voimalinja 690x308px

Hankinnat puhtaan energian edistämisessä

Julkiset hankinnat on yksi keino lisätä puhtaan energian markkinoita Suomessa.  Erilaisten puhtaan energian teknologian hankkiminen vaatii kuitenkin paljon osaamista.

Hankinnassa voidaan käyttää erilaisia toimintatapoja, joilla optimaalisen teknisen ratkaisun selvittäminen jätetään tarjoajan vastuulle. Puhdasta energiaa voidaan hankkia myös palveluna esimerkiksi lämpöyrittäjältä.

Miksi hankkia puhdasta, kotimaista energiateknologiaa?

Suomessa on paljon pitkäaikaista osaamista uusiutuvan energian puolelta. Lisäksi meillä on suuri määrä kasvuyrityksiä, jotka ovat keskittyneet puhtaaseen energiateknologiaan. Päästäkseen koti- ja ulkomaanmarkkinoille nämä teknologiatoimittajat ja palveluntarjoajat tarvitsevat suomalaisia referenssikohteita.

Työllisyysvaikutuksen osuus on tärkeä

Ostamalla puhdasta, kotimaista energiateknologiaa on mahdollisuus työllistää paikallisesti asentajia, polttoaineketjua ja teknologian myyjiä. Valtakunnallisesti työllistyvät myös teknologiavalmistajat ja maahantuojat. Työllisyysvaikutuksia on tutkittu Suomessa erityisesti bioenergian osalta.

Puhtaan kotimaisen energian käyttö sekä energiatehokkuuden parantaminen vähentävät tarvetta ostaa energiaa ulkomailta. Tämä parantaa Suomen vaihtotasetta, joka on viime vuosina ollut alijäämäinen. Energian merkitys vaihtotaseeseen on yllättävän suuri.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen arvioiden mukaan energian osuus kokonaistuonnista on lähes 25 prosenttia. Omavaraisuus liittyy myös turvallisuuteen sekä hintojen vaihteluun. Mitä omavaraisempia olemme, sitä riippumattomampia olemme mm. öljyn hinnan vaihteluista ja erilaisista konflikteista maailmalla.


Sivua päivitetty viimeksi 30.12.2016