Ajankohtaista 2018

16.3.2018 10.40

Sitra: Kunta, hoi! Viisi syytä lähteä Lapset-SIBiin

Vaikuttavat palvelut ja riskitön rahoitus yhdessä paketissa. Lapset-SIB on vielä maaliskuun ajan avoin kaikille kunnille.

Monet lapset ja nuoret voivat Suomessa hyvin, mutta eivät kaikki. Viime vuosina juopa hyvin ja huonosti voivien lasten ja perheiden välillä on kasvanut. Päättäjien keskuudessa on laaja yhteisymmärrys siitä, että eriarvoistumiselle ja syrjäytymiselle pitäisi, kannattaisi ja tulisi ehdottomasti tehdä jotakin, vieläpä nopealla aikataululla. Mutta toteutus ontuu, sillä menokehykset eivät veny, resursseista on pulaa, selkeä näkemys toimista ja tavoitteista puuttuu ja seuraaviin budjettineuvotteluihin on pitkä aika…

Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB on täsmätyökalu hyvinvointi-investointeihin. Se on kunnalle taloudellisesti riskitön mahdollisuus hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Lapset-SIBissä kunnat, järjestöt, yritykset, sijoittajat ja Lastensuojelun Keskusliitto ratkovat haasteita yhdessä uutta ideoiden. Jokaiselle kunnalle räätälöidään sen tarpeisiin istuva, omanlaisensa hanke. Mitattavat tavoitteet sitovat osapuolet tiiviiseen yhteistyöhön lasten, perheiden ja nuorten hyväksi.

Näin kunta hyötyy Lapset-SIBistä


1.  Mahdollisuus tarjota edistäviä ja ehkäiseviä palveluja

Tulipalot on tietenkin sammutettava, mutta ongelmia ehkäisevät ja hyvinvointia edistävät palvelut ovat inhimillisesti oikein. Samalla ne vähentävät korjaavien palvelujen tarvetta. Parhaimmillaan SIB-hanke tukee kunnan strategisia tavoitteita ja täydentää sen omia palveluja.

2. Taloudellisesti riskitön rahoitus toteutukselle

SIB-hankkeeseen liittyvät palvelut ja tuki rahoitetaan sijoittajilta kerätyin varoin. Hyvinvoinnin lisäykselle asetetaan tarkat ja mitattavat tavoitteet, ja kunta maksaa vain tuloksista. Kun hyvinvointi vahvistuu, kunta säästää yleensä myös kustannuksia.

3. Ilmainen mallinnus lasten ja nuorten ongelmien juurisyistä

Mikä lapsiin tai nuoriin liittyvä mittari välkkyy kunnassanne punaisella? Huostaanotot, koulupoissalot, psykiatriset lähetteeet? SIB-hanketta edeltävän mallinnuksen ja laskelmien avulla pureudutaan kunnan oman haasteen juurisyihin ja selvitetään siihen parhaiten vaikuttavat toimet.

4. Pitkäjänteistä, räätälöityä tukea

Lapsella on oikeus saada hyvä elämä ja aikuisten täytyy tehdä päätökset niin, että ne ovat lapsen parhaaksi. SIB-hankkeen tavoitteena on saada lapsen tai nuoren elämässä aikaan  myönteinen ja pysyvä vaikutus. Suurimmat riskit liittyvät siihen, ettei tehdä mitään.

5. Työkaluja vaikuttaviin hankintoihin

SIB on työkalu vaikuttaviin hankintoihin. Se on julkiselle sektorille mahdollisuus kokeilla ja oppia uutta. Kun tuloksia ja vaikuttavuutta mitataan, hankintoja on mahdollista johtaa tiedolla. Silloin verovarat ja muut käytettävissä olevat resurssit voidaan suunnata siten, että niillä saadaan aikaan mahdollisimman paljon tavoiteltuja vaikutuksia.

Toimi näin!

Ohjeet kunnille
  • Mieti, millainen lapsiin, nuoriin tai perheisiin liittyvä haaste vaatii teidän kunnassanne kestävää ratkaisua.
  •  Lähetä sähköposti tai soita Sitraan Sari Rautiolle tai Anna Tonterille. (Ks. yhteystiedot alla). Annamme lisätietoja ja sparrausta.
  • Selvitetään yhdessä, soveltuuko Lapset-SIB teidän kuntanne haasteisiin. Huom. SIB-hanke edellyttää, että valitusta haasteesta ja siihen liittyvästä kohderyhmästä on saatavilla riittävästi dataa mallinnusta varten.
  • Kunnan päätös SIB-hankkeeseen osallistumisesta tarvitaan 31.3. mennessä.

Ota yhteyttä:

Sari Rautio, sari.rautio@sitra.fi
Anna Tonteri, anna.tonteri@sitra.fi

Lue lisää Sitran sivuilta >>

Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 16.3.2018