uusiutuva energia

Miten onnistut kilpailutuksessa?

Kehityshankkeissa hankintayksiköllä on jossakin vaiheessa edessään hankintalain tarkoittama hankintamenettely. Tutkimus- ja kehityspalveluiden hankintoihin hankintalainsäädäntö soveltuu vain tietyin edellytyksin.

Uusien hankintadirektiivien ja kansallisen hankintalain myötä julkisen hankintaorganisaation liikkumavara ympäristön huomioimisessa on lisääntynyt ja hankintalakia on tältä osin tarkennettu. Lisäksi lainsäädäntö mahdollistaa kilpailullisen neuvottelumenettelyn soveltamisen muiden hankintamenettelyjen rinnalla.Sivua päivitetty viimeksi 27.5.2014