uusiutuva energia

Tunne markkinat

Tiukentuvat ympäristöpoliittiset tavoitteet vaativat hankintayksiköiltä uusia ratkaisuja, menettelytapoja ja tilaaja-toimittaja -viestinnän tehostamista. Hankintojen riskien vähentämiseksi on tärkeää, että toimittajat tietävät tulevista julkisen sektorin tarpeista ja että hankintayksiköillä on ajantasainen tieto markkinoiden tarjonnasta.

Julkisen hankintaorganisaation on luotava toimivat viestintäkäytännöt tätä varten. Jokaiselle hankintaprojektille on siksi hyvä laatia oma viestintäsuunnitelma.

Hankintaprojektin suunnittelussa tiedonvälitys tapahtuu kahdessa vaiheessa:
  1. Tiedotetaan markkinoille suunnitteilla olevista hankinnoista; ja
  2. Tehdään markkinaselvitys.


Sivua päivitetty viimeksi 19.10.2012