Julkisen sektorin hankinnat työkaluna liikenteen päästövähennyksiin

Julkinen sektori hankkii merkittäviä määriä erilaisia ajoneuvoja
ja kuljetuksia, joissa kalusto vaihtelee henkilöautoista
pakettiautoihin ja raskaaseen kalustoon. Ajoneuvoliikenteen
merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat hiilidioksidipäästöt
sekä terveydelle haitalliset päästöt.

Julkinen organisaatio voi pienentää haitallisia
ympäristövaikutuksiaan merkittävästi ja olla vauhdittamassa
vähäpäästöisen kaluston yleistymistä ottamalla ajoneuvojen
ympäristökriteerit osaksi hankintoja. Lain mukaan tämä on jopa pakollista ajoneuvo- ja henkilöliikennehankinnoissa. Potentiaali on suuri myös esimerkiksi tavarankuljetuksissa.

Vinkkilista hankkijoille ajoneuvo- ja kuljetuspalveluiden valmisteluun:

Kansi nettiin_ajoneuvohankinnat

Vinkkilista ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoihin (pdf) (4.1 MB)Sivua päivitetty viimeksi 5.3.2018