Kestävät julkiset hankinnat

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat edellyttävät että hankintayksiköllä on riittävästi tietoa yritysten tarjoamista ratkaisuista sekä niiden mahdollisuuksista vastata hankintayksikön tarpeisiin ja tavoitteisiin. Yritykset tarvitsevat osaltaan tietoa siitä minkälaisia tarpeita valtiolla ja kunnilla on nyt ja tulevaisuudessa ja minkälaisia tavoitteita he pyrkivät saavuttamaan.

Toteutamme markkinakartoituksen ja -vuoropuhelun

Hyvin tehty markkinavuoropuhelu on keskeistä onnistuneelle hankinnalle.  Se on kustannustehokas tapa pienentää riskejä ja saada paras hinta-laatusuhde hankittavalle ratkaisulle.

Autamme sinua:
  • markkinatiedon hankinnassa
  • markkinavuoropuhelun toteutuksessa
  • markkinatiedon hyödyntämisessä hankinnassa.

Ympäristö- ja sosiaaliset tavoitteet hankintaohjeessa

Uudistettu hankintalaki korostaa ympäristösuojelun ja sosiaalisten arvojen huomioon ottamista julkisia hankintapäätöksiä tehtäessä. Huomioon otettavat vaikutukset voivat uuden lain mukaan koskea mitä tahansa vaihetta tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana. Hankintalaissa on myös pyritty helpottamaan ympäristömerkkien vaatimista hankinnoissa ja lakiin on lisätty pykälä elinkaarikustannusten arvioimisesta.

Autamme laatimaan käytännön tason ohjeistusta niin että teille tärkeät arvot ja tavoitteet ovat helpommin toteutettavissa organisaationne eri hankinnoissa helpottaaksemme myös tavoitteiden seurantaa ja vaikutusten arviointia.

Valmennusta kestäviin julkisiin hankintoihin

Julkisilla hankinnoilla on suuri vipuvoima kehittää markkinoita kestävämpään ja resurssitehokkaampaan suuntaan. Hankintalainsäädäntö ei ole tälle kehitykselle mikään este, vaan päinvastoin kehottaa ottamaan ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset huomioon. Voidakseen tehdä vaikuttavia päätöksiä hankinnoissaan, tulee hankintayksiköiden kehittää omaa osaamistaan ja ymmärrystä siitä, missä hankinnoissa kestävyys kannattaa huomioida ja miten.

Tarjoamme valmennusta kestäviin julkisiin hankintoihin.

Valmennuksessa opitaan kestävien hankintojen perusteet:

  • Mikä on kestävä hankinta?
  • Millaisia ovat hankittavien tuotteiden ja palvelujen merkittävät ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset?
  • Miten ympäristö- ja sosiaalisia kriteereitä voi asettaa hankinnoissa ja miten ne vaikuttavat yritysten tarjontaan?
  • Kestäviä hankintoja ohjaavat lait ja strategiat.
  • Työkaluja ja esimerkkejä.

Koulutus voidaan räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan ja myös tietylle toimialalle. Hankinta-asiantuntijan lisäksi valmentajana toimii tarpeen mukaan myös muita Motivan energia- tai materiaalitehokkuuden asiantuntijoita. Näin voimme tarjota tuoretta ja syvällistä tietoa juuri teille ajankohtaisiin kysymyksiin.

Koulutuksen kesto on 0,5- 1 päivä.

Ota yhteyttä!

Bergman_Isa_Motiva_Oy_pikkukuva nettisivuille
yksikönpäällikkö Isa-Maria Bergman,
040 487 4242
isa-maria.bergman@motiva.fi

Sivua päivitetty viimeksi 15.6.2017