Jaksot


Jakso 4 (28.3.2018): Ravinteet lautaselle - ei uimaveteen!


Suomessa syntyy vuosittain runsaat 21 miljoonaa tonnia kierrätysravinteiden raaka-aineiksi sopivia biomassoja. Osa biomassoista hyödynnetään jo nyt tehokkaasti uudelleen ruuantuotannossa, mutta tehostamisen varaa on vielä runsaasti.

Tehokkaampi ravinteiden kierto säästää luonnonvaroja, mutta onko elintarvikkeita hankkivan tahon mahdollista tietää, milloin elintarvike on tuotettu kierrätysravinteilla?

Varsinais-Suomessa on kokemusta aiheen tiimoilta käydystä markkinavuoropuhelusta. Ravinnekierron saloja ja kokemuksia hankintaprosessista on tutkaparin vieraana avaamassa eritysasiantuntija Sanna Tikander Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta.

Avainsanat: tutkapari, hankinnat, julkiset hankinnat; ravinnekierto, varsinaissuomi, ruoka, ruuantuotanto
Jakso 3 (12.3.2018): Johda fiksusti - hankintaeurot tuottamaan vaikuttavuutta

Julkisella sektorilla on alettu nähdä hankinnat tehokkaana johtamisen työkaluna. Niillä voidaan lisätä esimerkiksi työllisyyttä tai resurssitehokkuutta. Mutta miten tämä käytännössä tehdään ja kenen työpanosta se vaatii?

Tutkaparin jututettavana on Vantaan kaupungin hankintakeskuksen vastuullisuuskonsultti Salla Koivusalo. Sallalta kysyimme, minkälaisia tavoitteita Vantaan kaupunki asetti itselleen uudessa kaupunkistrategiassa ja miten hankintoja hyödynnetään näiden tavoitteiden saavuttamisessa?

Avainsanat: tutkapari, hankinnat, strategia, johtaminen, vaikuttavuus, julkiset hankinnat, vantaa, vastuullisuusJakso 2 (22.2.2018): Syödä pitää – miten ruokkia kansa ekologisemmin?

Tutkaparin toisessa podcast-jaksossa keskitymme siihen, miten elintarvikehankinnoissa voidaan huomioida ympäristövaikutukset.

Ruoka on suuri ympäristönkuormittaja ja meidän pitää syödä joka päivä. Miten tämän voisi tehdä ympäristöystävällisemmin?

Tutkapari selvittää, mitä se oikeastaan tarkoittaa, kun puhutaan ruoan ympäristövaikutuksista ja miten tämä voidaan liittää julkisiin hankintoihin. Asiantuntijana on mukana Luonnonvarakeskuksen tutkija Hannele Pulkkinen.

Avainsanat: ruoka, elintarvike, hankinnat, julkisethankinnat, ilmastonmuutos, rehevöityminen, sesonki, kestäväkehitys, tutkapari

Jakso 1 (6.2.2018): Näin hankitaan eläimille hyvinvointia

Tutkaparin ensimmäisessä podcast lähetyksessä perehdytään siihen, miten julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa eläinten hyvinvointiin.

Suomi on joukkoruokailun maa, ja ammattikeittiöissä valmistetaan yli 865 miljoonaa ateriaa vuosittain. Näistä ammattikeittiöistä moni on julkisen tahon ylläpitämä ja kilpailuttaa kaikki elintarvikkeet tai vähintään ruokapalvelut.

Tutkapari selvittää, millaisia hankintakriteereitä käyttämällä voidaan edistää possujen, broilerien ja lehmien hyvinvointia. Visaisiin kysymyksiimme vastaa erityisasiantuntija Tiina Kauppinen Eläinten hyvinvointikeskuksesta.

Avainsanat: eläinten hyvinvointi, salmonella, elintarvikkeet, mikrobilääkkeet, saparot, nokat


Sivua päivitetty viimeksi 3.4.2018