Vuoropuhelu käyttäjien ja toimittajien välillä ohjasi Siuntion joukkoliikenne- ja kuljetuspalveluhankintaa

Siuntion kunnassa kilpailutettiin joukkoliikennepalvelut sekä kunnalliset kuljetuspalvelut.  Hankinta aloitettiin huolellisella vuoropuhelulla kunnan edustajien, liikennöitsijöiden sekä kuntalaisten kanssa. Tahot kutsuttiin yhteiseen keskustelutilaisuuteen, jossa keskusteltiin nykyisiin palveluihin liittyvistä haasteista. Myös liikennöitsijät saivat kertoa, mikä heidän mielestään palveluiden tuottamisessa tällä hetkellä oli ongelmana. Tämän jälkeen lähdettiin neuvottelumenettelyllä etsimään ratkaisuja tunnistettuihin tarpeisiin ja haasteisiin.


Tämän kaltainen hankinnan suunnitteluvaihe oli työläs ja aikaa vievä, mutta lopputuloksena saatiin erittäin kustannustehokas, merkittävästi kuntalaisia paremmin palveleva järjestelmä, joka yhdisti joukkoliikenteen ja kunnalliset kuljetuspalvelut. Vuodesta 2014 lähtien kuntalaiset pystyvät ostamaan matkalippuja kunnan sisäisiin kuljetuksiin tarkoitetuille reiteille. Palveluiden käyttöönoton jälkeisenä syksynä ei kuntalaisilta ollut tullut poikkeuksellisesti ainuttakaan valitusta. Myös liikennöitsijöiden palaute hankintamenettelystä oli positiivista.Sivua päivitetty viimeksi 18.5.2017