uusiutuva energia

Databank för miljökriterier för offentliga upphandlingar

I databanken finns information om olika produkters och tjänsters miljöpåverkan och om hur denna kan beaktas vid offentlig upphandling. Med hjälp av informationen är det lättare att göra ekologiskt hållbara upphandlingar.

I databanken ingår sådana varor och tjänster som står för en stor inköpsvolym i offentlig sektor och har betydande negativ miljöpåverkan.

Motivas anvisningar för hållbar upphandling

I databanken finns anvisningar om hur miljöaspekterna kan tas i beaktande i upphandling av olika varor och tjänster. Dessa anvisningar, som ska ses som rekommendationer, har utarbetats antingen av Motiva eller av andra aktörer. Med hjälp av dem blir det lättare att beakta miljöaspekterna vid offentlig upphandling av varor och tjänster.

Motivas upphandlingsanvisningar innehåller två olika kravnivåer, varav basnivån är avsedd för nybörjare och tilläggsnivån för mer erfarna upphandlingsenheter som eftersträvar ur miljösynpunkt ännu bättre varor eller tjänster.

Sedan år 2012 utarbetas Motivas upphandlingsanvisningar i samråd med offentliga upphandlare, experter och leverantörer av varor och tjänster. Utgångspunkten för anvisningarna är EU:s kriterier om hållbar upphandling, samt andra vedertagna miljökriterier exempelvis i miljö- och energimärkningar.

I anvisningarna eftersträvar vi kriterier som fungerar på den nationella marknaden enligt de förutsättningar som gäller för marknadsaktörerna. Motivas anvisningar publiceras endast på finska, men vår avgiftsfria Help Desk hjälper er på svenska på adressen: hankintapalvelu@motiva.fi. Motivas anvisningar hittar du här: tietopankki (på finska).

För närvarande finns det inte nationella upphandlingsanvisningar för alla produktgrupper, men då kan man till exempel utnyttja EU:s anvisningar om hållbar upphandling  eller svenska Miljöstyrningsrådets kriterier för grön upphandling.


Anvisningar

Hur du använder anvisningarna?

Avsikten med Motivas upphandlingsanvisningar är att underlätta miljövänliga val i offentlig upphandling och att på lång sikt främja utvecklingen av miljömässigt hållbara varor och tjänster.

I anvisningarna finns två olika kravnivåer:
  • Basnivån: Att använda kriteriena på denna nivå vid upphandling kräver varken stora resurser eller nya färdigheter av den upphandlande enheten. På marknaden finns ett stort utbud av varor eller tjänster som uppfyller kraven.  Kraven är också lätta att verifiera.
  • Tilläggsnivån: På denna nivå är kraven något strängare och att verifiera dem kan vara något mer krävande, eller också innefattar kraven fler miljöaspekter än basnivån. På marknaden finns produkter som uppfyller dessa kriterier.
Anvisningarna innehåller även information om anbudsgivarnas möjligheter att verifiera att de följer de miljökriterier som Motiva rekommenderar.

Kartlägg alltid den egna marknaden

Den upphandlande enheten väljer själv de krav och urvalskriterier som enligt den egna marknadsundersökningen är de lämpligaste och överensstämmer med de egna miljö-, klimat eller energieffektivitetsmålen. Anvisningarna innehåller även råd om hur man i marknadsundersökningen kan försäkra sig om att kravnivån passar den egna upphandlingen. Det enklaste sättet att testa på vilken nivå miljökriterierna borde ligga i den egna upphandlingen är att låta potentiella leverantörer kommentera en preliminär anbudsförfrågan där även miljökriterierna ingår. Detta är ytterst viktigt för en lyckad grön upphandling.

Miljöinformation enligt produktgrupp

För att lyckas med miljömässigt bra upphandlingsbeslut är det viktigt att den upphandlande enheten har åtminstone en grundläggande förståelse om de mest betydande miljöaspekterna av den vara eller tjänst man avser upphandla. För varje vara/tjänst har vi därför samlat även information om de mest betydande miljöeffekterna för varje produktgrupp. Databasen innehåller även information om gällande lagstiftning, samt goda exempel på hur miljöaspekterna beaktats av andra upphandlande enheter.

Sivua päivitetty viimeksi 04.04.2017