Energiatehokkaat kiinteistöt

Energiansäästöpalvelut

ESCO-palvelun edut tunnetaan ja tunnustetaan. Palvelussa energiatehokkuuden asiantuntija toteuttaa kohteessa säästötoimenpiteet ja takaa syntyvät säästöt. Hankkeen kustannukset maksetaan palvelukauden aikaisilla säästöillä

ESCO-palvelu on erityisesti kunnille sopiva työkalu energiatehokkuuden parantamiseksi. Jotta hankkeet olisivat tilaajille ja ESCO-toimijoille houkuttelevia, on kuntien viimeaikaisissa ESCO-hankeaihioissa yhdistetty useampia kiinteistöitä ja liitetty mukaan myös energiateknisten järjestelmien korjaus- ja uusimistarpeita sekä olosuhdeparannuksia. Palvelun hankinnasta julkisen hankintalain säännösten mukaan on tullut kuitenkin aiempaa hankalampaa.

ESCO-palvelussa tilaaja on usein hankkimassa palvelua, jonka sisältöä hän ei pysty tai halua tarkasti etukäteen määrittää. Tilaaja haluaa antaa ESCO-yrityksille vapauden ehdottaa parhaimmat ja energiaa säästävimmät ja taloudellisimmat ratkaisut kohteisiinsa. Säästökohteet ja säästöjen suuruus ja kustannukset vaihtelevat. Tämä tuo haasteita kilpailutukseen ja tarjousten vertailuun.

Lisää aiheesta:
www.motiva.fi/escoTutustu julkaisuun

Energiatehokkuutta kuntiin ESCO-hankintana
Julkaistu: 2016 (päivitys)
Laajuus:
6 s.

Energiatehokkuutta_kuntiin_ESCO_kansi
Julkiselta sektorilta odotetaan tiennäyttäjän roolia energiankäytön tehostamisessa. ESCO-palvelu on varteenotettava tapa parantaa energiankäyttöä sekä uudistaa energiateknisiä järjestelmiä tehokkaiksi. Esitteessä tietoa mm. ESCO-palvelun periaatteista, ESCO-hankinnan valmistelusta ja hankintatavoista.


Energiansäästöpalvelut

Motiva: Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO hankintaohje kunnille (pdf) (343.4 KB)
Julkaistu 11/2012
Laajuus
34 s.

Tässä ohjeessa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita
koskevissa julkisissa hankinnoissa. Tilaaja voi halutessaan yhdistää niissä energiatehokkuuden
parantamisen lisäksi muita muun muassa energiateknisten järjestelmien uudistamis- ja korjaamistarpeitaan.

Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa kuntia määrittelemään ja kuvaamaan hankkeensa siten, että kilpailutus on sekä kunnalle että ESCO-toimijalle selkeä prosessi ja kaikkia markkinaosapuolia ja tarjoajia voidaan kohdella tasapuolisesti.Motiva: Markkinavuoropuhelu energiatehokkuuspalveluiden hankinnassa

Markkinavuoropuhelu energiatehokkuuspalveluiden hankinnassa
Julkaistu
12/2016
Laajuus 2 s.

Säästötakuun ja rahoituksen sisältävien energiatehokkuuspalveluiden hankinnassa markkinavuoropuhelu on tärkeä osa hankintaprosessia.

Markkinavuoropuheluohjeessa voit tutustua tarkemmin hankinnan tarpeen ja tavoitteen määrittelyyn, ennakoivan markkinakartoituksen tekemiseen ja teknisen vuoropuhelun toteutukseen energiatehokkuuspalvelun näkökulmasta. Ohje toimii lisätyökaluna yllä olevalle ESCO-hankintaohjeelle.


Energiansäästöpalvelut

Tutustu ESCO ja EPC esimerkkeihin myös Motivan ylläpitämässä GreenEnergyCases -palvelussa >>Loput Turun elohopeahöyryvalaisimista vaihdetaan led-valaisimiin

Turku Energia vaihtoi loput kaupungin elohopeahöyryvalaisimista led-valaisimiin vuoden 2015 loppuun mennessä. Samalla Turku Energia sitoutuu kymmenen vuoden palvelusopimukseen valaisinten kunnossapidon osalta. (2014)


Vantaan kaupungin ESCO-hankinta

Vantaalla on käynnissä 14 kiinteistön energiatehokkuutta parantava ESCO-hankintaprosessi oli työläs, mutta lopputulos juuri sellainen kuin alun perin oli haluttu. Tutustu miten prosessi eteni ja mitä sillä saavutettiin. (2014)

Vantaa ESCO-hankinta (pdf) (2.5 MB)

Akaan kaupungin ESCO-hanke

Akaan kaupunki Pirkanmaalla on parantanut kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuutta ESCO-palvelun avulla. (2012)

Lisätietoja >>

Turun kaupungin hyvin valaiseva hankinta

Turun kaupunki päätti uusia itä- ja pohjoisosiensa katu- ja puistovalaistuksen.
Koko hankintaprosessi ja erityisesti tarjousten pisteytyksen kriteerit suunniteltiin huolellisesti. (2011)
Katso esimerkkikortti>>

Energiansäästöpalvelut

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme.

hankintapalvelu@motiva.fiMitä on ESCO-palvelu?

ESCO-palvelussa palveluntarjoaja (ESCO tulee sanoista Energy Service/ Saving Company) toteuttaa energiansäästötoimen kokonaistoimituksena asiakkaalle. Investointi katetaan kokonaan tai osittain palvelukauden aikaisilla säästöillä. Jos hankkeeseen sisällytetään energiateknisten järjestelmien uudistamista tai korjaamista, hankkeeseen voidaan sisällyttää tilaajan omarahoitusosuus. Palvelukauden pituus on yleensä useita vuosia. ESCO-toimija antaa takuun lupaamalleen säästölle ja säästö todennetaan. Jos säästö ei toteudu sovitulla tavalla, ESCO joutuu maksamaan sanktiota.


Voiko kuka tahansa toimia ESCO-palveluntarjoajana?

Kyllä voi. ESCO palveluntarjoajana voi toimia kuka tahansa, joka tarjoaa asiakkailleen ESCO määrittelyn mukaista palvelua. Suomessa ei ole käytössä toimijan pätevyyden arviointia tai sertifiointijärjestelmää.


Miten säästö todennetaan palvelukauden aikana?

Säästöjen todentaminen, sanktiot, bonukset ym. yksityiskohdat määritellään aina tapauskohtaisesti tilaajan ja palvelun tarjoajan välisessä sopimuksessa. Todentaminen voidaan esimerkiksi sopia toteutettavaksi mittaamalla, kulutusseurannalla, arvioimalla tai muulla palvelutarjoajan ja tilaajan yhteisesti sopimalla tavalla.


Sivua päivitetty viimeksi 19.6.2017