Porvoon kaupunki siirtyy käyttämään uusiutuvaa dieselpolttoainetta kaikissa ajoneuvoissaan

Porvoon kaupunki päätti keväällä 2017 alkaa vuoden 2017 loppuun mennessä käyttää kaikissa kaupungin dieselajoneuvoissa uusiutuvaa Nesteen valmistamaa MY Diesel –polttoainetta. Hankinta-ajatus lähti liikkeelle tarpeesta vähentää maksuttoman kesäbussin ympäristökuormitusta ja laajeni aiheen selvittämisen ja kustannusten arvioinnin myötä koskemaan kaupungin koko diesel-polttoainetta käyttävää kalustoa.

Kaupungin strategia tuki päätöstä

Polttoaineen käyttöönotto sai tukea kaupungin strategiasta, jossa keskeisenä tavoitteena on kaupungin ilmastopäästöjen vähentäminen. Käyttöönottopäätös ei herättänyt juurikaan vastarintaa työntekijöiden keskuudessa, sillä asia nähdään myös terveys ja työturvallisuuskysymyksenä –usiutuvan dieselin pienhiukkas- ja haitta-ainepäästöt ovat tavallista dieseliä pienemmät. Hiilidioksidipäästöjä polttoaineen vaihdos vähentää arviolta noin 240 000 kiloa.

Hankinta voitiin tehdä suorahankintana, sillä toistaiseksi markkinoilla ei ole kilpailevia vastaavia tuotteita. Vuoropuhelu polttoaineentuottajan kanssa sujui joustavasti ja polttoaineen jakelun järjestäminen onnistui lyhyellä toimitusajalla.


Sivua päivitetty viimeksi 29.8.2017