Pressmeddelanden 2013

13.06.2013 14:00

ANM: Regeringen förbinder staten och kommunerna att främja cleantech-lösningar

Regeringen har den 13 juni fattat ett principbeslut, som förbinder staten och kommunerna att avsevärt främja energi-, miljö- och cleantech-lösningar. Enligt principbeslutet är staten och kommunerna skyldiga att beakta lösningar med grön teknik i all offentlig upphandling.

Dessutom har man som mål att rikta upp till 350 miljoner euro till upphandling av ny teknik. Enligt näringsminister Jan Vapaavuori är besluten viktiga steg i utvecklingen av den inhemska affärsverksamheten inom cleantech.

Den offentliga upphandlingen utgör 20 procent av vår bruttonationalprodukt. Redan ur samhällsekonomisk synvinkel är det väldigt fint att man nu på ett strategiskt sätt verkligen börjar dryfta användningen av beloppet. Offentlig upphandling ska användas för uppnåendet av samhälleliga mål och inte bara ses som en teknisk övning i den offentliga sektorns köp av produkter och tjänster, konstaterar Vapaavuori.

En procent av upphandlingen för cleantech-lösningar

Finska statens och kommunernas offentliga upphandling uppgick i fjol till över 35 miljarder euro. Målet i principbeslutet är att en procent, dvs.  cirka 350 miljoner euro av detta belopp, ska användas för nya cleantech-lösningar. Prioriteringarna är avfallshantering, transportlösningar, energiproduktion och byggnaders energieffektivitet. Regeringen främjar genomförandet av upphandlingen genom att själv visa exempel, skapa incitament, aktivera pionjärkommuner och genom att inrätta en rådgivningstjänsts som stöder cleantech-lösningar.

– Målet för hela principbeslutet är att man vid offentlig upphandling ska övergå till att främja nya lösningar i stället för att nöja sig med gamla metoder. Också vår stora offentliga sektor ska utmanas till att skapa nytt. På så sätt får vi också på hemmamarknaden referenser för företagen, vilket i sin tur hjälper dem i internationaliseringen. För det exportberoende Finland är det här ett viktigt projekt, understryker Vapaavuori.

Cleantech, som baserar sig på energi- och miljöteknik, är ett av de snabbast växande affärsområdena i Finland. I fjol omsatte sektorn sammanlagt 24,6 miljarder euro, en ökning på 15 procent från föregående år.

Statsrådet antog den 13 juni också ett annat principbeslut om främjande av hållbar konsumtion. Dess mål är att minska användningen av energi och material i privat och offentlig konsumtion, vilket främjar uppkomsten av gröna jobb.

Principbeslutet kan läsas på adressen www.tem.fi/cleantech.

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Pete Pokkinen, ANM, tfn  040 756 7180

strategidirektör Mari Pantsar-Kallio, ANM, tfn 050 396 0925Tillbaka till rubrikernaSivua päivitetty viimeksi 23.08.2013