Tiedotteet 2014

16.12.2014 TEM: Työryhmältä ehdotuksia pienimuotoisen sähköntuotannon lisäämiseksi

Pientuotannon osuus sähkön kokonaistuotannosta on toistaiseksi vähäinen. Vuoteen 2020 mennessä sähköstä voitaisiin kuitenkin tuottaa noin yhden terawattitunnin verran pientuotantona, pääosin aurinko­sähkönä. Tämän potentiaalin toteutuminen riippuu pientuotannon taloudellisesta kannattavuudesta, teknisestä ja hallinnollisesta sujuvuudesta sekä tiedon saatavuudesta. Näin todetaan pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportissa, joka luovutettiin 16.12.2014 elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle.

Lue lisää


15.12.2014 EkoCentria: Uusi opas lähi- ja luomuruoan hankintaan

Uusiutuva hankintalaki mahdollistaa ja kannustaa hyödyntämään enemmän ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia elintarvikkeiden hankinnoissa. Kestävät Hankinnat –hankkeessa selvitettiin yhteistyössä MTT:n kanssa, kuinka kestävyyden määreistä voitaisiin tulevaisuudessa sisällyttää hankintakriteereihin. Kahdeksassa pilotissa arvioitiin lähi- ja luomutuotteiden elinkaarianalyysejä sekä sosiaalisia vaikutuksia.

Lue lisää


9.12.2014 Tekes: Joulukuun Huippuostaja Rakennusalan uudistaja Firan Jussi Aho

Yhteiskuntamme ei tervehdy, ellei julkinen sektori halua uudistua. Julkisella sektorilla on olennainen rooli siksi, että se voi uudistaa markkinoita lisäämällä innovatiivisten hankintojen osuutta. Vanhalla tavalla kun ei enää kukaan pärjää, ei etenkään tulevaisuudessa. Onneksi muutos parempaan ja tehokkaampaan toimintaan on mahdollista. Joulukuun huippuostaja Firan toimitusjohtaja Jussi Aho näkee, että julkisella sektorilla on mitä olennaisin rooli rakennusalan uusiutumisessa. Onhan julkinen sektori yksi merkittävimmistä rakennusalan asiakkaista lähes seitsemän miljardin vuosittaisilla suorilla hankinnoillaan. Ja rakennusala myy sitä, mitä asiakas ostaa.

Lue lisää


5.12.2014 Sitra: Kuntien hankintojen 20 miljardia kannattaa käyttää viisaasti

Kunnilta virtaa vuosittain lähes 20 miljardia euroa yrityksille eikä näin ollen ole työllisyyden tai aluetalouden kannalta yhdentekevää minkälaisia hankintapäätöksiä kunnat tekevät.

Lue lisää


1.12.2014 VTT: Bussi on henkilöautoa helpompi sähköistämiskohde

Kaupunkibussi on henkilöautoa otollisempi sähköistämisen kohde, koska bussin päivittäinen käyttöaste on moninkertainen. Linjaliikenteessä tarvittava toimintamatka on myös ennakoitavissa, jolloin riittävän akkukapasiteetin määrittäminen on paljon helpompaa. Kaupungeissa sähköbussin etuja ovat päästöttömyys ja hiljaisuus, korkea energiatehokkuus ja halpa käyttövoima. Sähköbusseille haetaankin nyt yleiskäyttöistä latausstandardia, jotta niiden laajamittainen käyttöönotto olisi mahdollista.

Lue lisää


28.11.2014 RIL: Kastellin monitoimitalo Oulussa näyttää tietä tulevaisuuden koululle

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton myöntämän RIL-Palkinnon 2014 voittaja on Kastellin monitoimitalo Oulussa. Tekesin pääjohtaja Pekka Soini julkisti voittajan 13.11. Säätytalolla Helsingissä todeten, että Kastellin tilojen suunnittelussa on hyödynnetty pedagogiikan erikoisasiantuntemusta.

Lue lisää


27.11.2014 Tekes: Marja-Riitta Mattila-Nurmi: Potentiaalia ja innostusta hakemassa – hankintakyvykkyyttä ja älykkäitä ratkaisuja generoidaan Pirkanmaalla

Kuluva vuosi on ollut uusien toimintatapojen jalkauttamista julkisiin hankintoihin Pirkanmaalla. Olemme toteuttaneet innovatiivisten hankintojen valmennus- ja sparrausprosessin, jossa kuntien ja kuntayhtymien suunnitteilla olevia hankintoja on sparrattu uuteen uskoon. Läpinäkyvyyttä on lisätty ja asiantuntijuutta yhdistetty. Julkinen sektori on havaitsemassa roolinsa isojen muutosten liikkeelle sysääjänä.

Lue lisää


26.11.2014 Tekes: Marraskuun huippuostaja Vantaan kaupungin Marita Tamminen

Energiatehokkuuteen panostamalla kunnat ja kaupungit voivat tehdä merkittäviä säästöjä. Perinteisellä hankintamallilla se tarkoittaa alkuinvestointeja ja säästöt tehdään pitkän aikavälin käyttökustannuksissa. Vantaan kaupunki päätti 2010-luvun alussa parantaa useamman kiinteistönsä energiatehokkuutta.

Lue lisää


20.10.2014 Espoon kaupunki: Uusi palvelu yrityksille: Neuvontaa kaupungin hankintoihin liittyvissä asioissa

Espoon kaupunki parantaa palveluaan yrityksille tarjoamalla kaupungin hankintoihin liittyvää neuvontapalvelua. Kaupungin palveluksessa aloittanut hankintaneuvoja auttaa yrityksiä tarjousten tekemisessä, sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytössä ja muissa tarjouskilpailuihin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on lisätä avoimuutta ja vuoropuhelua kaupungin ja yrittäjien välillä.

Lue lisää


2.10.2014 Tekes: INKA-ohjelmassa hankkeiden valmistelusta ensimmäisiin pilotteihin

Innovatiiviset kaupungit INKA -ohjelmassa kaupungit, yritykset ja valtio ovat kuluvan vuoden aikana valmistelleet isoja hankekokonaisuuksia eri puolilla Suomea. Odotukset ohjelman onnistumisen suhteen ovat suuret. INKA-ohjelman teemat on valittu siten, että niillä voidaan vastata käynnissä olevaan rakennemuutokseen ja saada Suomi uuteen nousuun.

Lue lisää


29.9.2014 Motiva: Senaatti-kiinteistöt ja Puolustushallinnon rakennuslaitos hankkivat lämpöä kotimaisilta yrittäjiltä

Senaatti-kiinteistöt ja Puolustushallinnon rakennuslaitos kilpailuttavat useiden Länsi-Suomessa sijaitsevien kiinteistöjensä lämmityspalvelut. Hankinta julkistetaan Lämpöyrittäjäpäivillä Seinäjoella. Itä-Suomen kohteiden kilpailutus toteutettiin jo aiemmin ja lämpö tilataan ProPellet Oy:ltä. Kyseessä on merkittävä kotimaisen energian yhteishankinta, joka vahvistaa lämpöyrittäjyyden asemaa kannattavana liiketoimintana maassamme.

Lue lisää


12.9.2014 Turun kaupunki: Turku siirtyy sähköautoaikaan

Turku tähtää määrätietoisesti sähköisen liikenteen edelläkävijäksi Suomessa. Turun kaupunginhallitus on linjannut, että kaupunki asettaa sähkökaluston etusijalle niin joukkoliikenteen kuin kaupungin muun autokaluston hankinnoissa.

Lue lisää


11.9.2014 TEM ja Kuntaliitto rohkaisevat: Sosiaaliset kriteerit mukaan julkisiin hankintoihin

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto rohkaisevat yhteisellä kirjeellä kuntia huomioimaan hankintatoimessaan työllisyyteen, työoloihin ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen liittyviä tekijöitä. Hankintalaki ei siis ole rajoite, vaan se antaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia.

Lue lisää


10.9.2014 Talouselämä: Suunnannäyttäjää kaivataan: Pelkästään julkinen sektori hankkii vuosittain 30 miljardilla eurolla

Julkinen sektori hankkii vuosittain tuotteita ja palveluita noin 30 miljardilla eurolla. Se on noin viidennen koko Suomen bruttokansantuotteesta.

Lue lisää


5.9.2014 Motiva: Energiansäästöviikolla hankintavuosi, mukana jo yli 200 yhteisöä

Motiva Oy:n koordinoima valtakunnallinen Energiansäästöviikko kutsuu tänä vuonna yrityksiä ja yhteisöjä edistämään resurssitehokkuutta kestävillä hankinnoilla. Hankintapäätökset vaikuttavat siihen, kuinka paljon tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikana kuluu energiaa ja materiaaleja sekä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja jätettä. Energiansäästöviikkoa vietetään tänä vuonna lokakuun 6.-12. päivinä.

Lue lisää


2.9.2014 Aalto-yliopisto: Laaja yritys- ja kuntaverkosto tähtää aurinkoenergiamarkkinoiden kasvattamiseen Suomessa

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on aloittanut yhteistyössä yli 40 yritys- ja kuntakumppanin kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen aurinkoenergiamarkkinoita. Hankkeessa edistetään alan yritysten kotimarkkinoita, kasvua ja vientiä.

Lue lisää


2.9.2014 Helsingin kaupunki: Kruunuvuorenrantaan myös jätteen putkikeräysjärjestelmä

Kruunuvuorenrannan rakenteilla olevana kaupunginosaan tulee jätteen putkikeräysjärjestelmä. Hankinnan yhteisarvo on noin 28 miljoonaa euroa vuosina 2014-2028.

Lue lisää


27.8.2014 Kuntatekniikka: Uusiomaarakennustekniikka tarjoaa merkittäviä säästömahdollisuuksia

UUMA2 eli uusiomaarakentamisen valtakunnallinen ohjelma on muuttamassa perinteistä infrarakentamisen toimintakulttuuria luonnonvaroja ja ympäristöä säästävään sekä alueelliset mahdollisuudet huomioonottavaan suuntaan.

Lue lisää


21.8.2014 Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto: Uusi KIC InnoEnergy-innovaatiohaku avautunut

Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on avannut uuden innovaatiohaun osana KIC InnoEnergy -osaamis- ja innovaatioyhteisön toimintaa. Haun tavoitteena on tarjota taloudellista ja liiketoiminnallista tukea innovatiivisten ja kestävään energiaan liittyvien bisnesideoiden tuomiseksi markkinoille.

Lue lisää


21.8.2014 HINKU-hanke: Vähemmän päästöjä asfaltinvalmistuksesta

Matalaenergia-asfaltin valmistuksessa syntyy 25–30 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä tavalliseen asfalttiin verrattuna. Liikenteen ilmastopäästöihin voi siis vaikuttaa jo tieverkoston rakennusvaiheessa. Kunta voi hankintakriteerien avulla suosia ilmastoystävällisempiä tiepäällysteitä.

Lue lisää


12.6.2014 TEM: 260 miljoonaa euroa kestävään kasvuun ja työhön vuonna 2014

Hallitus vahvisti 12.6.2014 Suomen rakennerahasto-ohjelman varojen jaon vuodelle 2014.

Lue lisää


5.6.2014 HSL: HSL mukana Maailman ympäristöpäivässä: Joukkoliikenne muuttuu päästöttömäksi

HSL järjestää Maailman ympäristöpäivänä 5.6. liikennealan tapahtuman Vanhalla Ylioppilastalolla klo 15, jossa keskustellaan liikenteen päästöistä, öljyn riittävyydestä ja ympäristöarvojen myymisestä. Tilaisuudessa julkistetaan myös HSL:n uusi strategia 2025, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on liikenteen päästöjen vähentäminen.

Lue lisää


15.5.2014 Motiva: Lämpöyrittäjä piristää aluetaloutta

Motivan teettämän tutkimuksen mukaan ostaessaan palveluita lämpöyrittäjältä asiakas hyötyy eniten lämmityskustannusten pienenemisestä. Lämpöyrittäjä tuo alueelle myös työpaikkoja ja verotuloja. Säästyneet varat parantavat ostovoimaa ja sitä kautta voivat vilkastuttaa alueen taloutta.

Lue lisää


15.5.2014 Suomen ympäristökeskus: HINKU-kuntien päästöt vähentyneet kuudessa vuodessa lähes 20 prosenttia

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen kunnat vähensivät vuosina 2007–2012 kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 19 prosenttia. Eniten päästöjään vähensivät Hanko (-34 %) ja viime vuosina voimakkaasti päästöttömän tuulivoiman tuotantoon satsannut Iin kunta (-31 %). Myös Lohja (-28 %), Raasepori (-23 %) ja Padasjoki (-22 %) onnistuivat vähentämään päästöjään yli 20 prosenttia.

Lue lisää


12.5.2014 Motiva: Aurinkosähköstä tietoa hakeva ei joudu enää pulaan

Motivan verkkosivuille on koottu uusi aineisto aurinkosähköistä. Se palvelee suunnittelijoita ja aurinkosähkön hankintaa harkitsevia.

Lue lisää


9.5.2014 Kuntaliitto: Oulu, Vantaa ja Kurikka palkittiin ilmastotyöstään

Oululaisen kaatopaikan muuttaminen laskettelukeskukseksi, Vantaan kaupungin energianhallintatyö sekä Kurikan kaupungin ruokahävikin vähentämiseen tähtäävä kampanja palkittiin tänään kuntien parhaina ilmastotekoina. Teot saivat kiitosta etenkin siitä, että ne ehkäisevät ilmastonmuutosta ennalta ja keskittyvät päästöjen syntymisen vähentämiseen. Kuntaliitto palkitsi kuntien parhaat ilmastoteot nyt seitsemännen kerran.

Lue lisää


6.5.2014 Julkisille ruokapalveluhankinnoille on laadittu ympäristökriteerit

Motiva on julkaissut ympäristökriteerit, jotka helpottavat jatkossa ympäristönäkökohtien huomioimista julkisissa ruokapalveluhankinnoissa.

Lue lisää


28.4.2014 Tekes: Finnoon laaja-alainen energiasuunnitelma voitti Fiksu energia -kilpailun

Tekesin järjestämään Fiksu energia -kilpailuun tuli 51 ehdotusta. Voiton vei Espoon kaupungin ja Fortumin ehdotus Finnoon alueen energiajärjestelmästä. Ehdotus on haasteellinen; 17 000 asukkaan uuden kaupunginosan energiankulutus halutaan puolittaa verrattuna normaaliin vastaavan alueen energiankäyttöön.

Lue lisää


17.4.2014 TEM: Kansalaiskeskustelu hankintalaista

Kansalaiset, yrittäjät ja asiantuntijat kertoivat hankintalakiin liittyvistä kokemuksistaan otakantaa.fi-keskustelufoorumilla helmi-maaliskuussa 2014. Keskusteluun osallistui yli sata henkilöä. He korostivat erityisesti, että laatu pitäisi ottaa paremmin huomioon hankinnoissa. Työ- ja elinkeinoministeriö hyödyntää mielipiteitä parhaillaan käynnissä olevassa hankintalain uudistuksessa.

Lue lisää


9.4.2014 Valonia: Kestävät hankinnat ovat osa resurssiviisasta kuntaa

Valonia tekee vuoden 2014 aikana selvityksen, jonka tarkoituksena on luoda alueellinen toimintamalli kestävien julkisten hankintojen edistämiseen osana resurssiviisaan alueen johtamisjärjestelmää.

Lue lisää


1.4.2014 Vantaan kaupunki ja HSL palkittiin edistyksellisistä hankinnoista

Vantaan kaupunki ja Helsingin seudun liikenne (HSL) palkittiin ympäristönäkökohtien huomioinnista hankinnoissaan Kestävä julkinen hankkija 2014 -kilpailussa.

Lue lisää


25.3.2014 Motiva: Kyselytutkimus: Kuntavaikuttajat haluavat lisätä puuta ja muutakin uusiutuvaa

Vahva enemmistö kuntavaikuttajista luottaa uusiutuviin energialähteisiin ja haluaa vaikuttaa niiden käytön lisäämiseen kunnassaan. Suurin osa kuntapäättäjistä on sitä mieltä, että uusiutuvalla energialla on suuri merkitys heidän kuntansa aluetaloudessa.

Lue lisää


7.3.2014 TEM: Erkki Virtanen: materiaalitehokkuus on mahdollisuus suomalaisille yrityksille

Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman painopisteenä on elinkeinoelämän materiaalitehokkuuden edistäminen niin, että haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät ja yritysten kilpailukyky kehittyy positiivisesti, totesi työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen vuoden vaihteessa valmistuneen ohjelman esittelytilaisuudessa sidosryhmille 7.3.2014 Helsingissä.

Lue lisää


5.3.2014 Jyväskylä: Valon kaupunki vie valaistusviestiä kuntaväelle

Aiheuttavatko EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteet ja kaupunkivalaistukseen kohdistuvat muutokset päänvaivaa? Haluatko tietää, miten Jyväskylä - Valon kaupunki - on saavuttanut noin 40 prosentin energiansäästöt kaupungin ulkovalaistusverkon energiankulutuksesta?

Lue lisää


3.3.2014 TEM: Miten hankintalakia pitää uudistaa? Ota kantaa verkossa

Millaisia kokemuksia sinulla tai organisaatiollasi on nykyisestä hankintalaista? Miten hankintalakia pitäisi mielestäsi uudistaa? Kerro mielipiteesi otakantaa.fi -sivustolla 31.3.2014 mennessä.

Lue lisää


21.1.2014 Tekes: Tutustu Huippuostajan työkirjaan

Miten tulla huippuostajaksi? Se vaatii organisaatioilta johtamista, kulttuurinmuutosta ja uudenlaista osaamista.

Lue lisää


16.1.2014 TEM: Ihalainen: EU-parlamentin hyväksymät hankintadirektiivit hyvä lähtökohta lakiuudistukselle

Työministeri Lauri Ihalainen on tyytyväinen, että Euroopan unionin parlamentti hyväksyi 15.1.2014 täysistunnossaan julkisten hankintojen direktiivipaketin.

Lue lisääSivua päivitetty viimeksi 7.1.2015