Pelletti

Katso myös: Lämpöyrittäjyys

Lämmitysjärjestelmät

Suomessa rakennettu ympäristö vastaa huomattavasta osuudesta energiankulutusta ja kasvihuonepäästöjä. Vuonna 2011 Suomessa 24 prosenttia1energian loppukäytöstä jakautui rakennusten lämmittämiseen. Alla oleva taulukko kuvaa eri sektorien energian loppukäyttöä (sähkö, kaukolämpö, suora polttoainekäyttö) vuonna 20111.
Energian loppukäyttö sektoreittain 2011

Yleisimmät lämmitystavat

Yleisimmät lämmitystavat asuin- ja palvelurakennuksissa ovat kaukolämpö, puu- ja sähkölämmitys. Alla oleva taulukko kuvaa rakennusten lämmitykseen käytetyn kokonaisenergiamäärän / hankitun energian prosenttiosuutta vuosina 2007 ja 20111. Kaukolämpöön ja sähköön eivät sisälly niiden tuotanto- ja siirtohäviöt.

Taulukko 1. Rakennusten lämmitykseen käytetyn kokonaisenergiamäärän osuus vuonna 2007 (%). Rakennusten-lämmitys-lähteet 2007
Taulukko 2. Rakennusten lämmitykseen käytetyn kokonaisenergiamäärän osuus vuonna 2011 (%).
Rakennusten-lämmitys-lähteet 2011
Usein palvelurakennuksista ovat kaukolämmössä suuret taajamissa sijaitsevat rakennukset. Taajamien ulkopuolella käytetään vielä öljylämmitystä. Pieniä palvelurakennuksia lämmitetään usein sähköllä. Lämpöpumppujen määrä on selvässä kasvussa niin uusissa kuin vanhoissa rakennuksissa. Lämmitysenergian kulutuksesta suurin osa kuluu tilojen lämmitykseen ja lähes yhtä suuri osa ilmanvaihtoilman lämmittämiseen. Vähäisempi osuus kuluu käyttöveden lämmittämiseen.2

Kunnat voivat vaikuttaa lämmitysenergian kulutukseen ja energiatehokkuuteen omien uudis- ja korjausrakennusten järkevällä lämmityksellä ja lämmityksen suunnittelulla. Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä 4/13 on energiatehokkuudelle määritelty vähimmäisvaatimukset, kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien uusimisesta.

Energiatehokkuuden parantamiseen annetaan asetuksessa kolme vaihtoehtoista reittiä. On tärkeää myös huomioida, että vuoden 2019 alusta rakennettavien uusien rakennusten, jotka ovat viranomaisten käytössä ja omistuksessa, tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Kunta voi viestiä myös kuntalaisille asuinrakennusten lämmitysenergian säästömahdollisuuksista sekä uusiutuvan energian käytöstä.

Tutustu kokonaisuudessaan Rakennusten energiatehokkuutta koskevaan lainsäädäntöön>>

Lämmitysjärjestelmän valinta

Lämmitysjärjestelmän valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota hankinta- ja käyttökustannusten lisäksi ympäristöystävällisyyteen, käytön vaivattomuuteen sekä energiakustannuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Täydentävät lämmitysjärjestelmät toimivat varalämmönlähteenä ja pienentävät ostoenergian tarvetta.

Vaihtoehtoja on monia ja valintaperusteita useita:
 • ympäristöseikat (hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt);
 • polttoaineen hinta (tulevaisuuden hintakehitys);
 • helppohoitoisuus (varmatoimisuus);
 • käyttökustannukset;
 • investointikustannukset; ja
 • tilantarve.

Lämmitysjärjestelmän valintaa mietittäessä on myös hyvä miettiä, voiko lämmitysenergiantarvetta vähentää paremmalla eristyksellä ja tiiveydellä.

Kustannukset

Energian hinta eri muodoissaan tulee suurella todennäköisyydellä nousemaan rakennuksen elinkaaren aikana. Rakennuksen lämmitystarpeen pienentämiseen tähtäävät investoinnit tulevat aina kannattavammaksi takaisinmaksuaikojen lyhentyessä.

Lämmitysjärjestelmien kokonaiskustannuksiin vaikuttavat:

 • rakentamisvaiheen investoinnit;
 • vuotuiset energiakustannukset;
 • kiinteät vuotuiset perusmaksut; ja
 • huolto- ja korjauskustannukset.

Rakennuksen koko ja lämmitystarve vaikuttavat siihen kannattaako panostaa hieman kalliimpaan järjestelmään, jolla saadaan edullista energiaa vai järjestelmään, joka on edullisempi hankkia, mutta jolla saattaa olla kalliimpi energian hinta.

Ympäristöseikat

Ympäristön kannalta on suositeltavaa valita uusiutuvaa energiaa käyttävä lämmitysratkaisu.

Uusiutuvaa energian lämmitysratkaisuja ovat:
 • puu ja pelletti;
 • maalämpö;
 • kaukolämpö (tuotantotavasta riippuen); ja
 • aurinko- ja tuulienergia.

Lämmitystapojen vertailulaskuri

Pientalon lämmitystapojen vertailulaskuri on tehty avustamaan rakennusten lämmitystapojen vertailussa. Laskurin tarkoituksena on tarjota puolueetonta ja vertailukelpoista tietoa eri lämmitystavoista sekä niiden kustannuksista. Tavoitteena on myös antaa kokonaisvaltaista tietoa lämmitystavoista yksittäisten laitteiden tai järjestelmän osien sijaan.

Kustannustietojen ohella laskuri tarjoaa kuvauksia eri lämmitystapojen ominaisuuksista. Laskurin ensisijainen kohderyhmä ovat uusien pientalojen rakentajat ja vanhojen talojen remontoijat. Annetut ohjearvot on suunnattu pientaloille ja esitäytetyt tiedot on tehty vastaamaan uusien pientalojen lämmitystapojen keskimääräisiä kustannuksia ja toiminta-arvoja. Laskuria voidaan kuitenkin periaatteessa käyttää myös muunkin kokoisille ja tyyppisille rakennuksille.

Tutustu laskuriin>>


1Tilastokeskus: Energiatilasto 2012

2Sitra: Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt


Lämmitysjärjestelmät

Tältä sivulta löydät lämmitysjärjestelmien hankintoihin liittyviä Motivan oppaita ja lomakkeita käyttöösi.
Katso myös: Lämpöyrittäjyys

Klikkaamalla kuvaa pääset julkaisuun.

Auringosta-lämpöä-ja-sähköä-2012-100x141px

Auringosta lämpöä ja sähköä
Auringosta lämpöä ja sähköä (pdf) (661.6 KB)

Julkaistu: 2012
Laajuus: 16 sivua

Motiva on laatinut yhdessä Aurinkoteknillisen yhdistyksen aiantuntijoiden kanssa aurinkojärjestelmän hankintaa helpottavan yleistajuisen oppaan auringon energiasta.
lämpöä-ilmassa – Ilmalämpöpumppu
Lämpöä ilmassa – Ilmalämpöpumput
Lämpöä ilmassa Ilmalämpöpumput (pdf) (568.6 KB)

Julkaistu: 2012
Laajuus: 16 sivua

Tässä oppaassa tutustut paremmin eri ilmalämpöpumppu-vaihtoehtoihin ja sen avulla pystyt valitsemaan taloosi sopivan ilmalämpöpumpun.

Lämpöä-kotiin-keskitetysti – Kaukolampö
Lämpöä kotiin keskitetysti
Lämpöä kotiin keskitetysti Kaukolämpö (pdf) (1.7 MB)

Julkaistu: 2012
Laajuus: 16 sivua

Kaukolämpö sopii monenlaisiin uusiin ja saneerattaviin rakennuksiin. Liittyminen kaukolämmitykseen on helppoa ja nopeaa, kun lähistöllä on kaukolämmön jakeluverkko. Keskitetty kaukolämpötuotanto on energiatehokasta, ympäristömyötäistä ja taloudellista.

Lämpöä omasta-maasta – Maalämpöpumput
Lämpöä omasta maasta
Lämpöä omasta maasta – Maalämpöpumput (pdf) (542.6 KB)

Julkaistu: 2012
Laajuus: 16 sivua

Opas auttaa pientalon rakentajaa ja peruskorjaajaa maalämmön valintaan liittyvissä kysymyksissä. Oppaassa käydään läpi lämmitysjärjestelmän suunnitteluun, tekniikkaan ja asennukseen ja käyttöön liittyviä asioita.

Puupelletti lämmittää puhtaasti ja uusiutuvasti
Puupelletti lämmittää puhtaasti ja uusiutuvasti
Puupelletti lämmittää puhtaasti ja uusiutuvasti (pdf) (602.4 KB)

Julkaistu: 2012
Laajuus: 16 sivua

Motiva on laatinut yhdessä pellettialan toimijoiden kanssa käytännönläheisen oppaan pellettilämmityksestä. Työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö ovat tukeneet oppaan tekoa.


Tarjouspyyntölomakkeet

Mahdollisimman kattavan kokonaisuuden hankkiminen yhdeltä toimittajalta helpottaa myöhemmin takuuasiota, huolto- ja varaosatoimia sekä mahdollisten reklamaatioiden hoitoa. Tarjouspyyntöjä on hyvä pyytää useilta eri toimittajilta. Kun olet valinnut laitetoimittajan, tee hankinnasta kirjallinen sopimus.

Tarjouspyyntölomake – AurinkolämpöjärjestelmäAurinkolämpöjärjestelmä
Tarjouspyyntölomake – Aurinkolämpöjärjestelmä (pdf) (609 KB)

Laajuus: 2 sivua

Tässä on käyttöösi valmis aurinkojärjestelmän tarjouspyyntölomake, jonka voit täyttää joko tietokoneella tai käsin tulosteeseen.

Tarjouspyyntölomake – MaalämpöjärjestelmäMaalämpöjärjestelmä
Tarjouspyyntölomake – Maalämpöjärjestelmä (pdf) (607 KB)

Jukaistu: 2011
Laajuus: 2 sivua

Tässä on käyttöösi valmis maalämpöjärjestelmän tarjouspyyntölomake, jonka voit täyttää joko tietokoneella tai käsin tulosteeseen.

Tarjouspyyntolomake – Pellettijärjestelmä
Pellettijärjestelmä
Tarjouspyyntölomake – Pellettijärjestelmä (pdf) (604.8 KB)

Julkaistu: 2011
Laajuus: 2 sivua

Tässä on käyttöösi valmis pellettijärjestelmän tarjouspyyntölomake, jonka voit täyttää joko tietokoneella tai käsin tulosteeseen.


Kaikki Motivan lämmitysjärjestelmäjulkaisut löydät Motivan julkaisupankista: www.motiva.fi/julkaisut/lammitysjarjestelmat

Hyviä esimerkkejä lämmitysjärjestelmähankinnoista

 Klikkaamalla kuvaa pääset julkaisuun.

Kuopion kaupunki Saastoja lammitysjarjestelman vaihdolla 100x142px


 

Kuopion kaupunki – Säästöjä lämmitysjärjestelmän vaihdolla

Julkaistu: 2010


Kuopion kaupunki teetti kokonaisuusurakkana lämmitystapamuutoksen Vehmasmäen koulussa. Kilpailutuksessa tarjoajilta vaadittiin sitoutumista vuosittaisiin säästöihin.

Lapinjarvi esimerkkikortti 100x142px

Lapinjärven kunta – Eroon lämmitysöljystä vuoteen 2020 mennessä

Julkaistu: 2011

Lapinjärven kunnassa toteutettiin uusiutuvan energian kuntakatselmus, jonka perusteella lämmityksessä tähdätään nyt bioenergian hyödyntämiseen. Selkeät hankintakriteerit olivat avainasemassa uuden hakelämpölaitoksen hankinnassa.


Lämmitysjärjestelmät

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme.


Mikä on teknologianeutraali hankinta ja mitä etuja siitä on?

Teknologianeutraalia hankintaa voidaan hyödyntää sekä lämmitysjärjestelmän hankinnassa että lämmönhankinnassa palveluna.
Teknologianeutraalissa hankinnassa kuvataan tarve, mutta ei määritetä tarkkaan, mitä teknologiaa ollaan hankkimassa, vaan annetaan laitetoimittajan määrittää kohteeseen optimaalisin ratkaisu. Vertailukriteereinä voidaan käyttää esimerkiksi elinkaarikustannusta (€/MWh) ja uusiutuvan energian osuutta vuosittaisesta tuotannosta. Teknologiahankinnassa elinkaarikustannuslaskelmiin on hyvä sisällyttää investointi, käyttökustannukset sekä korjaus- ja kunnossapitokustannukset.

Esimerkkejä teknologianeutraaleista hankinnoista:


Sivua päivitetty viimeksi 11.8.2016