Ajankohtaista 2017

19.12.2017 Nokia: Nokian kaupunki toteuttaa kiertotaloustavoitteita hankkimalla kaasuautoja

Nokian kaupunki suunnittelee ympäristöystävällisempien kaasuautojen hankintaa kaupungin eri palvelualueiden käyttöön. Kyseessä on 26 henkilöauton sekä yhden kuorma-auton hankinta, joka toteutetaan kaluston uusimisen yhteydessä. Kaupunginhallitus käsittelee hankintapäätöstä kokouksessaan 18.12.2017.

Lue lisää


13.12.2017 TEM: Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpideohjelma on valmistunut

Innovatiivisten hankintojen toimenpideohjelma sisältää 14 toimenpidettä, jotka jakautuvat neljään kategoriaan: johtamiseen, tiedon jakamiseen, osaamisen kehittämiseen ja konkreettisiin työkaluihin kuten riskien hallinnan työkaluihin. Hankintoja olisi esimerkiksi käsiteltävä tulosohjauksessa systemaattisuuden varmistamiseksi, niille olisi nimettävä vastuuhenkilö organisaatiossa ja hallinnonaloille olisi järjestettävä innovatiivisten hankintojen koulutusta.

Lue lisää


23.11.2017 Energiaunioni: Komissio ehdottaa tiukennuksia henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästörajoihin

Komissio on antanut joukon ehdotuksia, joilla pyritään vähäpäästöisempään liikennejärjestelmään. Ehdotusten mukaan esimerkiksi uusien henkilöautojen ja pakettiautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen on oltava 30 prosenttia alhaisemmat vuonna 2030 kuin vuonna 2021. Ehdotusten myötä komissio otti ratkaisevan askeleen täyttääkseen Pariisin sopimuksen mukaiset sitovat EU:n tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää


7.11.2017 Kommentointipyyntö: Kriteerit kestäviin tavarankuljetuspalveluiden hankintoihin

Motiva kehittää julkisen sektorin hankintayksiköiden käyttöön ohjetta ja kriteerisuosituksia energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa tavarankuljetushankinnoissa. Pyydämme nyt kommentteja kriteerien käytettävyydestä.

Lue lisää


20.10.2017 Imatra: Imatran kaupunki tytäryhtiöineen siirtyi käyttämään EKOenergiaa

Imatra on toinen suomalainen kaupunki, joka avaa uusia uria ekologisen sähkön saralla. Imatran kaupunki sekä sen tytäryhtiöt Imatran YH-rakennuttaja Oy ja Imatran Lämpö Oy ovat siirtyneet käyttämään sertifioitua EKOenergian sähköä.

Lue lisää


20.10.2017 Valonia: Ruoantuottajien tarjoustaidoilla kuntiin lisää lähiruokaa ja ravinnekiertoa

Ruoantuottajien tarjoushalua ja -osaamista julkisiin elintarvikehankintoihin kehitetään Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on parantaa ruoantuottajien keskinäistä yhteistyötä tarjousten suunnittelussa ja valmistelussa, kannustaa tuottajia tuotekehitykseen sekä lisätä julkisen sektorin asiakkuuden arvostusta.

Lue lisää


12.10.2017 Lahti: Lahdelle 4,7 miljoonaa euroa kaupunkilaisten kestävään liikkumiseen

Lahden CitiCAP-hankkeelle on myönnetty 4,7 miljoonan euron hankerahoitus EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmasta. Hanke kehittää uusia liikennepalveluja kaupunkilaisille ja luo kestävän liikkumisen kannusteita.

Lue lisää


3.10.2017 Tule mukaan tehostamaan ilmastotyötä!

Olemme käynnistäneet keväällä 2017 joulukuun alkuun jatkuvan IlmastoKUNTO-projektin, jonka tavoitteena on ilmastotyön tehostaminen valtion ja kuntien välisellä vuoropuhelulla.

Lue lisää


3.10.2017 Kysely: Hankintaanko teidän organisaatiossa kestävästi tuotettua puuta tai puupohjaisia tuotteita?

Metsäalan strategisen ohjelman puitteessa julkaistiin jo vuonna 2010 Suomen kansallinen puupohjaisten tuotteiden julkisten hankintojen politiikka, jonka yhtenä tavoitteena oli, että julkinen sektori toimii esimerkkinä muille hankkimalla puupohjaisia tuotteita laillisella, kestävällä ja käytännöllisellä tavalla. Mikä on tilanne tällä hetkellä? Vastaa ja voita!

Lue lisää


15.9.2017 YM: Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertue käyntiin lokakuussa

Hankintalaki, erilaiset urakkamuodot, suunnittelupalvelujen hankinnat, vähähiilinen julkinen rakentaminen ja RTS-ympäristöluokitus. Julkisen rakentamisen parempaan laatuun tähtäävät työvälineet tehdään nyt paremmin tunnetuiksi. Tervetuloa ympäristöministeriön, Kuntaliiton, Rakennustiedon ja RAKLIn yhteiselle kuntakiertueelle 2017–2018.

Lue lisää


8.9.2017 Webinaari kuntapäättäjille 26.9. vastuullisista julkisista hankinnoista

Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, Reilu kauppa ja Luomu järjestävät webinaarin kaupungin- ja kunnanvaltuutetuille tiistaina 26.9. klo 16-17.

Lue lisää


18.8.2017 Valmennuskiertue vastuullisten elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden hankintaan

Motiva ja EkoCentria käynnistävät koko maan kattavan koulutuskiertueen vastuullista elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoista. Tule mukaan kuulemaan, miten voit edistää vastuullisten elintarvikkeiden käyttöä ja hankintaa omassa työssäsi. Katso paikkakunnat ja ilmoittaudu tilaisuuksiin!

Lue lisää


20.6.2017 Miten voit huomioida energia- ja ympäristövaikutukset julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa?

Motiva on julkaissut päivitetyt ohjeet energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamiseen julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Ohjeet löytyvät henkilö- ja pakettiautojen, henkilökuljetuspalveluiden sekä joukkoliikenteen hankintoihin.

Lue lisää


5.6.2017 Päivitetty opas sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin

Työ- ja elinkeinoministeriön 1.6.2017 julkaisema Opas sosiaalisesti vastuullisiin julkisiin hankintoihin kuvaa käytännön esimerkkien avulla, miten sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon hankinnan eri vaiheissa.

Lue lisää


30.5.2017 Telaketju-verkostolta voi tilata poistotekstiiliä erilaisiin tarpeisiin

Telaketju-verkosto edistää poistotekstiilin hyödyntämistä Suomessa. Hankekokonaisuudessa luodaan ratkaisuja sekä keräykseen ja lajitteluun että lajitellun materiaalin jatkojalostukseen ja tuotekehitykseen. Telaketju toimii sateenvarjona erilaisille hankkeille ja tarjoaa yhteistyöareenan ja tiedonjakokanavan eri toimijoiden välille.

Lue lisää


17.5.2017 Valmennusta vastuullisten elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden hankintaan

Motiva ja EkoCentria käynnistävät koko maan kattavan koulutuskiertueen vastuullista elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoista. Tule mukaan kuulemaan, miten voit edistää vastuullisten elintarvikkeiden käyttöä ja hankintaa omassa työssäsi. Katso paikkakunnat ja ilmoittaudu tilaisuuksiin!

Lue lisää


5.5.2017 Joutsenmerkki: Opas ympäristömerkin käyttämiseen julkisissa hankinnoissa julkaistiin

Uusi hankintalaki tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympäristönäkökohtien ja ympäristömerkkien huomioimiseen julkisissa hankinnoissa. Ympäristömerkintä on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan, miten ympäristömerkit – Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki – voi käytännössä huomioida.

Lue lisää


12.4.2017 Onko kunnassanne pohdittu tai toteutettu lämpöpumppuinvestointeja?

Motiva selvittää kuntien tietotarpeita ja kokemuksia lämpöpumppuinvestoinneista. Vastauksesi auttavat Motivaa tiedon ja neuvontapalvelujen tuottamisessa kuntien tarpeisiin. Kaikkien vastaajien kesken arvomme 3 kappaletta S-ryhmän 100 euron lahjakortteja.

Lue lisää


4.4.2017 Kysely ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa

Motiva kartoittaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin toimeksiannosta julkisen sektorin hankintayksiköiden kokemuksia ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta hankinnoissa. Ajoneuvojen hankintoja koskeva laki (1509/2011) velvoittaa huomioimaan em. vaikutukset julkisen sektorin henkilökuljetusten, ajoneuvohankintojen ja joukkoliikennepalveluiden kilpailutuksissa.

Lue lisää


31.3.2017 Katso webinaari: Säästöjä kuntiin lämpöpumppuinvestoinneilla

Miten hyödyntää lämpöpumppuinvestointien säästöpotentiaali? Motivan webinaarissa kuullaan, miten erityisesti öljy- ja sähkölämmityskohteissa lämpöpumppuinvestoinneilla on mahdollista säästää rahaa ja vähentää päästöjä. Saat myös vinkkejä siihen, miten löytää kunnasta investoinneille soveltuvat kohteet.

Lue lisää


24.3.2017 Tekes: Käsikirja uuden hankintalain innovaatiokumppanuudesta julkaistu

Tekesin julkaisema käsikirja on tarkoitettu hankintayksiköille, yrityksille ja muille markkinatoimijoille, jotka haluavat perehtyä vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden hankintalain mahdollistamaan innovaatiokumppanuuteen. Käsikirjan tavoitteena on madaltaa kynnystä ottaa uusi innovaatiokumppanuusmenettely käyttöön julkisissa hankinnoissa.

Lue lisää


22.3.2017 Tutustu uuteen vastuullisten elintarvikehankintojen oppaaseen

Opas auttaa julkisen sektorin toimijoita hankkimaan vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita. Opas on laadittu Valtioneuvoston kesäkuussa 2016 julkaiseman julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteita koskevan periaatepäätöksen täytäntöönpanon tueksi.

Lue lisää


6.3.2017 Koulutusta energiatehokkaan valaistuksen suunnitteluun ja elinkaarikustannusten vertailuun 30.3.2017

Valaistuksen energiatehokkuusnäkökohtien huomiointi on tärkeä taito niin suunnittelijoille, urakoitsijoille, kuin tilaajallekin. Pelkkä hankintahinta ei ole järkevä kriteeri valaistushankinnoissa, vaan hankintapäätökset tulisi tehdä kokonaiskustannusten perusteella.Valoakatemia ja Motiva järjestävät maksuttoman koulutuksen, jossa saat valmiudet energiatehokkuuden huomiointiin valaistussuunnittelussa ja opit tekemään elinkaarikustannusvertailuja VALTTI-laskurilla.

Lue lisää


9.2.2017 Elintarvike- ja ateriapalveluiden hankintakriteerit EU:ssa – kriteerien 2. kommentointikierros

EU-komission tutkimusosasto, Joint Research Center, aloitti julkisia elintarvike- ja ateriapalveluhankintoja koskevien ympäristökriteerien päivittämisen vuonna 2015. Motiva koordinoi maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta suomalaisten kannanottoja kyseiseen kriteerien päivitysprosessiin.

Lue lisää


7.2.2017 Kommentointipyyntö: Kriteerit vastuullisiin elintarvikehankintoihin

Valtioneuvosto julkaisi kesäkuussa 2016 periaatepäätöksen julkisten ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista. Valtioneuvosto edellyttää, että julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä.

Lue lisää


26.1.2017 Työkaluja terveydenhuoltoalan vastuullisiin hankintoihin

Kokosimme Motivan hankintapalvelun tuoreimpaan uutiskirjeeseen tietopaketin erityisesti terveydenhuoltoalan hankintoja tekevien avuksi. Uutiskirjeen voit lukea täältä.

Lue lisää


26.1.2017 Hansel: Elinkaarikustannusten vertailuun kehitettiin uusi malli

Vuonna 2016 tehdyissä monitoimilaitteiden ja esitystekniikan kilpailutuksissa ei tyydytty etsimään edullisinta hankintahintaa, vaan kokonaiskustannuksiltaan kustannustehokkainta ratkaisua. Elinkaarikustannusten vertailuun kehitettiin Hanselilla oma laskentamalli, jota on nyt kokeiltu kahdessa puitejärjestelykilpailutuksessa.

Lue lisää


12.1.2017 Finavia: Työkone- ja kuljetuskalustohankinnoissa elinkaarikustannusten tarkastelu kannattaa

Vuosien saatossa ja oman kehitystyön tuloksena Finavialla on löydetty toimiva tapa vertailla elinkaarikustannuksia kuljetuskalusto- ja työkonehankinnoissa. Kalustoasiantuntija Jukka Halmeen mukaan hankinnoissa mennään helposti metsään, jos tarkastellaan vain hankintahintaa.

Lue lisää


5.1.2017 Markkinavuoropuhelu takaa onnistuneen energiatehokkuuspalvelun hankinnan

Erityisen onnistuneiden ja innovatiivisten hankintojen takana on aktiivista viestintää ja vuoropuhelua niin markkinatoimijoiden kuin palvelua tai tuotetta käyttävien asiakkaiden, esimerkiksi kuntalaisten kanssa. Motiva julkaisi joulukuussa 2016 ohjeen markkinavuoropuhelun onnistuneeseen toteutukseen energiatehokkuuspalveluiden hankinnassa.

Lue lisääSivua päivitetty viimeksi 5.1.2018