän tuottama lämpö maksaa?

Lämpöyrittäjien lämmön hinta vaihtelee kohteittain, mutta yleisesti on halvempaa kuin esimerkiksi öljy. Hinta on yleensä 48-60 €/MWh (alv 0%). Hinta riippuu muun muassa saatavilla olevasta polttoaineesta ja sen hinnasta sekä kohteen lämmön tarpeen vaihteluista ja kokoluokasta. Tämän vuoksi kannattaakin keskustella yrittäjien kanssa jo ennen tarjouspyynnön jättämistä, jotta kohteeseen tulee optimaalisin ratkaisu ja sitä kautta myös lämmön hinta on matalampi


Millaisiin kohteisiin kannattaa hankkia energiaa lämpörittäjältä?

Lämpöyrittäjiltä saa monipuolisia palveluja, joten ne myös sopivat monenlaisiin kohteisiin. Kohteen lämmöntarpeen tulee olla tarpeeksi suuri, jotta lämmön tuottaminen ja tarvittavien investointien tekeminen on kannattavaa. Sopiva kokoluokka riippuu hyvin paljon yrittäjistä. Tarvittavan lämpötehon tulisi yleensä olla yli 2000 kW ja lämmön tarpeen 500 MWh vuodessa. Lämpöyrittäjä voi myös rakentaa verkon ja tuottaa lämpöä useaan eri kohteeseen, jolloin yksittäisen kohteen lämmön tarve voi olla pienempi.

Lämpöyrittäjät tuottavat lämpöä yleensä hakkeella. Lämpölaitokselle ja hakevarastolle täytyy olla tilaa lähellä lämmitettäviä kiinteistöjä. Hakkeen kuljetukset tulee myös ottaa huomioon.

Kannattaa muistaa, että lämpöyrittäjä voi tuottaa lämpöä muullakin kuin hakkeella. Suomessa toimii useita pellettiä käyttäviä lämpöyrittäjiä. Lisäksi on mahdollista hyödyntää aurinkolämpöä ja lämpöpumppuja. Pien-CHP eli pienimuotoinen sähkön ja lämmön tuottaminen on myös tullut yhä kannattavammaksi. Lämpöä hankkiessa voi selvittää, olisiko yrittäjä kiinnostunut tuottamaan myös sähköä.


Sivua päivitetty viimeksi 11.8.2016