ABC palikat 690x308px

Hyvän hankinnan ABC

 • Tarkista olemassa olevat strategiat ja varmista, että strategiset tavoitteet huomioidaan hankintaprojektissa.

 • Suorita avoin ja osallistava tarveharkinta

 • Varmista yhteistyön mahdollisuudet organisaation sisällä, vaadi työlle tarvittavat resurssit ja hae tarvittaessa ulkopuolista asiantuntemusta.

 • Lähde hankinnan suunnittelussa liikkeelle loppukäyttäjän tarpeista, älä teknisistä ratkaisuista.

 • Selvitä mahdollisimman tarkasti toiminnan lähtöarvot (energiankulutus, CO2-päästöt, jne.)

 • Opi tuntemaan markkinat ja niiden tarjonta. Ilmoita avoimesti ja hyvissä ajoin lyhyen ja pidemmän välin investointisuunnitelmista ja ympäristötavoitteista toimittajille.

 • Selvitä markkinoiden tarjonta avoimesti ja tasapuolisesti ennen itse tarjouspyynnön tekemistä.

 • Määrittele hankintakohde toiminnallisesti ja selkeästi.

 • Älä turvaudu halvimpaan ostohintaan. Selvitä todelliset koko elinkaarenaikaiset kustannukset ja valitse kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu.

 • Anna ekotehokkuuskriteereille riittävän suuri painoarvo.

 • Valitse hankintamenettely tarpeen ja tilanteen mukaan.

 • Kannusta yrityksiä jatkuvaan parantamiseen joustavilla sopimusehdoilla.

 • Sovi toimittajan kanssa seurantamenettelystä ja kirjaa se sopimukseen.

 • Arvioi hankinnan vaikutukset strategisten tavoitteiden (esimerkiksi CO2-päästövähennykset) näkökulmasta.

 • Tiedota muille hankintayksiköille onnistuneesta hankintaprojektista.


Sivua päivitetty viimeksi 26.1.2017