Ekohankintaverkosto

Motiva ekohankintaverkosto logo vaaka
Ekohankintaverkosto on perustettu vuonna 2002 yhdeksän kaupungin toimesta. Verkosto on sittemmin laajentunut kaikkien julkisen sektorin hankkijoiden yhteiseksi verkostoksi. Verkoston tavoitteena on edistää julkisten hankkijoiden välistä yhteistyötä ympäristönäkökulmat huomioon ottavia hankintoja tehtäessä.

Käytännönläheistä toimintaa

Toiminnan lähtökohtina ovat hankkijoiden omat tarpeet sekä käytännönläheinen toiminta. Verkosto kerää esimerkkejä ja jakaa tietoa hankinnoissa käytetyistä ympäristökriteereistä, hyvistä hankintakäytännöistä ja tehdyistä markkinakartoituksista. Verkosto pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan myös tuotteiden ja palveluiden kehitykseen.

Verkosto toimii hankinnoista vastaavien keskustelufoorumina. Jäsenet kokoontuvat kasvokkain noin kaksi kertaa vuodessa vaihtamaan kuulumisia ja kokemuksia. Kokoontumiset järjestetään mahdollisuuksien mukaan alan tapahtumien yhteydessä.
JKL hankintakeskus ekohankintaverkosto


Sivua päivitetty viimeksi 27.5.2014