Hankkijan viestintäopas

Hankkijan viestintäopas kertoo markkinaviestinnän merkityksestä hankintaprojektin onnistumiselle, sekä ohjeistaa viestinnän toteuttamiseen hankinnan suunnitteluvaiheessa. Opas soveltuu erityisesti innovatiivisiin hankintoihin, kun halutaan löytää uudenlaisia ratkaisuja, esimerkiksi cleantech-hankintoihin.

Opas koskee tarjouskilpailun ulkopuolella tehtävää viestintää ja on siten linjassa hankintalainsäädännön kanssa. Ennakoivan markkinakartoituksen toteutuksen helpottamiseksi oppaan liittenä on valmiita mallipohjia. Opas tarjoaa myös vinkkejä toimialakohtaisista tietolähteistä, joita kannattaa hyödyntää hankinnan suunnittelussa ja alan yrityksille viestittäessä.

Mistä löytyy?

Opas on luettavissa kokonaisuudessaan nettisivuillamme>>. Voit myös ladata oppaan tulostettavan pdf-version sivun oikeasta reunasta.

Sisällysluettelo:


1. Viestintätoimenpiteet hankintaprosessissa
2. Ennakoivan viestinnän hyödyt
3. Määrittele tarve yhdessä käyttäjien kanssa
4. Näin toteutat ennakoivan markkinakartoituksen

    STEP 1 Kartoita viestintäkanavat
    STEP 2 Hyödynnä valmiit mallipohjat
    STEP 3 Kuvaile hankinnan tavoitteet
    STEP 4 Laadi yhteenveto markkinakartoituksen tuloksista

5. Teknisen vuoropuhelun toteuttaminen
6. Viesti hankinnan tuloksista

Lisätietoja markkinaviestinnästä, koulutuksista ja oppaasta:
yksikönpäällikkö Isa-Maria Bergman,
040 487 4242
isa-maria.bergman@motiva.fi

Sivua päivitetty viimeksi 15.6.2017