Webinar om ansvarsfull offentlig livsmedelsupphandling

Statsrådet publicerade i juni 2016 ett principbeslut om kriterierna för offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster. Statsrådet förutsätter att man inom offentliga upphandlingar av livsmedels- och måltidstjänster strävar efter hög kvalitet och totalekonomisk hållbarhet. Det uppnås genom att i upphandlingar kräva användning av livsmedel som har producerats med odlings- och produktionsmetoder som är bra för miljön samt på ett sätt som främjar djurens välfärd och livsmedelssäkerheten.

Motiva publicerade våren 2017 en guide med rekommendationer för hur den offentliga sektorn kan ställa krav på ansvarsfullt producerade livsmedel.

Guide till ansvarsfull livsmedelsupphandling - Rekommendationer blir till krav och jämförelsegrunder


Presentation av rekommendationerna
Isa-Maria Bergman_Motiva Oy (pdf) (1.5 MB)


Sivua päivitetty viimeksi 24.11.2017