Tiedotteet 2013

19.12.2013 Baltic GPP -projektin uutiskirje 2/2013

Baltic GPP -projektin viimeinen uutiskirje julkaistiin 18.12.2013.

Lue lisää


19.11.2013 Finnwatch: Kuntien hankinnoissa ei kiinnitetä huomiota vastuullisuuteen

Finnwatch tutki kuntien tekemiä tekstiili-, elektroniikka-, katukivi- ja elintarvikehankintoja viimeisen vuoden ajalta. Selvityksessä käytiin läpi 76 tarjousasiakirjaa, joihin liittyi hankintoja maista, joissa on kohonnut riski erilaisiin tuotannon ihmisoikeusloukkauksiin.

Lue lisää


14.10.2013 Tekes: Helsingin yliopisto yhdisti suunnittelun ja toteutuksen Franzenian peruskorjauksessa

Helsingin yliopisto on kehittänyt ja soveltanut uutta yhteistoimintaan ja innovaatioihin kannustavaa hankinta- ja toteutusmallia vanhan arvokiinteistön peruskorjauksessa. Kohteena on vuonna 1930 valmistunut Franzenia Helsingin Kalliossa, joka muunnetaan päiväkodiksi vuoteen 2015 mennessä. Hanke liittyy Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelman korjausrakentamisen aktivointiin, jossa alalle etsitään uusia menettelyjä hankintojen kilpailuttamiseen ja toteuttamiseen.

Lue lisää


28.8.2013 Tekes: Innovatiivisista hankinnoista uudistumisen keino

Julkisia hankintoja tehdään vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Jos muutamassa prosentissa hankintoja käytettäisiin uudenlaisia kriteerejä, toimintatapoja ja hankintamalleja, tulisi tästä satojen miljoonien eurojen suuruinen ostovoima innovatiivisten yritysten tuotteille ja palveluille.

Lue lisää


14.6.2013 TEM: Hallitus sitouttaa valtion ja kunnat edistämään Cleantech-ratkaisuja

Hallitus on eilen 13.kesäkuuta tehnyt periaatepäätöksen, joka sitouttaa valtion ja kunnat merkittävästi edistämään energia-, ympäristö- ja cleantech-ratkaisuja. Periaatepäätöksen mukaan valtiolla ja kunnilla on velvollisuus ottaa huomioon vihreän teknologian ratkaisut kaikissa julkisissa hankinnoissa.

Lue lisää


5.6.2013 Etelä-Savon ELY-keskus: Savon ilmasto-ohjelman tavoitteena uudistava ja ekovastuullinen Savo

Savon ilmasto-ohjelman vuoteen 2025 ulottuvan vision mukaan Savon maakunnat profiloituvat uusiutuvan energian ja ilmastoteknologian asiantuntijoina. Vahvuutena on bioenergiaosaaminen, luonnonvarojen kestävä käyttö ja alueen ominaispiirteet huomioon ottava elämäntapa.

Lue lisää


14.5.2013 Korotettu tuki uusiutuvan energian kuntakatselmuksiin

Tänä vuonna kaikilla kunnilla on mahdollisuus saada uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tekoon tukea 60 prosenttia.

Lue lisää


13.5.2013 Maksuton verkkokoulutus kestäviin julkisiin hankintoihin

Kestävillä hankinnoilla voidaan vaikuttaa tuotettujen palveluiden ympäristömyötäisyyteen, edistää vihreää taloutta sekä tuottaa kunnalle tai julkiselle organisaatiolle säästöjä esimerkiksi vähentyneen energiankäytön myötä.

Lue lisää


2.5.2013 Mistä löytyy Vuoden uusiutuva energiateko 2013?

Motiva palkitsee tänä vuonna kolmannen kerran Vuoden uusiutuva energiateon. Nyt haetaan asuinrakentamisen edelläkävijöitä, jotka suunnittelevat tai saneeraavat asuinaluetta tai yhdyskuntaa.

Lue lisää


24.4.2013 Tekes: Katalogi suomalaisista aurinkoenergiatoimijoista julkaistu

Tekesin Groove-ohjelma on julkaissut katalogin suomalaisista aurinkoenergiatoimijoista.

Lue lisää


25.3.2013 Jyväskylän kaupunki ja Toholammin Energia Oy palkittiin kestävien hankintojen edelläkävijöinä

Kestävien hankintojen vuosiseminaarissa Helsingissä palkittiin ensimmäistä kertaa julkisia hankkijoita ympäristönäkökohtien huomioimisesta hankinnoissa. Julkishallinnon ja elinkeinoelämän edustajista koostuva raati valitsi Jyväskylän kaupungin ja Toholammin Energia Oy:n voittajiksi kahdentoista ehdokkaan joukosta.

Lue lisää


19.3.2013 Ajoneuvo- ja kuljetushankintoja helpottavia ohjeita

Ohjeissa esitellään ympäristökriteereitä, joita voi hyödyntää omissa tarjouspyynnöissä.

Lue lisää


4.2.2013 Kuntien ESCO-palvelun hankintaan ohjeet

Motiva on yhdessä kuntien ja ESCO-toimijoiden kanssa laatinut ohjeita ESCO-palvelun hankintaa helpottamaan.

Lue lisääSivua päivitetty viimeksi 7.4.2015