kiikarit nainen

Motivas rådgivning i grön upphandling

Motivas rådgivning har hjälpt offentliga upphandlare att lösa frågor rörande hållbara upphandlingar sedan år 2008. Vi ger råd om hur man kan prioritera miljöaspekter i upphandlingsverksamheten och om hur dessa kan beaktas i konkreta upphandlingar.

Motivas rådgivning

  • erbjuder välförankrade exempel på miljökriterier och anvisningar om upphandling
  • ger råd och konsultation
  • informerar om aktualiteter
  • skapar nätverk

Vi betjänar även på svenska

Webbplatsen www.motivanhankintapalvelu.fi är en informationskälla för såväl upphandlare och beslutsfattare inom den offentliga sektorn som företag som erbjuder innovativa lösningar.

Vi ger råd i hur miljöstrategiska mål tas med i upphandlingsverksamheten och hur de kan följas upp.

Experterna vid upphandlingsservicen nås under kontorstid via e-post på adressen hankintapalvelu@motiva.fi. Vår Help Desk är kostnadsfri. Vi talar svenska.

Nyhetsbrevet håller dig uppdaterad

Motiva ger ut ett nyhetsbrev som utkommer ungefär sex gånger per år. Nyhetsbrevet är på finska. I det informerar vi om aktuella händelser inom upphandling, utbildningar, nya anvisningar om upphandling och god praxis.
Prenumerera på nyhetsbrevet >>

Nätverket för ekologisk upphandling stöder din kompetens

Motiva skapar nätverk för upphandlare. Vi ordnar bland annat möten för nätverket för grön offentlig upphandling där föregångare presenterar sina upphandlingsprojekt och diskuterar utmaningar och möjligheter.

Internationell verksamhet

Motiva deltar också i internationella projekt. Via dem tar vi nytt kunnande till Finland och skapar kontakter med upphandlingsorganisationer och upphandlare i övriga Europa.


Sivua päivitetty viimeksi 04.04.2017