uusiutuva energia

Ajankohtaista 2016

30.12.2016 Tampere teki innovatiivisten hankintojen suunnitelman

Innovatiivisten hankintojen suunnitelmallaan Tampereen kaupunki hakee uusia ideoita ja yritysten innovaatioita, jolloin kaupunki saa vastineeksi entistä paremmin tarpeisiinsa vastaavia ratkaisuja. Hankintojen ennakoitavuuden ja suunnitelmallisuuden parantamiseksi jatkossa kaupungin yksiköt ja liikelaitokset laativat suunnitelman kilpailutuksista osana vuosisuunnitelmiaan.

Lue lisää


5.12.2016 Motiva selvitti ammattikeittiöiden energiatehokkuustoimenpiteitä

Ammattikeittiöissä valmistetaan Suomessa vuosittain yli 800 miljoonaa ruoka-annosta. Lämpöä ja sähköä niissä kuluu noin 2000 gigawattituntia vuosittain. Energiakatselmusten perusteella ammattikeittiöiden energiankäytöstä olisi nipistettävissä ainakin 10 %. Se tarkoittaa 200 gigawattituntia eli noin 16 miljoona euroa.

Lue lisää


31.10.2016 Tampereen kaupunki vastaa vastuullisuusmerkkien haasteeseen

Vastuullisuusmerkit – Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, Reilu kauppa ja Luomu – ovat haastaneet kunnat tekemään kestäviä hankintoja. Tampereen kaupunki on uusin esimerkkikaupunki, joka ottaa haasteen vastaan ja on tehnyt konkrettisen sitoumuksen asian eteenpäin viemiseksi.

Lue lisää


21.10.2016 Pohjoismainen energiapalvelujen kehityshanke käynnistyy lokakuussa

Motiva käynnistää lokakuussa pohjoismaisten kumppaneiden kanssa energiatehokkuus- ja energiapalveluihin keskittyvän yhteisen kehityshankkeen, jonka yhtenä tavoitteena on tehdä tunnetuksi pohjoismaissa käytössä olevia erilaisia palvelumalleja julkiselle sektorille. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun.

Lue lisää


20.10.2016 Kunnille energiaviisaita investointeja helposti ja edullisesti – ilmoita oma kohteesi

Kunnilta tarvitaan tietoja suunnitteilla olevista energiaviisaista investointikohteista tai kohteista, joiden volyymia halutaan kasvattaa, mutta rahoitus puuttuu. Energy Add-ons -hankkeen tavoitteena on saada Suomeen energiansäästöä ja hiilineutraalisuustavoitteita vauhdittavia investointiprojekteja vähintään 30 miljoonan euron edestä kolmen seuraavan vuoden aikana.

Lue lisää


11.10.2016 Valaistusta energiatehokkaasti ja älykkäästi - jatkohanke käynnistymässä

VALTTI – energiatehokkaan valaistuksen tietopankki ja työkalut –projekti kokosi yhteen valaistuksen toimittajia, suunnittelijoita ja tilaajia. Tällä asiantuntemuksella koottiin uusi valaistustieto.fi- sivusto Valaistustieto sekä esimerkkejä erityisen onnistuneista valaistusuusinnoista valaistusta suunnittelevien ja hankkivien tahojen avuksi.

Lue lisää


10.10.2016 Ekox Finland on elektroniikan uusiokäytön taitaja

Kiertotalouden Kasvupolku -kilpailussa potentiaalisimmaksi kasvajaksi elokuussa valittu Ekox kerää, lajittelee, kierrättää, korjaa, myy ja vuokraa toimisto- sekä esitystekniikan laitteita pääkaupunkiseudulla. Ekoxin asiakkaita ovat sekä yritykset että julkinen sektori.

Lue lisää


4.10.2016 HSL: HSL sijoittaa miljoona euroa päästöjen vähentämiseen

HSL kannustaa liikennöitsijöitä vähentämään joukkoliikenteen haitallisia lähi- ja hiilidioksidipäästöjä. HSL käyttää ensi vuonna miljoona euroa uusien päästöjenvähennystoimien tukemiseen. Niin kutsuttu ympäristöbonus myönnetään tarjouskilpailun perusteella linja-autojen liikennöitsijöille teoista, jotka alentavat päästöjä. HSL:n tavoitteena on päästötön joukkoliikenne vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää


29.9.2016 Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? –webinaari 14.10.2016

Alkuperätakuulla varmennettu sähkö on tuotettu todennetusti uusiutuvilla energialähteillä. Sähkön alkuperätakuuta hyödyntämällä voitte hankkia uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ilman fyysisten sähkösopimusten muuttamista, pienentää organisaationne hiilijalanjälkeä ja vähentää sähkönkäytön ja -tuotannon aiheuttamia haittoja.

Lue lisää


28.9.2016 INNOCATissa kehitettiin uusien ruokapalveluratkaisujen hankintaa

Motiva on osallistunut nelivuotiseen INNOCAT-projektiin, jossa kehitettiin menetelmiä kestävien ja innovatiivisten ruokapalveluhankintojen edistämiseksi. EU-rahoitteiseen projektiin on osallistunut useampi hankintayksikkö EU:n alueelta.

Lue lisää


26.9.2016 Motiva kokoaa ohjeistuksen vastuullisten elintarvikkeiden hankintaan

Hallitus pyrkii yhtenä Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeen osana avaamaan vientimarkkinoita ja kysyntää suomalaisille elintarvikkeille. Yhtenä kärkihankkeen tavoitteena on lisätä myös kotimaisen ruoan osuutta julkisissa hankinnoissa.

Lue lisää


22.9.2016 Hanki ja työllistä!

Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää työllistämisehtoa, joka velvoittaa tarjouskilpailun voittaneen palvelun tuottajan työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Miksi näin kannattaisi tehdä?

Lue lisää


21.9.2016 Sitra: Suomelle uusia keinoja kasvattaa korkean lisäarvon tuottamista

Maailman ensimmäinen kiertotalouden tiekartta näyttää askeleet kestävään menestykseen. Suomen kansallinen kiertotalouden tiekartta aloittaa uudenlaisten ratkaisujen luomisen, joita Suomi tarjoaa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja kaupungistumisen haastamalle maailmalle. Kiertotalouden ensimmäiset ratkaisut perustuvat Suomen perinteisiin vahvuusalueisiin ja täten voisivat tarjota kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja sekä vuosittain miljardien eurojen arvonlisän.

Lue lisää


16.9.2016 Sitra: Julkisia hankintoja terävöittämällä jopa puolen miljardin euron säästöt

Suomen talouteen olisi saatavissa lisää tehoja ja uutta vauhtia, jos edes osa kuntien ja valtion yhteensä noin 35 miljardin euron hankinnoista tehtäisiin tulosperusteisesti. Säästöpotentiaali on jopa puoli miljardia euroa. Samalla julkinen sektori voisi avata latua uusille innovaatioille ja kasvulle. Muun muassa vaikuttavuusinvestoimisen mallit tarjoavat työkaluja tulosperusteisiin hankintoihin.

Lue lisää


7.9.2016 Lahti mukaan Smart & Clean -säätiöön: Haastaa oikoratakunnat yhteistyöhön

Lahden kaupunki on mukana pääkaupunkiseudun sekä Sitran, yritysten ja korkeakoulujen yhdessä perustamassa Smart & Clean -säätiössä. Lahti haastaa nyt myös muut radanvarsikunnat ja niiden toimijat mukaan tavoittelemaan kestävän kehityksen mukaisen pendelöintiympäristön rakentamista.

Lue lisää


2.9.2016 CGI ja Aalto-yliopisto käynnistävät tutkimusprojektin suurkeittiöiden ruokahävikin pienentämiseksi

IT-palveluyritys CGI ja Aalto-yliopisto käynnistävät tutkimusprojektin, jonka tavoitteena on löytää uusia keinoja suurkeittiöiden ruokahävikin vähentämiseen. Projekti toteutetaan yhteistyössä Leijona Cateringin kanssa.

Lue lisää


29.8.2016 Valaistuksessa edelleen huima säästöpotentiaali

Kiinteistöjen energiankulutuksesta valaistus haukkaa lämmityksen jälkeen suurimman osan ja kuntien sähkönkulutuksesta jopa kolmasosan. Investointeina valaistushankinnoilla on verrattain lyhyet takaisinmaksuajat ja niillä voidaan säästää yrityksen, kunnan tai muun toimijan energiakuluissa jopa satojatuhansia euroja vuosittain.

Lue lisää


4.7.2016 Mallia maailmalta kestävään kouluruokailuun

Mitä on kestävä kouluruokailu? Innocat-projektissa tehty raportti tarkastelee kestäviä kouluruokailukäytäntöjä ympäri Eurooppaa. Raportissa käy ilmi, että nyt satsataan osallistamiseen ja ruokalistojen kekseliäisyyteen.

Lue lisää


1.7.2016 Kuntahankinnat: Kunnat mukaan aurinkovoimaloiden yhteishankintaan

34 kuntaa aikoo osallistua Suomen ympäristökeskuksen ja KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämään aurinkovoimaloiden yhteishankintaan. Suurimmista kaupungeista sitoumuksensa ovat antaneet muun muassa Helsinki, Tampere, Oulu ja Seinäjoki. Tilaus kattaa tällä hetkellä 81 aurinkovoimalaa ja niiden yhteenlaskettu teho on 1,2 MWp, mutta määrä tullee vielä lisääntymään.

Lue lisää


27.6.2016 Pohjoismaisella yhteistyöllä vihreämpiä hankintoja

Pohjoismaiden ministerineuvostossa julkisia hankintoja pidetään tärkeänä työkaluna vihreän kasvun edistämisessä ja se on yksi pohjoismaisen yhteistyön keskeinen painopistealue.

Lue lisää


21.6.2016 Sähkön alkuperä on vielä varsin tuntematon kuntien hankinnoissa

Motivan hankintapalvelu teetti kuntahankkijoille sähkön ostamisesta kyselyn, jolla haluttiin selvittää, mitä sähköä julkinen sektori hankkii ja miten. Vastaava kysely toteutettiin viimeksi vuonna 2011.

Lue lisää


21.6.2016 Elintarvike- ja ateriapalveluiden hankintakriteerit EU:ssa – webinaari

EU:n GPP Helpdesk järjestää webinaarin 23.6.2016 liittyen Elintarvike- ja ateriapalveluiden hankintakriteerien päivitykseen EU tasolla.

Lue lisää


17.6.2016 Blogi: EU:n kestävät ruoka- ja ruokapalvelu-hankinnat osana julkisten hankintojen kokonaisuutta

Sipilän hallitusohjelma lupasi parantaa elintarvikkeiden vaihtotasetta siten, että kauppatase kasvaisi 500 miljoonalla eurolla.

Lue lisää


15.6.2016 Ajankohtaista EU:sta

Tuoteryhmäkohtaisia ympäristökriteereitä ollaan päivittämässä muun muassa seuraaville tuoteryhmille: siivouspalvelut, elintarvikkeet ja ateriapalvelut, toimistopaperi ja ajoneuvot ja kuljetukset.

Lue lisää


15.6.2016 Älykäs sähköinen liikenne Turussa

Turku pyrkii hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä, ja liikkuminen on merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Sähköajoneuvojen avulla liikenteen kasvihuonekaasu-, hiukkas- ja melupäästöjä voidaan vähentää merkittävästi.

Lue lisää


14.6.2016 Valaistustieto.fi auttaa valaistushankintoja suunnittelevia

Motiva on avannut uuden valaistustieto.fi sivuston, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja energiatehokkaan valaistuksen suunnittelun ja hankinnan tueksi. Sivustolle tuotetulla laskurilla voi vertailla erilaisten ratkaisujen elinkaarikustannuksia. Tavoitteena on ollut läpinäkyvyyden lisääminen ja tarjousten vertailun helpottaminen.

Lue lisää


25.5.2016 Energiatehokkuus auttaa kuntaa kestävään taloudenpitoon

Energiatehokkuuden parantaminen kunnan toiminnoissa ja uusiutuvan energian käyttö vakauttavat kunnan taloutta. Motiva esittelee siihen tarvittavia toimia Kokkolan kaupungintalolla järjestettävässä ’Käytännön avaimet kestävään kuntatyöhön’ -tilaisuudessa 25. toukokuuta.

Lue lisää


11.5.2016 Sähkön alkuperä kannattaa varmistaa

Sähkö on arjen arvokas hyödyke. Alkuperätakuulla merkitty sähkö on tuotettu kestävästi uusiutuvilla energialähteillä. ”Sähkön alkuperätakuuta hyödyntämällä voi pienentää omaa hiilijalanjälkeä ja vähentää sähkönkäytön ja -tuotannon aiheuttamia haittoja”, sanoo asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta.

Lue lisää


4.5.2016 Laatu ratkaisee vammaisten asumispalvelujen kilpailutuksessa

Espoo kilpailuttaa parhaillaan vammaisten asumispalveluja. Kilpailutuksen lähtökohtana on palvelun korkea laatu. Hintakilpailuun pääsevät mukaan vain ne palveluntuottajat, jotka ylittävät korkealle asetetun laaturiman.

Lue lisää


2.5.2016 Tervetuloa Nostetta vastuullisista hankinnoista -tilaisuuteen

Euroopan kestävän kehityksen viikon alkajaisiksi Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, Reilu Kauppa, Pro Luomu ja EkoCentria haastavat kunnat sitoutumaan vastuullisiin hankintoihin. Tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat toivovat kunniltaan enemmän vastuullisia hankintoja ja kuntapäättäjät konkreettisia keinoja niiden toteuttamiseen. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus tarjoaa erinomaisen työkalun lisätä vastuullisia hankintoja ja samalla hakea uutta, kestävää nostetta.

Lue lisää


27.4.2016 Lappeenrannan kaupunki sitoutuu EKOenergiaan

Lappeenrannan kaupunki on tehnyt Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa sopimuksen EKOenergiasta. Sopimus tarkoittaa, että jatkossa kaupungin kiinteistöissä käytetään pelkästään metsä- ja tuulivoimalla tuotettua sähköä.

Lue lisää


20.4.2016 Helsingin kaupunki: Helsingin Iso-Roballe ostetaan nopeita ilmastoratkaisuja

Ilmastokatu-hanke ostaa Nopeiden kokeilujen ohjelmassa 1000–7000 euron innovatiivisia kokeiluja, jotka tuovat ilmastonmuutosta hillitseviä palveluja ja ratkaisuja asukkaiden ja yritysten käyttöön Helsingin Iso Roobertinkadulla. Ratkaisuja voivat myydä yritykset, tutkimusryhmät tai järjestöt. Tarjous pitää jättää toukokuun loppuun mennessä.

Lue lisää


18.4.2016 Käytännön avaimet kestävään kuntatyöhön

Motiva järjestää keväällä 2016 Kokkolassa ja Varkaudessa tilaisuudet, jotka tarjoavat käytännön työkaluja kestävän kuntatyön toteuttamiseen seutukunnan alueella. Iltapäivän tapahtumassa kerrotaan, miten kunnassa voidaan tehdä viisaita hankintoja, parantaa energiatehokkuutta sekä lisätä paikallisen uusiutuvan energian käyttöä. Tilaisuudet on suunnattu kaupunkien ja kuntien kuntapäättäjille, asiantuntijoille, yrityksille sekä medialle.

Lue lisää


15.4.2016 TEM: Julkisia hankintoja koskevien direktiivien täytäntöönpanon määräaika päättyy 18.4.2016

Työ- ja elinkeinoministeriö on viimeistelemässä hankintadirektiivit voimaansaattavan hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen hallituksen esitystä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 2016. Tavoitteena on, että uusi hankintalainsäädäntö olisi voimassa loppuvuodesta 2016.

Lue lisää


22.3.2016 Jyväskylän kaupungista Reilun kaupan kaupunki

Jyväskylän kaupunki saa 21.3.2016 Reilu Kauppa ry:n myöntämän Reilun kaupan kaupungin arvonimen. Jyväskylä on Suomen neljästoista Reilun kaupan kaupunki. Maailmalla Reilun kaupan kaupunkeja on jo yli 1 700.

Lue lisää


21.3.2016 Tietoa ja ohjeita energiatehokkaiden työkoneiden hankintaan

Julkinen sektori hankkii kone- ja kuljetuskalustoa omaan omistukseen sekä urakoita, joissa käytetään työkoneita ja raskasta kuljetuskalustoa. Kaikissa näissä hankinnoissa on mahdollista tehdä ympäristö-ystävällisiä valintoja.

Lue lisää


18.3.2016 Ajankohtaista EU GPP kriteerityöstä - tule mukaan vaikuttamaan!

EU komission julkaisemia hankintakriteerejä sovelletaan hankinnoissa ympäri Eurooppaa ja niitä on laadittu 20 tuoteryhmälle. Kriteerit ovat saatavilla myös suomeksi.

Lue lisää


16.3.2016 KEHA-tietopankki helpottaa työtäsi – muista hyödyntää hankintaohjeet ja valmiit kriteerit

Motivan hankkintapalvelu ylläpitää Kestävien julkisten hankintojen KEHA-tietopankkia, josta löydät hankintaohjeita ja sovellettavia ympäristökriteereitä jo 16 eri tuoteryhmän hankintoihin.Tietopankki tarjoaa ohjeistusta myös sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin.

Lue lisää


14.3.2016 Vantaan kaupunki ja Finavia käyttivät ympäristökriteereitä tekstiilihankinnoissa

Kaupungit ja kunnat hankkivat paljon tuotteita, joiden alkuperä on kehittyvissä maissa, ja joiden alkuperään liittyy kohonnut riski ihmisoikeus-rikkomuksiin. Vantaan kaupungin hankintakeskus päätti kokeilla Reilun kaupan kriteerien soveltamista kaupungin suojatyövaatteiden hankinnassa.

Lue lisää


10.3.2016 Astianpesukoneille ja kylmälaitteille uusi opas ympäristökriteereihin

Ammattikeittiölaitteet kuluttavat Suomessa sähköä vuodessa arviolta yli 65 miljoonan euron arvosta, noin 641 gigawattituntia. Kulutus vastaa keskikokoisen kaupungin vuotuista sähkönkulutusta.

Lue lisää


9.3.2016 Millainen on ekologinen kalustehankinta?

Kalustehankintojen ympäristönäkökohtia pohdittiin joulukuussa järjestetyssä tilaaja-toimittaja-tilaisuudessa. Keskustelussa todettiin, että huonekalujen ympäristövaikutusten kannalta materiaalivalinnat ja raaka-aineiden jäljitettävyys ovat erityisen keskeisiä.

Lue lisää


8.3.2016 Ohjeet siivouspalveluiden ja -kemikaalien hankintaan

Siivouspalveluiden merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat siivouksessa käytetyistä kemikaaleista. Motivan hankintapalvelun uudet ohjeet auttavat hankkijoita tekemään ympäristöystävällisempiä siivouspalvelu- ja kemikaalihankintoja.

Lue lisää


4.3.2016 TEM: Hankintalakiesitys eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 2016

Työ- ja elinkeinoministeriö on viimeistelemässä hankintadirektiivit voimaan saattavan hankintalain kokonaisuudistuksen hallituksen esitystä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään kesäkuussa 2016. Tavoitteena on, että uusi hankintalainsäädäntö olisi voimassa mahdollisimman pian loppuvuodesta 2016.

Lue lisää


29.2.2016 Älä missaa Gastron kiinnostavimpia puheenvuoroja ammattikeittiöiden vastuullisuudesta!

Motiva tuo Gastron Wellness-lavalle kiinnostavia puhujia ja puheenvuoroja ruokahävikistä, vastuullisista elintarvikehankinnoista ja hyviin valintoihin ohjaamisesta. Keskustelut Wellness -lavalla jokaisena messupäivänä klo 14.00. Keskusteluja luotsaa Sami Garam. Wellness-lava löytyy juoma-alueen vierestä (Halli 6, osasto 39)

Lue lisää


17.2.2016 Elintarvike- ja ateriapalveluiden hankintakriteerit EU:ssa – GPP kriteerien päivitys

EU-komission tutkimusosasto, Joint Research Center, on aloittanut julkisia elintarvike- ja ateriapalveluhankintoja koskevien ympäristökriteerien päivittämisen. Motiva koordinoi maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta suomalaisten kannanottoja kyseiseen kriteerien päivitysprosessiin.

Lue lisää


17.2.2016 Tiedätkö mitä sähköä teille ostetaan? - Kysely uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön hankinnasta

Julkisen sektorin osuus on lähes 7 % sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa. Haluamme selvittää, mitä sähköä ja minkälaisilla sopimuksilla julkinen sektori hankkii tällä hetkellä sähköä. Vastaava kysely tehtiin Motivan hankintapalvelun toimesta vuonna 2011.

Lue lisää


29.1.2016 Työ- ja elinkeinoministeriöltä uusi ohjeistus energiatehokkaisiin hankintoihin

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemissa suositusluonteisissa ohjeissa on esitetty keskeiset julkisten hankintojen energiatehokkuutta ohjaavat velvoitteet sekä selvennetty, miten energiatehokkuus voidaan hankintayksiköissä ottaa kattavasti huomioon.

Lue lisää


27.1.2016 Salo ostaa aurinkosähköä paikallisesta aurinkopuistosta

Salon kaupunki ja Salo Energia Oy ovat solmineet sopimuksen aurinkoenergian toimittamisesta ensisijaisesti Salon kaupungin tarpeisiin. Salo Energia tulee rakentamaan Salon lukion vierestä vuokraamalleen kolmen hehtaarin maa-alueelle aurinkopaneeleihin perustuvan sähkölaitoksen eli niin sanotun aurinkopuiston. Laitoksen tuottama energia ohjataan ensisijaisesti Salon lukion käyttöön. Mikäli kaupunki ei kuluta kaikkea laitoksen tuottamaa sähköä, syötetään se yleiseen sähköverkkoon.

Lue lisää


27.1.2016 Helsinki: Uusiutuvan energian tavoitteet saavutettiin Sakarinmäen koulussa

Uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitysjärjestelmä Helenin pilottihankkeessa Sakarinmäen koulukeskuksessa on täyttänyt odotukset. Ensimmäisenä käyttövuonna maalämmön osuus oli 79 prosenttia ja aurinkolämmön osuus 3 prosenttia.

Lue lisää


22.1.2016 Tampere teki kestävän ja taloudellisen suojakäsinehankinnan

Tampereen kaupunki edistää uudella, vuoden 2016 alusta voimaan tulevalla, terveydenhuollon suojakäsinehankintasopimuksella globaalia vastuuta, työntekijöiden ja luonnon hyvinvointia sekä talouden tasapainottamista. Koko elinkaaren aikaiset kustannukset huomioivalla laskennalla Tampereen kaupunki saa noin 100 000 € alemmilla kustannuksilla huomattavasti paremman tuotteen käyttöönsä ja pystyy samalla vähentämään hankinnan ympäristöhaittoja sekä kiinnittämään huomiota työntekijöiden oikeuksiin.

Lue lisääSivua päivitetty viimeksi 30.12.2016