työmiehet_handu

Blogi

28.11.2017 16.00

Hyvä hankintastrategia on ensimmäinen askel kohti vastuullisia elintarvikehankintoja

Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Aula Research on tehnyt Valion toimeksiannosta tänä syksynä selvityksen julkisista elintarvikehankinnoista. Tulosten perusteella hankintastrategioissa olisi kunnissa petrattavaa.

Kyselyyn vastasi yli 900 kuntapäättäjää ja reilu 200 hankinnoista vastaavaa virkamiestä.

Selvitys oli sikäli mukavaa luettavaa, että lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista virkamiehistä tunsi oppaamme vastuullisiin julkisiin elintarvikehankintoihin. Lähes puolet oli jo ehtinyt soveltaa oppaan kriteereitä hankinnoissa. 76 prosentille vastaajista keinot vastuullisesti tuotettujen elintarvikkeiden hankkimiseksi olivat tuttuja.

Huolestuttavaa ja merkillepantavaa oli kuitenkin hankintoja koskevien strategioiden puute. Hankinnoista vastaavien virkamiesten on helpompi huomioida vastuullisuus elintarvikehankinnoissa, jos niitä ohjaava strategia on olemassa. Kyselyyn vastanneista vain yksi kolmannes ilmoitti, että kunnassa on elintarvikehankintoja ohjaava strategia. Kahdella kolmasosalla ei sellaista ollut tai kyselyyn vastanneet eivät sellaisen olemassaolosta olleet tietoisia.

Monessa kunnassa on jo tehty lähiruoka- ja luomustrategioita, mutta harva on mennyt tätä pidemmälle vastuullisuuskysymysten huomioinnissa. Seuraava askel olisi linjata vastuullisuuden huomiointi astetta laajemmin. Hankintastrategioissa voitaisiin asettaa vastuullisuustavoite ja edellyttää esimerkiksi eläinten hyvinvointikysymysten, elintarviketurvallisuuden, sekä ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioimista elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa.

Myös maa- ja metsätalousministeriö on kannustanut vastuullisuusnäkökohtien laajempaan huomiointiin lähettämällä kaikille Suomen kunnanvaltuutetuille Oppaan vastuullisiin elintarvikehankintoihin.

Strategioiden laadinta on loppuvuodesta monessa kunnassa ajankohtaista ja nyt on oikea hetki vaikuttaa. Kotimainen elintarvike on monesta näkökulmasta ulkomaista elintarviketta vastuullisemmin tuotettu. Meillä esimerkiksi antibiootteja käytetään vähemmän kuin muualla Euroopassa ja siat saavat pitää saparonsa. Vastuullisten elintarvikehankintojen tekemisestä hyötyvät tuotantoeläimet ja ympäristö, mutta yleensä myös suomalainen tuottaja.

Lisätietoja Aula Researchin tutkimuksesta:
Aula Research Oy
Juha Vekkilä
puh. +358 50 352 5335bloggarin-esimerkkikuva

Kirjoittaja toimii Motivassa materiaalitehokkuusyksikön päällikkönä. Motivan hankintapalvelun toimintaa Isa-Maria on johtanut ja kehittänyt sen perustamisesta lähtien.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiSivua päivitetty viimeksi 23.4.2018