työmiehet_handu

Blogi

22.5.2017 18.00Vastuullisempia elintarvikehankintoja julkisiin ruokapalveluihin – yhteistyöllä ja avoimella keskustelulla eteenpäin Elina Ovaskainen, asiantuntija, Motiva

Julkiset keittiöt tarjoavat noin 380 miljoonaa ruoka-annosta vuosittain, ja julkinen sektori käyttää lähes 350 miljoona euroa vuodessa ruuan ja sen raaka-aineiden hankintaan. Ei ole siis yhdentekevää, millaisilla kriteereillä nämä hankinnat tehdään.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.12.2016 14.00Salossa hankitaan valoa valaisinten sijaan Mika Mannervesi, kaupunkikehityspäällikkö, Salon kaupunki

Salon kaupunki korvasi syksyllä 2016 päättyneessä urakassa kaikki kaupungin ylläpitämien liikenneväylien elohopeavalaisimet LED-valaisimilla. Hankinta tehtiin ns. ESCO-hankintana, jolloin suurin osa projektin kustannuksista maksetaan takaisin sopimuskauden aikana (10 vuotta) saavutettavilla säästöillä.

 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.9.2016 12.00Työllistetään hankinnoilla ja säästetään miljoonia Elina Ojala, asiantuntija, Motiva

Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää työllistämisehtoa, joka velvoittaa tarjouskilpailun voittaneen yrityksen työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Miksi näin kannattaisi tehdä?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.5.2016 10.00EU:n kestävät ruoka- ja ruokapalveluhankinnat osana julkisten hankintojen kokonaisuutta Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö

Julkisilla hankinnoilla pyöritetään merkittävää kansantalouden moottoria. Vuositasolla pelkästään ruokahankintojen volyymi on yli 300 miljoonaa euroa. Pikkupennosista ei todellakaan ole kyse! Julkisilla hankinnoilla pystytään edistämään aluetaloutta, mutta niillä on myös vaikutuksia ympäristöön, ilmastoon, sosiaaliseen tasa-arvoisuuteen ja pääomaan sekä kulttuuriin. Julkiset hankinnat tulisikin nähdä strategisena kehittämisvälineenä ja innovaatioiden ja elinkeinotoiminnan vahvistajana.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.1.2016 8.00Digitalisaatiolla tehot irti cleantech-hankinnoista Santtu Hulkkonen, Solved – The Cleantech Company

Suomalaisen cleantechin kysyntä ja isot mahdollisuudet ovat maailmalla. Maailman valloitus vaatii rohkeutta, kunnianhimoa, osaamista ja näyttöjä. Referenssit ovat ratkaisevassa roolissa yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälisille markkinoille pääsyssä ja Suomen kilpailukyvyn vahvistamisessa. Tarvitsemme investointeja ja hankintoja, joilla on merkittävää vaikuttavuutta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.1.2016 11.45Haastamme kuntapäättäjät: Lisää vastuullisia hankintoja vuodelle 2016! Anna-Maria Leogrande ja Eeva Mielonen, THL

Mitä jos palveluilta ja tavaroita ostettaessa voisimme myös hankkia työpaikkoja työttömille? Aidosti kokonaistaloudellisessa hankinnassa huomioidaan myös sosiaaliset näkökulmat, kuten työllistäminen. Suomea vaivaa erityisen syvä rakenteellinen työttömyys ja kasvava pitkäaikaistyöttömien määrä. Ainoastaan neljäsosa avoimista työpaikoista menee työttömille työnhakijoille ja peräti 70% työpaikoista ei koskaan tule avoimeen työnhakuun.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.12.2015 10.35Tarjolla tukea IT-vastuullisuuteen Maija Lumme, vaikuttamistyön koordinaattori, Eetti ry

Kuvittele hetki, mitä tapahtuu kun tietokoneesi kaatuu kesken työpäivän. Työ seisahtuu täydellisesti –  mikä hätäännys! Paperittomassa toimistossa ei ole edes papereita pyöriteltäväksi siksi aikaa, kun IT-tuki hoitaa tilannetta kuntoon. Kerrankin ehdit rauhassa lukea kokonaisen blogitekstin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.11.2015 10.00Kiertotalouden innovaatiot käyttöön julkisten hankintojen avulla Ville Valovirta, erikoistutkija, VTT

Valtio ja kunnat ovat merkittäviä ostajia resurssitehokkuutta edistäville ratkaisuille. Liikenne, jätehuolto, vesihuolto, rakentaminen ja maanrakennus ovat esimerkkejä aloista, joilla tehdään merkittävän kokoisia hankintoja. Julkisten palvelujen tuottamiseen liittyvissä hankinnoissa ja investoinneissa on paljon mahdollisuuksia edistää biologisten aineiden, ravinteiden, maa- ja mineraaliainesten, veden ja energian hyödyntämistä kiertotalouden ajatuksen mukaisesti.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.9.2015 10.30Hyvä julkinen kaupanteko takaa myös innovaatioiden syntymisen Isa-Maria Bergman, ryhmäpäällikkö, Motiva Oy

Julkisten hankintojen tiedetään edustavan merkittävää ostovoimaa, jolla voi vaikuttaa sekä energia-, ympäristö- että elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin. Jos vain osaa ja rohkenee.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.5.2015 15.00Innovatiiviset ympäristöteknologiat nopeammin markkinoille Matti Lanu, tekninen johtaja, VTT

Tavoitteet päästöjen ja jätteiden ja toisaalta kulutuksen vähenemisestä tiukentuvat. Siksi yhä useampi markkinoille tuleva tuote hyödyntää ympäristömyönteisyyteen liittyviä teknisiä väittämiä: se tuottaa vähemmän jätettä tai käyttää jätteen paremmin hyödyksi, päästöt ovat pienemmät tai energiankulutus vähäisempää. Ostajan on tiedettävä, mihin valmistajan väitteet perustuvat ja voiko niihin luottaa; tämä korostuu erityisesti uuden innovatiivisen teknologian kohdalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Edelliset Seuraavat


Sivua päivitetty viimeksi 19.4.2018