Ajankohtaista 2017

23.11.2017 12.20

Energiaunioni: Komissio ehdottaa tiukennuksia henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästörajoihin

Komissio on antanut joukon ehdotuksia, joilla pyritään vähäpäästöisempään liikennejärjestelmään. Ehdotusten mukaan esimerkiksi uusien henkilöautojen ja pakettiautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen on oltava 30 prosenttia alhaisemmat vuonna 2030 kuin vuonna 2021. Ehdotusten myötä komissio otti ratkaisevan askeleen täyttääkseen Pariisin sopimuksen mukaiset sitovat EU:n tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Puhdasta liikkuvuutta käsittelevä paketti sisältää seuraavat asiakirjat:
  • Uudet hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset, joilla autetaan autonvalmistajia hyödyntämään innovaatioita ja tuottamaan markkinille vähäpäästöisiä ajoneuvoja.
  • Puhtaita ajoneuvoja koskeva direktiivi, jolla edistetään puhtaita liikkuvuusratkaisuja julkisissa hankintamenettelyissä ja luodaan siten perusta kysynnän kiihdyttämiselle ja puhtaiden liikkuvuusratkaisujen laajemmalle käyttöönotolle.
  • Toimintasuunnitelma ja investointiratkaisuja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin ottamiseksi käyttöön koko Euroopan laajuisesti.
  • Yhdistetyistä kuljetuksista annetun direktiivin tarkistus, jolla edistetään eri liikennemuotojen (esim. kuorma-autojen ja junien) yhdistettyä käyttöä tavarankuljetuksissa.
  • Linja-autoliikenteestä annettu direktiivi, jolla edistetään kaukoliikenteen linja-autoyhteyksien kehittämistä Euroopassa ja luodaan vaihtoehtoja henkilöautojen käytölle.
  • Akkuja koskevalla aloitteella on strategista merkitystä EU:n integroidulle teollisuuspolitiikalle. Tavoitteena on keksiä ja tuottaa tulevaisuuden ajoneuvoja ja muita liikkuvuusratkaisuja sekä niiden osatekijöitä EU:ssa.

Lähteet ja lisätietoa:

Komission lehdistötiedote
Komission Suomen edustuston uutinen


Palaa otsikoihinSivua päivitetty viimeksi 5.1.2018