Tiedotteet 2011


25.11.2011 Pohitullin koulu, Uusikaupunki – Käyttökustannusten huomiointi takasi onnistuneen laitehankinnan

Pohitullin koulun keittiöön saatiin tehokas ja toimiva astianpesukone, kun valittiin kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Lue lisää


16.11.2011 Lapinjärven kunta – Eroon lämmitysöljystä vuoteen 2020 mennessä

Lapinjärven kunnassa toteutettiin uusiutuvan energian kuntakatselmus, jonka perusteella lämmityksessä tähdätään nyt bioenergian hyödyntämiseen.

Lue lisää


16.11.2011 Energiatehokas valaistus Turun kaupungille – Tietokortti hankinnasta

Turun kaupungin itä- ja pohjoisosien katu- ja puistovalaistuksen uusimisella valaistuksen energiankulutus vähentyy yli 30 % nykyisestä. Hankinnassa käytetty ESCO-menettely puolestaan säästää Turun kaupungin kunnossapitokustannuksia.

Lue lisää


17.10.2011 Gasumin biokaasusta Suomen ensimmäinen joutsenmerkitty ajoneuvon polttoaine

Gasum on tuonut markkinoille Suomen ensimmäisen joutsenmerkityn ajoneuvon polttoaineen, biokaasun. Kaasu valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista kuten kotitalouksien, kaupan ja teollisuuden biojätteistä ja sen ilmastovaikutus on selkeästi tavanomaisia polttoaineita pienempi.

Lue lisää


5.7.2011 Hajautettua ja paikallista energiantuotantoa

Energiaratkaisuilla on kasvava merkitys aluesuunnittelussa. Päätöksillä on kauaskantoiset vaikutukset, koska investoinnit tehdään useimmiten vuosikymmeniksi. Kiinnostus hajautettuun ja paikalliseen energiantuotantoon on kasvanut uusien – usein uusiutuvaan energiaan perustuvien – ratkaisujen myötä. Uusi raportti kuvaa esimerkkejä hajautetun energiantuotannon ratkaisuista kokonaisten asuinalueiden toteutuksessa.

Lue lisää


1.7.2011 TEM: Ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta uusittu

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut uudet ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Tavoitteena on, että tuotteen energiatehokkuusluokka otetaan huomioon yhtenä hankintakriteerinä.

Lue lisää


31.5.2011 Lausuntopyyntö kriteeriehdotuksista kahdelle uudelle tuoteryhmälle

EU:ssa on valmistunut ehdotukset suosituksiksi kahdelle uudelle tuoteryhmälle – pehmytpapereille ja sisävalaistukselle. Komissio pyytää kommentteja ja lausuntoja 15.07.2011 mennessä.

Lue lisää


15.4.2011 VTT: Uusi hankintamalli alensi kustannuksia ja paransi palvelun laatua Kauniaisten kouluissa

Uusin teknologia ja taajaan vaihtuvat laitteet eivät välttämättä takaa laadukkaita tietotekniikkapalveluita kouluissa. VTT:n toteuttama tutkimus Kauniaisten kouluissa osoitti, että vanhaa laitekantaa tehokkaasti hyödyntämällä on mahdollista saavuttaa huomattavia säästöjä sekä vastata entistä paremmin oppilaiden tarpeisiin.

Lue lisää


22.3.2011 Euroopan komissio: Euroopan komissio haluaa kuulla mielipiteitä julkisten hankintojen markkinoiden uudistamisesta

Euroopan komission julkisten hankintojen konsultointi pyytää kommentteja koskien julkisten hankintojen vihreää kirjaa.

Lue lisää


28.2.2011 Tekes: Kuntien toimitilojen ja niiden tulevien tarpeiden kartoitus helpottaa päätöksentekoa

Kuntien toimitilojen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa lisäämällä tietoa toimitilojen nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista. Kuntien tarpeisiin kehitetyt palvelut auttavat päätöksenteossa.

Lue lisää


17.2.2011 Tekes: Teollisuus on herännyt hankintatoimen kehittämiseen

Tuotantoyritysten liikevaihdosta jopa 70-80 prosenttia syntyy oman organisaation ulkopuolelta ostetuista aineista ja palveluista. Hankintaosaaminen ja ulkoisten resurssien hallinta ovat keskeisiä kilpailukykytekijöitä suomalaisille yrityksille.

Lue lisää


25.1.2011 PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry: Vihreillä julkisilla hankinnoilla tehdään ympäristölle hyvää

Kansalliset suuntaviivat ovat olemassa ja kunnissa tahtoa niiden soveltamiseen. Nyt tarvitaan neuvontaa ja työkaluja helpottamaan vihreiden julkisten hankintojen tekemistä käytännössä.

Lue lisääSivua päivitetty viimeksi 19.9.2012