Aktuellt 2013

23.08.2013 13:00

Råd för att tillämpa rekommendationerna för persontransportupphandlingar

Motiva publicerade i början av mars rekommendationer om de skyldigheter som anges i Lagen (1509/2011) om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon kan uppfyllas i offentliga persontransportupphandlingar.

Frågan har rönt stort intresse, vilket är glädjande. Rekommendationerna har tagits fram i samarbete med bl.a. Kommunförbundet, Trafikens säkerhetsverk, Busstrafikförbundet och Taxiförbundet. Transportsektorn är dock väldigt brokig och regionala, ofta även lokala, olikheter förekommer i stor omfattning. Därför är det inte möjligt, eller ens lämpligt, att rekommendera en kravnivå som passar alla upphandlingar. Såsom det står i våra riktlinjer bör varje upphandlande enhet tillämpa rekommendationerna enligt de ramvillkor som gäller just för den egna upphandlingen.
För att underlätta planeringen av era persontransportupphandlingar vill vi därför betona följande aspekter.

  1. De exempel som Motiva presenterat är att ses som rekommendationer. Varje upphandlande enhet bör ange kravnivån enligt den marknadsundersökning som man utfört regionalt eller lokalt. Marknadsundersökningen kan enkelt utföras genom att skicka en preliminär anbudsförfrågan för kommentarer till potentiella anbudsgivare. Detta bör ske i god tid innan upphandlingsannonsen publiceras i Hilma. Under planeringen av upphandlingen är det mycket viktigt att kartlägga alla potentiella anbudsgivare och nivån av deras fordon. Våra riktlinjer ska därför inte kopieras direkt utan att en analys av den egna regionala marknadssituationen gjorts. Om transportföretagens kommentarer ger vid handen att den föreslagna kravnivån är för hög, så kan man begära ett lägre krav.

  2. När det gäller koldioxidutsläpp och energiförbrukning är det viktigt att komma ihåg att det inte finns något enhetligt sätt att mäta energiförbrukning av tunga fordon, dvs. bussar. För person- och paketbilar kan man däremot använda utsläppsnivåerna i energimärkningen för dessa fordon. Detta innebär att man inte kan ställa krav på en viss nivå av koldioxidutsläpp för tunga fordon. Då är det viktigast att kräva transportföretagaren följer upp bränsleförbrukningen och den ekonomiska körstilen. Kravet kan ställas som ett kvalificeringskrav eller som ett villkor att uppfyllas under avtalstiden. Detta förfarande ställer alla anbudsgivare på samma nivå, oberoende fordonstyp.

  3. Ta gärna kontakt med oss i god tid, så kan vi hjälpa er att tillämpa våra rekommendationer. Vår Helpdesk är kostnadsfri och betjänar även på svenska.
    E-postadress: hankintapalvelu@motiva.fi


Tillbaka till rubrikernaSivua päivitetty viimeksi 03.09.2013