Ajankohtaista 2017

7.2.2017 9.00

Kommentointipyyntö: Kriteerit vastuullisiin elintarvikehankintoihin

Valtioneuvosto julkaisi kesäkuussa 2016 periaatepäätöksen julkisten ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista. Valtioneuvosto edellyttää, että julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä.

Tähän päästään vaatimalla hankinnoissa sellaisten elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden käyttöä, jotka on tuotettu ympäristön kannalta hyvillä viljely- ja tuotantomenetelmillä ja eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävillä tavoilla.

Periaatepäätöksessä esitettiin käytännön hankintaohjeistuksen laadintaa. Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta Motiva laatii ohjeistuksen, jonka kriteerit kattavat eläinten hyvinvointikysymykset, elintarviketurvallisuuden, ympäristövaikutukset ja sosiaalisen vastuullisuuden.

Motiva pyytää nyt kommentteja vastuullisten elintarvikehankintojen kriteeriehdotukseen. Motiva käsittelee kommentit kommenttikierroksen jälkeen, ja niitä hyödynnetään kriteerien jatkokehityksessä. Tavoitteena on kehittää toimivat kriteerit, joita julkinen sektori pystyy hyödyntämään hankinnoissaan ja elintarvikesektori pystyy niihin kilpailutuksissa vastaamaan. Tavoitteena on myös kehittää elintarvikkeiden kysyntää ja markkinoita vastuulliseen suuntaan.

Kommentit tulee lähettää 24.2.2017 mennessä webropol-lomakkeen kautta.

Kommentointi ja lisätietoja: http://motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/elintarvikkeet


Lisätietoja:
asiantuntija Elina Ovaskainen, Motiva
etunimi.sukunimi@motiva.fi, p. 09 6122 5066Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 5.1.2018