Aktuellt

26.06.2014 Miljöstyrningsrådets nyhetsbrev #6 2014

Läs senast nyhetsbrev från Miljöstyringsrådet.

Läs mera

19.12.2013 Miljöstyrningsrådets nyhetsbrev

Läs senast nyhetsbrev från Miljöstyringsrådet med teman Hållbar upphandling ett viktigt verktyg.

Läs mera

23.08.2013 Råd för att tillämpa rekommendationerna för persontransportupphandlingar

Motiva publicerade i början av mars rekommendationer om de skyldigheter som anges i Lagen (1509/2011) om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon kan uppfyllas i offentliga persontransportupphandlingar.

Läs meraPressmeddelanden

24.04.2014 MSR: Baltic GPP-projektet utbildade 340 utbildare

EU-projektet Baltic Green Public Procurement (GPP) går mot sitt slut och har lyckats etablera ett brett program för kapacitetsuppbyggnad av hållbar upphandling i hela Östersjöregionen.

Läs mera

13.06.2013 ANM: Regeringen förbinder staten och kommunerna att främja cleantech-lösningar

Regeringen har den 13 juni fattat ett principbeslut, som förbinder staten och kommunerna att avsevärt främja energi-, miljö- och cleantech-lösningar. Enligt principbeslutet är staten och kommunerna skyldiga att beakta lösningar med grön teknik i all offentlig upphandling.

Läs mera