uusiutuva energia

Aktuellt

Upphandlingskriterierna är ett sätt att påverka miljökonsekvenserna av de tjänster som tillhandahålls av kommunerna och den offentliga sektorn. På webbplatsen för Motivas rådgivning hittar du information som du kan använda som stöd vid hållbara och totalekonomiskt fördelaktiga upphandlingar.

Under rubriken Databas har vi samlat kunskap om olika produkters och tjänsters miljöpåverkan samt om hur dessa kan beaktas vid offentlig upphandling.

I avsnittet ABC för bra upphandling hittar du tips om att iaktta miljöaspekterna i de olika skedena under upphandlingsprocessen.

Motivas Help Desk betjänar dig också på svenska.

Aktuella meddelanden och nyheter finns på våra finskspråkiga sidor >> Motivan hankintapalvelu


Sivua päivitetty viimeksi 12.02.2015