kannettavatietokone pieni

IT- ja toimistolaitteet

Energiatehokkaammat IT-laitteet tuottavat vähemmän lämpöä, kestävät pidempään, aiheuttavat vähemmän ilmastointikuluja ja säästävät mahdollisesti jopa arvokasta toimitilaa.

IT- ja toimistolaitteiden energiansäästöpotentiaali nykytasoon verrattuna on jopa 60 prosenttia. Laitteita hankitaan kerralla paljon ja uusia hankitaan usein. Myös erilaisten palvelimien ja levyjärjestelmien määrä kasvaa tiedon käsittelyn ja tallennuksen määrän kasvaessa huomattavasti.

Konesalien energiatehokkuus

Energiatehokas konesali (Motivan julkaisut)

Lainsäädäntö

EU:ssa oli voimassa Energy Star -asetus, jonka mukaan jäsenvaltioiden keskushallintoviranomaisten tuli toimistolaitteiden julkisissa hankinnoissa käyttää vähintään Energy Star-tason energiatehokkuusvaatimuksia.

EU-US välinen sopimus on päättynyt 20.2.2018. Sopimus oli voimassa 15 vuotta. Velvollisuus käyttää Energy Star merkintää kriteerinä erilaisissa tarjouksissa, hankinnoissa tai päätöksissä on päättynyt.

Lisätietoja sopimuksen päättymisestä ja UKK: EU Energy Star
 

Energy Star -vaatimus koski seuraavia toimistolaitteita:
  • tietokoneet,
  • tietokoneiden näytöt ja
  • kuvantamislaitteet (kopiokoneet, faksit, tulostimet, skannerit, portituskoneet, monitoimilaitteet).


Lisätietoja
EcoDesign direktiivi kulutuselektroniikan lepovirtakulutukselle

Tuotteiden ekosuunnittelu – Lepovirtakulutus

RoHS-direktiivit tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
RoHS-direktiivit 2002/95/EY ja 2011/65/EU

WEE-direktiivi: Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta
852/2004 Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromustaEettisempää elektroniikkaa -verkkosivusto

Julkaisija: Eetti ry
Julkaistu: 2015

Elektroniikkalaitteiden tuotanto- ja arvoketju on tyypillisesti erittäin pitkä ja monipolvinen. Eri tuotantovaiheet tapahtuvat usein eri maissa, ja niistä vastaavat eri yritykset. Jotkut erikoistuvat raaka-aineisiin, toiset komponentteihin, kolmannet kokoonpanoon ja niin edelleen.Tietotekniikan vastuuhaasteet liittyvät esimerkiksi työntekijöiden oikeuksiin, työturvallisuuteen, ihmisoikeuksiin, suureen ympäristökuormitukseen ja veronmaksuun.

Verkkosivusto opastaa valtiota ja kuntia vastuullisempaan tietotekniikan käyttöön. Oppaan ohjeet ja esimerkit kattavat tietotekniikkalaitteiden ja -palveluiden koko elinkaaren valmistuksesta hankintoihin, käyttötapoihin ja kierrätykseen.


Eettisempää elektroniikka -verkkosivusto >>


IT- ja toimistolaitteet


Motiva: Ympäristökriteerit tietokoneille ja näytöille

Motivan hankintaohje - tietokoneet ja näytöt

Motiva: Ympäristökriteerit monitoimilaitteille, kopiokoneille ja tulostimille

Motivan hankintaohje - monitoimilaitteet, kopiokoneet ja tulostimet


Julkaistu 3.11.2014

Laajuus: 5 s.


Lue ensinNäin käytät hankintaohjeitammeOhjeet auttavat valitsemaan ympäristöä säästävämpiä IT- ja toimistolaitteita. Ohjeissa esitellään ympäristökriteereitä joita hankkijat voivat hyödyntää tarjouspyynnöissään.


Ympäristökriteerit koskevat mm. seuraavia ominaisuuksia

  • energiatehokkuus
  • käyttöiän pidentäminen
  • haitalliset kemikaalit
  • melu


Huom! EU:ssa on ollut voimassa Energy Star -asetus, jonka mukaan jäsenvaltioiden keskushallintoviranomaisten tulee toimistolaitteiden julkisissa hankinnoissa käyttää vähintään Energy Star-tason energiatehokkuusvaatimuksia.

EU-US välinen sopimus on päättynyt 20.2.2018. Sopimus oli voimassa 15 vuotta. Velvollisuus käyttää Energy Star merkintää kriteerinä erilaisissa tarjouksissa, hankinnoissa tai päätöksissä on päättynyt.Motiva: Energiatehokas konesali

Julkaistu 2011
Laajuus 24 s.

Energiatehokas konesali


Mihin konesalissa kuluu energiaa ja kuinka sitä voidaan säästää? Opas keskittyy konesalikiinteistön ja teknisten ratkaisujen energiatehokkuuteen ja se on tarkoitettu konesalien omistajille ja operaattoreille, käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä laitevalmistajille. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti nykyisten konesalien energiatehokkuuden parantamiseen, mutta siitä on hyötyä myös uuden konesalin suunnittelussa.
Euroopan komissio: EU GPP -kriteerit IT- ja toimistolaitteille

  • EU GPP Criteria for Computers and monitors (2016)

  • EU GPP Criteria for Imaging Equipment (2014)


Tutustu ohjeisiin >>IT-laitteet

Joensuun seudun hankintatoimi huomioi IT-laitteiden ympäristöominaisuudet

Keväällä 2014 Joensuun seudun hankintatoimi kilpailutti IT-laitteita alueen kuntien, kuntayhtymien ja muiden julkisten yhteisöjen käyttöön. Tarjouspyynnössä IT-laitteiden ympäristö-vaikutukset otettiin huomioon sekä teknisten eritelmien että vertailuperusteiden avulla. (2014)

Lue lisää >>


Pelisäännöt IT-hankinnoille

Hansel Oy Pelisaannot IT-hankinnoille (pdf) (164.9 KB)
Hansel Oy:n tehtävänä on tehostaa valtion hankintoja ja tuottaa säästöjä valtionhallinnolle. Puitejärjestelyjen avulla Hanselin asiakkaat voivat tehdä hankintojaan helpommin.

Energiatehokkuus ja ympäristöseikat korostuvat sekä tietokoneita ja niiden oheislaitteita että tulostusympäristöä koskevissa puitejärjestelyissä. (2011)


IT- ja toimistolaitteet

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme.


Olemme hankkimassa ICT-palveluita. Omia konesaleja ei ole, vaan ne sisältyvät hankittavaan palvelukokonaisuuteen. Onko konesaleille olemassa mitään ympäristökriteereitä?

Konesalien osalta voidaan suositella energiatehokkuuden kriteeriä. Vakiintuneita kriteerejä on muutamia, joista täytyy valita sopivin/sopivimmat tapauskohtaisesti. Ohessa on esite konesalien energiatehokkuudesta jonka sivuilla 18-19 on esitetty energiatehokkuuden mittareita.
Energiatehokas konesali -opas

Käytetyin kriteeri on niin sanottu PUE, eli palvelimien energian yhteiskulutus. Suosittelemme että tarkistatte osallistuvilta yrityksiltä vaadittujen selvitysten perusteella mikä mittareista olisi sopivin.


Sivua päivitetty viimeksi 20.4.2018