Auringosta kotimaista energiaa

Suomesta löytyy niin aurinkopaneeleiden kuin aurinkokeräimien tuottajia ja maahantuojia. Auringon energiaa on mahdollista hyödyntää paljon nykyistä enemmän sekä lämmön- että sähköntuotannossa Suomessa. Aurinkoenergia toimii hyvin muita energiantuotantomuotoja täydentävänä sähkön, lämmön tai jäähdytyksen lähteenä. Päästäkseen koti- ja ulkomaanmarkkinoille nämä teknologiatoimittajat ja palveluntarjoajat tarvitsevat suomalaisia referenssikohteita.

Suomalaisesta aurinkoenergialiiketoiminnasta on vuoden 2015 aikana tehty tutkimusta. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun FinSolar-hankkeen mukaan Suomen aurinkoenergialiiketoiminta on kehittynyt huimasti vuoden 2015 aikana ja alan siirtyminen nopeamman kasvun vauhtiin on alkanut.

Vuores-talossa käytössä kotimaiset paneelit

Tampereella Vuoreksen kaupunginosassa sijaitsevassa Vuores-talon toiminnassa on painotettu kestävän kehityksen näkökohtien huomiointia ja vastuuta ympäristöstä sekä tieto- ja viestintäteknologinen hyödyntämistä.

– Tampereen kaupungin tavoitteena oli rakentaa ensisijaisesti rakennus, joka täyttää energialuokan A rakennusvaatimukset mahdollisimman kustannustehokkaasti, kertoo hankepäällikkö Antti Lakka Tampereen Tilakeskuksesta.

Rakennuksen pääenergiamuodoksi valittiin kaukolämpö ja koulussa käytetään vihreää sähköä. Näiden lisäksi koulun katolle haluttiin aurinkopaneelit demonstraatiojärjestelmäksi, jotta itse rakennus toimisi myös oppimisympäristönä. Aurinkosähköinvestoinnin tavoitteena oli, että järjestelmällä tuotetulla sähköllä pystytään korvaamaan osittain myös rakennuksen omaa sähkönkäyttötarvetta.

– Osana oppimisympäristöä talon rakennusautomaation tuottamaa mittaustietoa on saatavana internetistä tutkimus- ja opetustarkoituksiin. Tietoa on muun muassa rakennuksen energiankulutuksesta ja aurinkopaneeleiden tuotoista, Lakka kertoo.

Hankinta toteutettiin rakennuttajan erillishankintana. Tarjouksia saatiin loppupeleissä 11 kappaletta, josta järjestelmän toimittajaksi valikoitui kotimainen Areva Solar Oy. Hankintaprosessissa oli apuna aurinkoenergia-alan asiantuntijaa, joka auttoi määrittämään järjestelmän hankintakohteeseen sopivaksi.

aurinkopaneelit katolla_Tampere_Antti LakkaKuva: Antti Lakka

Pientuotanto kannattaa

Toukokuun alussa 2015 tuli voimaan lakimuutos, jonka keskeisimpänä muutoksena oli, että alle 100 kVA:n tehoiset sähköntuotantolaitokset ja niitä suuremmat laitokset, joiden vuosituotanto on enintään 800 MWh, vapautetaan sähköverovelvollisuudesta. Pientuotuottajat eli nämä alle 100 kVA:n tehoisilla voimalaitoksilla sähköä tuottavat vapautuvat kaikista sähköverotuksen velvollisuuksista.
 
– Aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen on usein taloudellisesti kannattavaa. Oleellista on kuitenkin mitoittaa laitteisto niin, että tuotannon voimahdollisimman pitkälle käyttää itse, toteaa Antti Lakka.

Kotimaista liiketoimintaa auringon parissa

Salolainen yhtiö SaloSolar Oy on ensimmäinen suomalainen aurinkopaneeleita tuottava tehdas. Tällä hetkellä valmistuu noin 100 paneelia päivässä. Tavoitteena on lähiaikoina päästä lisäämään tuotantokapasiteettia ja tähän tarvitaan myös kotimaisia ostajia. Pitkän aikavälin tavoitteena SaloSolarilla on myydä aurinkopaneelien lisäksi myös aurinkopaneelitehtaita. Areva Solar Oy toimii SaloSolarin myyntiyhtiönä.

– Kaikki referenssit ovat meille tärkeitä ja erityisesti paneeliemme testitulokset.  Kotimaanreferensseillä on kyllä merkitystä myös vientiä ajatellen, kertoo Areva Solarin toimitusjohtaja Anu Areva.

Merkittävät työllisyysvaikutukset

Ostamalla puhdasta, kotimaista energiateknologiaa on mahdollisuus työllistää paikallisesti muun muassa teknologian asentajia ja myyjiä. Valtakunnallisesti työllistyy samalla teknologiavalmistajia ja maahantuojia. Työllisyysvaikutuksia Suomessa ja investointien kotimaisuusastetta on tutkittu Finsolar hankkeessa. Neljän tutkitun esimerkin kotimaisuusaste vaihteli aurinkolämpöinvestoinneissa välillä 48 - 71% sekä aurinkosähköinvestointien välillä 59 - 62%.

Aurinkoenergiainvestointien kotimaisuusaste nousi yllättävän suureksi jopa kohteissa, joissa aurinkolämpökeräimet tai -paneelit olivat ulkomailla valmistettuja. Tutkimustarkastelu rajoittui neljään aurinkoenergiakohteeseen, joten keskimääräisten kotimaisuusasteiden arviointi vaatii huomattavasti suuremman otoksen. Suunta investoinneissa on kuitenkin oikea.

– Areva Solarin aurinkopaneelien vuoden 2015 myynti menee suurimmaksi osaksi kaikki Suomen markkinoille. Kysyntä on tällä hetkellä hyvä, mutta julkisella sektorilla kysyntä on toistaiseksi verrattain pientä. Yhtenä julkisen sektorin kohteena tänä vuonna on Paraisten kaupungille asennettu aurinkosähköjärjestelmä, kertoo Anu Areva.


Järjestelmän tiedot

  • teho 45kWp
  • katolla on yhteensä 160 paneelia (12x36 m), peittää lähes puolet 900 m2 liikuntasalin katosta
  • toimittaja kotimainen Areva Solar Oy/SaloSolar Oy
  • CO2 päästöt 8 tn vuodessa pienemmät
  • takaisinmaksuaika 18 vuotta (ilman tukia)
  • takaisinmaksuaika 13 vuotta (TEM energiatuki/investointiavustus 30%)
  • järjestelmän elinikä: 30 vuotta

Vuores-talo

Vuonna 2014 avatussa Vuores-talossatoimii Vuoreksen koulun alaluokat, Vuoreksen päiväkoti, esiopetustilat, hyvinvointineuvolan ja hammashoidon tilat, monitoimiaula suurine esiintymislavoineen, 1000 m2:n liikuntahalli ja erikoisluokkia.

Liikuntahallia ja muita Vuores-talon tiloja käytetään mahdollisimman paljon myös iltaisin ja viikonloppuisin asukkaiden harrastus- ja muuhun toimintaan.

Lisätietoja >>


Sivua päivitetty viimeksi 10.12.2015