Kestävät rakennusmateriaalit julkisen hankkijan näkökulmasta -seminaari 31.5.2012

Seminaarin esitysmateriaali:

Aloituspuheenvuoro
Isa-Maria Bergman, Motiva

Kestävät rakennusmateriaalit ja julkiset hankinnat

Ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT ry Rakennusmateriaalit ja kestävä rakentaminen
Toimitusjohtaja Maija Virta, Finnish Green Building Council Suomi ry Rakennusten ympäristöluokitus suunnittelun työkaluna
Arkkitehti Kimmo Kuismanen, Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen Ab CASE Consult Ltd
Sustainability Manager Kaisa Kekki, Skanska Rakentajan näkökulma rakennusmateriaalien kestävyyteen
Kehityspäällikkö Niina Nieminen, Teknologiakeskus KETEK Oy Nanoteknologian ja nanomateriaalien käyttö rakentamisessa
Apulaiskaupunginarkkitehti Arja Lukin, Espoon kaupunki Kestävät rakennusmateriaalit julkisen hankkijan näkökulmasta

Seminaari lyhyesti:

Seminaariin kokoontui nelisenkymmentä kuulijaa niin kunnista kuin yrityksistä kuulemaan kestävän rakentamisen problematiikasta. Tavoitteena oli antaa kuulijoille kokonaiskuva siitä, millä vaikutetaan kestävään rakentamiseen sekä koko rakennushankkeen että itse rakennustuotteiden näkökulmasta. Kuuntelijoilla oli myös mahdollisuus kysyä ja antaa vinkkejä omista kokemuksistaan rakennusprojekteista.

Seminaarissa puhunut Rakennusteollisuus RT ry:n Pekka Vuorinen kertoi kattavasti lainsäädännöstä ja direktiiveistä, jotka vaikuttavat ja tulevat vaikuttamaan rakennushankkeisiin. Hänen mukaansa hankkeen tuotetta, rakennusta, tulee tarkastella kokonaisuutena. Yksityiskohdat, eli rakennustuotteet, valitaan siten, että lopputulos on kestävän kehityksen mukainen. Hän korosti myös jätteiden loppusijoituksen ja -käytön suunnittelua, sillä kestävillä materiaaleilla on arvoa myös elinkaaren lopulla.

Juurikin lainsäädäntö ja asetetut ympäristötavoitteet tekevät hankintaprosessista haasteellisen. Toiveena on, että tuleva ohjeistus on sellaisessa muodossa, että sitä on helppo käyttää osana esimerkiksi tarjouspyyntöasiakirjoja. Tiedon jakaminen ja vertaiskokemukset sekä esimerkit auttavat oman hankintaprosessin teossa, joten tämän tyyppiset seminaarit ovat tervetulleita myös tulevaisuudessa.

Seminaarin sisällöstä ja toteutuksesta vastasivat Motiva Oy sekä Culminatum Oy. Seminaari on osa SCI-verkoston toimintaa, joka on Euroopan laajuinen foorumi innovatiivisten uudis- ja korjausrakentamisen hankkeiden viestintään. Verkosto on osittain Euroopan komission rahoittama hanke.


Sivua päivitetty viimeksi 15.10.2012