työmiehet_handu

Blogi

28.11.2017 16.00Hyvä hankintastrategia on ensimmäinen askel kohti vastuullisia elintarvikehankintoja Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Aula Research on tehnyt Valion toimeksiannosta tänä syksynä selvityksen julkisista elintarvikehankinnoista. Tulosten perusteella hankintastrategioissa olisi kunnissa petrattavaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.11.2017 8.40Biotaloutta julkisiin hankintoihin Essi Lahti, Tapio Oy

Meille biotalouden ja uusien liiketoimintamallien parissa toimiville tuttu mantra on, että yritykset tarvitsevat kotimaisia referenssejä saadakseen selkänojaa matkalla kansainvälisille markkinoille. Näissä yhteyksissä katse suunnataan monesti julkisiin hankintoihin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.11.2017 11.00Biokaasua nyt saatavilla – olkaa hyvä! Pirkko Melville, Jyväskylän kaupunki

Viime vuosina biokaasuasiat ovat olleet lähes päivittäin esillä Jyväskylän kaupungin arjessa. Liikennebiokaasua tuottavan laitoksen rakentamista valmisteltiin pitkään.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.10.2017 15.30Kuntapäättäjät, teille tuli postia vastuullisista elintarvikehankinnoista! Elina Ojala ja Elina Ovaskainen, Motiva

Kaikille Suomen kuntapäättäjille on jaettu opas helpottamaan vastuullisten elintarvikehankintojen tekemistä esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.8.2017 12.00Kannattaako työllistämisehtojen lisääminen julkisiin hankintoihin? Marko Harapainen, suunnittelija, Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungissa on Hankinnoista Duunia! -hankkeen aikana ujutettu kaupungin hankintoihin mukaan työllistämisehtoja, joiden perusteella tarjouskilpailuissa valitut yritykset ovat työllistäneet vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä henkilöitä palvelukseensa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.5.2017 18.00Vastuullisempia elintarvikehankintoja julkisiin ruokapalveluihin – yhteistyöllä ja avoimella keskustelulla eteenpäin Elina Ovaskainen, asiantuntija, Motiva

Julkiset keittiöt tarjoavat noin 380 miljoonaa ruoka-annosta vuosittain, ja julkinen sektori käyttää lähes 350 miljoona euroa vuodessa ruuan ja sen raaka-aineiden hankintaan. Ei ole siis yhdentekevää, millaisilla kriteereillä nämä hankinnat tehdään.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.12.2016 14.00Salossa hankitaan valoa valaisinten sijaan Mika Mannervesi, kaupunkikehityspäällikkö, Salon kaupunki

Salon kaupunki korvasi syksyllä 2016 päättyneessä urakassa kaikki kaupungin ylläpitämien liikenneväylien elohopeavalaisimet LED-valaisimilla. Hankinta tehtiin ns. ESCO-hankintana, jolloin suurin osa projektin kustannuksista maksetaan takaisin sopimuskauden aikana (10 vuotta) saavutettavilla säästöillä.

 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.9.2016 12.00Työllistetään hankinnoilla ja säästetään miljoonia Elina Ojala, asiantuntija, Motiva

Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää työllistämisehtoa, joka velvoittaa tarjouskilpailun voittaneen yrityksen työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Miksi näin kannattaisi tehdä?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.5.2016 10.00EU:n kestävät ruoka- ja ruokapalveluhankinnat osana julkisten hankintojen kokonaisuutta Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö

Julkisilla hankinnoilla pyöritetään merkittävää kansantalouden moottoria. Vuositasolla pelkästään ruokahankintojen volyymi on yli 300 miljoonaa euroa. Pikkupennosista ei todellakaan ole kyse! Julkisilla hankinnoilla pystytään edistämään aluetaloutta, mutta niillä on myös vaikutuksia ympäristöön, ilmastoon, sosiaaliseen tasa-arvoisuuteen ja pääomaan sekä kulttuuriin. Julkiset hankinnat tulisikin nähdä strategisena kehittämisvälineenä ja innovaatioiden ja elinkeinotoiminnan vahvistajana.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.1.2016 8.00Digitalisaatiolla tehot irti cleantech-hankinnoista Santtu Hulkkonen, Solved – The Cleantech Company

Suomalaisen cleantechin kysyntä ja isot mahdollisuudet ovat maailmalla. Maailman valloitus vaatii rohkeutta, kunnianhimoa, osaamista ja näyttöjä. Referenssit ovat ratkaisevassa roolissa yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälisille markkinoille pääsyssä ja Suomen kilpailukyvyn vahvistamisessa. Tarvitsemme investointeja ja hankintoja, joilla on merkittävää vaikuttavuutta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Seuraavat


Sivua päivitetty viimeksi 12.12.2017