Tiedotteet 2017

2.5.2017 16.00

Motiva: Ympäristömerkkien ja johtamisjärjestelmien käytöstä hankintojen kilpailutuskriteerinä laadittiin yhteispohjoismainen ohjeistus

Euroopan komission hankintadirektiivin (2014) tavoitteena on helpottaa ympäristömerkkien ja ympäristöjohtamisjärjestelmien hyödyntämistä julkisissa hankinnoissa. Direktiivi ja siitä johdettu ja vuoden 2017 alusta voimaan tullut kansallinen hankintalaki jättää asiassa kuitenkin tulkinnanvaraa. Tuoreella pohjoismaisella ohjeistuksella halutaan luoda samanlaiset käytännöt eri maissa jotta hankinnoilla voitaisiin aidosti kehittää markkinoita kestävämpään suuntaan.

Markkinavuoropuhelu keskeistä myös ympäristömerkkien käytössä

Ohjeistus antaa neuvoja siihen, miten ympäristöjohtamisjärjestelmiä ja ympäristömerkkejä voidaan  hankintalainsäädännön mukaan hyödyntää EU:n kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Suositukset syntyivät Pohjoismaissa julkisille hankkijoille järjestettyjen työpajojen tuloksena.

Keskeisin päätelmä oli, että ympäristömerkkien ja – johtamisjärjestelmien vaatiminen hankinnoissa tulisi pohjautua yritysten kanssa käytävään markkinavuoropuheluun. Näin saadaan selville yritysten valmius vastata merkin tai sertifikaatin asettamiin vaatimuksiin ja niiden todentamiseen. Merkintä- ja sertifiointiorganisaatioilla on kansallisten hankintojen neuvontatahojen rinnalla tärkeä rooli viestiä merkintöjen/sertifikaattien sisällöstä ja markkinatilanteesta.

Ohjeistus laadittiin osana Motivan koordinoima pohjoismaista hanketta Green Growth through Public Procurement. Ohjeistus on julkaistu englanniksi, mutta neuvontaa kotimaisilla kielillä saa Motivasta hankintapalvelu@motiva.fi

Tutustu ohjeistukseen ja case-esimerkkeihin:


Kysy lisää ympäristömerkkien käytöstä hankinnoissa:

hankintapalvelu@motiva.fiPalaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 13.6.2017