kaupunki valaistus

Katso myös: Tietopankki valaistus >>


Tulevaisuuden valaistusratkaisut

Vuonna 2009 voimaan tulleen EcoDesign-direktiivin myötä markkinoilta poistuvat muun muassa ulkovalaistuksessa yleisesti käytetyt, paljon energiaa kuluttavat elohopealamput sekä myös suurpainenatriumlamput. Näiden tuonti myyntiin EU:n alueelle päättyy huhtikuussa 2015, sillä lamput eivät täytä EU-asetuksen edellyttämiä valotehokkuusvaatimuksia. Tämä merkitsee sitä, että katuvalaistus on uusittava tehokkaampia valolähteitä varten, mikä tarkoittaa yleensä vähintään valaisimien vaihtoa.

Mitä huomioida hankinnassa?

Valaistuksen laadun ja tarpeenmukaisuuden on oltava aina valaistusratkaisujen ja -hankintojen lähtökohtana. Eri vaihtoehtojen kustannusvertailussa on hankintakustannusten lisäksi otettava huomioon energia- ja kunnossapitokustannukset koko elinkaaren ajalta. Lopullinen valinta on perustelluin silloin, kun eri vaihtoehtojen erot ja ominaisuudet on selvitetty olemassa olevin tiedoin.


Sivua päivitetty viimeksi 10.3.2015