Ajankohtaista 2018

6.2.2018 10.30

Vinkki: Mitä siipikarjan jalkapohjatulehdusarviointi kertoo eläinten hyvinvoinnista?

Broilereiden hyvinvointia mitataan tarkistamalla jalkapohjien kunto teurastushetkellä eli jalkapohjatulehdusindeksillä.

Broilereiden jalkapohjavaurioiden syntyyn vaikuttavat esimerkiksi kuivikepohjan materiaali ja kunto, eläintiheys, ruokinta ja veden saanti. Siksi se on hyvä siipikarjan hyvinvoinnin mittari.

Vähimmäisvaatimuksena voi käyttää jalkapohjaindeksin seurantaa, eli lihan tulee tulla parvesta, jonka jalkapohjapistelukua ylipäätään seurataan. Kaikkien Suomessa teurastettujen broilereiden jalkapohjapistelukua seurataan.

Edelläkävijätason kriteerinä voidaan edellyttää, että indeksin tulee olla pienempi kuin 40. Pisteluvun jalkapohjaindeksi perustuu EU:n antamaan broilerien hyvinvointidirektiiviin. Alle 40 pistettä /parvi on hyvä.  Jos jalkapohjaindeksi on 40-80 tilalle annetaan huomautus. Suomessa yli 80 pisteen parvia tulee ilmi vain satunnaisesti.

  • Vähimmäisvaatimuksena kilpailutuksessa voidaan käyttää  jalkapohjatulehdusindeksin seurantaa.
  • Edelläkävijäkriteeriksi Vastullisten elintarvikehankintojen opas suosittelee käyttämään: Parven jalkapohjatulehdusindeksi < 40.

Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 6.2.2018