uusiutuva energia

Mikä on cleantech-hankinta?

Cleantech-ratkaisuilla tarkoitetaan uusia tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja pienentävät haitallisia ympäristövaikutuksia. Cleantech-ratkaisuiksi määriteltävien ratkaisujen tulee olla ympäristövaikutustensa kannalta parempia ja tehokkaampia koko elinkaarensa aikana kuin niiden tyypillisten vaihtoehtojen.

Cleantech-ratkaisut voivat sisältää esimerkiksi:
  • materiaali- ja energiatehokkuutta parantavia ja prosesseja tehostavia ratkaisuja,
  • ympäristön tilaa vähemmän kuormittavia ratkaisuja ja palveluita sekä
  • näihin liittyviä mittaus- ja monitorointiratkaisuja.

Cleantech-ratkaisujen soveltuvuus hankinnassa on arvioitava aina tapauskohtaisesti.

Cleantech-ratkaisujen hankinta on yksi keino kustannusten vähentämiseen ja julkisten palvelujen laadun parantamiseen uusien toimintatapojen ja teknologioiden käyttöönoton avulla.

Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa

Valtioneuvoston periaatepäätös (13.6.2013) sitouttaa valtion ja kunnat edistämään energia-, ympäristö- eli cleantech-ratkaisuja. Periaatepäätöksen mukaan valtiolla ja kunnilla on velvollisuus ottaa huomioon vihreän teknologian ratkaisut kaikissa julkisissa hankinnoissa.

Tavoitteena on vähentää energian ja materiaalien käyttöä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen, palvelun tai rakennuksen koko elinkaaren aikana ja luoda kannusteita uusien cleantech- ratkaisujen syntyyn ja käyttöönottoon.

Valtioneuvoston periaatepäätös cleantech-hankintojen edistämisestä

Mallia onnistuneista esimerkeistä

Cleantech-hankinnat tuovat parhaimmillaan kustannussäästöjä, ympäristöhyötyjä, työllistävät kotimaisia yrityksiä ja toimivat viennin edistämisessä hyvinä referensseinä. Motivan hankintapalvelu on kerännyt kokoelman esimerkkejä onnistuneista cleantech-hankinnoista.

Esimerkkejä onnistuneista cleantech-hankinnoista (pdf) (1 MB)


Sivua päivitetty viimeksi 30.12.2016