rautatientori bussit 690x308px 2

Katso myös: Tietopankin liikenteen osiot >>

Liikenteen cleantech-ratkaisut


Liikenteen cleantech-ratkaisuilla voidaan hankkijan tavoitteista riippuen tähdätä esimerkiksi CO2-päästöjen tai lähipäästöjen vähentämiseen, energiatehokkuuden lisäämiseen tai taloudellisiin säästöihin. Ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi ajoneuvon päästöihin ja polttoainevalintoihin, käytettyihin materiaaleihin sekä ajosuoritteen optimointiin.


Julkisella sektorilla uusia energiatehokkaita ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja tulee harkita ajoneuvo- ja työkonehankintoja sekä urakka ja kuljetuspalveluhankintoja tehdessä. Valtiolla ja monella kunnalla on tavoitteena vähentää hiilidioksidipäästöjä, parantaa energiatehokkuutta ja hyödyntää uusiutuvia energialähteitä. Samalla työllisyyttä tulee lisätä ja kannustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Näihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää uusien ratkaisujen käyttöönottoa.


Siirtyminen uusiin ratkaisuihin liikennejärjestelmissä edellyttää siihen liittyvää infrastruktuuria. Päätökset tulee siksi tehdä pitkälle aikavälille.


Näiltä sivuilta löydät tietoa liikenteen hankintojen strategisesta suunnittelusta, ajoneuvotyypin valinnasta sekä eri kokoluokan ajoneuvojen uusista vaihtoehdoista.

Tyypillisiä esteitä uusien ratkaisujen hankinnoille?

Kallis ostohinta näyttää edelleen olevan suurin este uuden teknologian hankinnoille. Hankkijat tarvitsevat tuekseen selkeitä kannattavuuden laskentamalleja.


Toisaalta uusia polttoaineita ja ajoneuvoja tukevan infran puuttuminen voi olla vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvohankintojen esteenä.


Myös lyhyet sopimusajat hankaloittavat liikennöitsijöiden investointeja puhtaampia polttoaineita käyttäviin ajoneuvoihin. Uusien ratkaisujen, kuten sähköbussien käyttöönotto edellyttääkin investoivalle yritykselle pidempiä sopimusaikoja.


Eri tahoilla on erilaisia tavoitteita ja lähtökohtia. Siksi eri puolille Suomea tarvitaan erilaisia ratkaisuja


Kolme keinoa edistää liikenteen cleantech-ratkaisujen käyttöönottoa


  1. Hankintayksiköiden tulisi laatia pitkän aikavälin hankinta- tai liikennestrategia ja viestiä siitä yrityksille.
    Yritysten tulee saada ajoissa tietoa tulevista hankinnoista ja niiden tavoitteista, jotta ne voivat suunnata omia investointejaan oikeaan suuntaan.
  2. Markkinavuoropuhelua tulee kehittää.
    Palveluiden käyttäjiä ja yrityksiä tulisi kuulla enemmän. Näin tuotetaan palveluita joita halutaan käyttää. Myös yritysten näkemyksiä on hyvä kartoittaa. Se onnistuu jalkautumalla esimerkiksi liikennöitsijöiden yhdistysten kokouksiin.   
  3. Innovatiivisuus on muutakin kuin teknologiaa.
    Liikennesuunnittelun tulee lähteä ihmisistä. Pelkkä päästöluokkien tai polttoaineiden vertailu ei johda fiksuun ratkaisuun, jos bussit kulkevat reiteillä puolityhjinä. Vuoropuhelun ei pidä olla pelkkää teknologiaa, vaan asiakkaiden kuulemista ja reittisuunnittelua. Joukkoliikenteen suunnittelun tulee esisijaisesti lähteä maankäytön suunnittelusta, sen jälkeen palvelurakenteen kehittämisestä ja vasta viimeisenä teknisistä ratkaistuista. 

Sivua päivitetty viimeksi 10.3.2015