tytto

Kestävien julkisten hankintojen tietopankki

Tietopankissa on kootusti ympäristötietoa eri tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista ja siitä miten näitä voi julkisissa hankinnoissa huomioida. Tietopankin avulla kestäviä hankintoja on entistä helpompi tehdä kestäviä hankintoja.


Tietopankkiin on valittu tuoteryhmiä, jotka ovat volyymiltaan suuria julkisen sektorin hankinnoissa, ja joilla on merkittävät ympäristövaikutukset.