Ajankohtaista 2015

29.12.2015 Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti: Kiertotalous on julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen mahdollisuus

Viime päivien uutisotsikot ovat täyttyneet Pariisin ilmastosopimuksesta ja EU:n kiertotalouspaketista. Reunaehdot ja velvoitteet, mutta myös mahdollisuudet luonnon kantokyvyn rajoissa tapahtuvalle kasvulle lisääntyvät vauhdilla. Vaikutuksia Suomen talouteen voidaan vielä vasta arvailla, mutta Suomen energia- ja cleantech-osaaminen, toimiva jätehuoltojärjestelmä ja yritysten materiaalitehokkuustoiminta ovat hyvä pohja kansainvälisten sopimusten menestyksekkääseen toteuttamiseen.

Lue lisää


10.12.2015 Seurantatuloksia Tampere-talon ympäristötyöstä

Tampereen kaupungin omistamassa Tampere-talossa ympäristöasioiden huomiointi on otettu vakavasti. Johto on linjannut, että toiminnan hiilijalanjälki pyritään minimoimaan ja ympäristötehokkuutta jatkuvasti parantamaan. Seurannan ja vaikutusten arvioinnin näkökulmasta päätettiin tukia työn tuloksia. Sitä varten valittiin kolme tarkastelukohtaa Tampere-talon kestävän kehityksen työn osa-alueista: energia, ruoka ja jätehuolto.

Lue lisää


24.11.2015 HS Vieraskynäkirjoitus: Ministeriön päälliköt: Julkisissa hankinnoissa pitäisi suosia lähiruokaa

Hallitusohjelman tavoitteena on tehdä suomalaisesta ruoantuotannosta kannattavaa ja kasvattaa kauppatasetta. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii, että suomalaisten elintarvikkeiden käyttöä kotimaassa edistetään ja että samalla lisätään suomalaisen ruoan osuutta julkisissa hankinnoissa.

Lue lisää


19.11.2015 Kestävillä hankinnoilla luodaan ympäristöystävällinen ammattikeittiö

Jyväskylässä järjestettiin 17.11. Ympäristöystävällinen ammattikeittiö –koulutus Keski-Suomen ruokapalveluverkostolle. Koulutukseen osallistui nelisenkymmentä ammattikeittiöalan ammattilaista eri puolelta Keski-Suomea sekä 20 opiskelijaa Jyväskylän aikuisopistosta. Koulutuksen sisältönä olivat julkiset hankinnat, ympäristöystävällinen ja kestävä toiminta ammattikeittiössä sekä jätehuoltoon tulevat muutokset vuoden 2016 alusta ja niiden vaikutukset ammattikeittiöiden toimintaan.

Lue lisää


19.11.2015 Kokemuksia fiksuista puhtaan energian hankinnoista

Motivan ja Tekesin 1.10.2015 järjestämässä Puhtaan energian tilaaja-toimittaja-tilaisuudessa Vaasassa keskusteltiin uusiutuvan energian cleantech-hankintoihin liittyvistä haasteista ja uusien hankintamallien tarjoamista mahdollisuuksista.

Lue lisää


17.11.2015 THL: Julkisten hankintojen avulla voidaan helpottaa työttömien ja vammaisten työllistämistä

Suomessa on havahduttu julkisten hankintojen yhteiskunnallisiin mahdollisuuksiin. Julkisten hankintojen avulla työllistämisessä on kyse siitä, että verovaroja käytetään niin, että kunta saa suurimman mahdollisen hyödyn käyttämästään rahasta. Kun yrityksiltä ostetaan palveluja tai tuotteita, voidaan edellyttää pitkäaikaistyöttömän, vammaisen, osatyökykyisen, nuoren tai maahanmuuttajan työllistämistä. Yritykselle tämä voi olla erinomainen tapa konkreettisesti toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja saada monipuolista osaamista yrityksen käyttöön.

Lue lisää


10.11.2015 Tampereen seudun uusiutuvan energian kuntakatselmus

Tampereen, Nokian, Lempäälän, Kangasalan ja Pirkkalan kunnat tekevät uudenlaista yhteistyötä viiden kunnan yhteisessä Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa. Katselmuksen tarkoituksena on laatia kuntien energiataseet, arvioida käytössä olevat uusiutuvat energiavarat sekä selvittää uusiutuvan energian lisäämismahdollisuudet alueella.

Lue lisää


9.11.2015 Tekes: Julkiset hankintayksiköt vahvasti mukaan H2020-hakuihin

Euroopan unioni rahoittaa vuosina 2016-2017 innovatiivisten julkisten hankintojen kehityshankkeita Horisontti 2020 -ohjelmasta. Lähiaikoina avautuviin tai hiljattain jo avautuneisiin hakuihin sisältyy terveydenhuoltoon, energiaan, tieto- ja viestintäteknologiaan, liikenteeseen, turvallisuuteen, ilmastoon, avaruuteen ja tutkimusinfrastruktuuriin liittyviä rahoitusmahdollisuuksia.

Lue lisää


5.11.2015 VTT: Kiertotalouden innovaatiot käyttöön julkisten hankintojen avulla

Valtio ja kunnat ovat merkittäviä ostajia resurssitehokkuutta edistäville ratkaisuille. Liikenne, jätehuolto, vesihuolto, rakentaminen ja maanrakennus ovat esimerkkejä aloista, joilla tehdään merkittävän kokoisia hankintoja. Julkisten palvelujen tuottamiseen liittyvissä hankinnoissa ja investoinneissa on paljon mahdollisuuksia edistää biologisten aineiden, ravinteiden, maa- ja mineraaliainesten, veden ja energian hyödyntämistä kiertotalouden ajatuksen mukaisesti.

Lue lisää


3.11.2015 Kuntaliitto: Ympäristönäkökohdat vuoden 2016 hankintalakiehdotuksessa

Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmä antoi toukokuussa ehdotuksensa uudeksi hankintalainsäädännöksi. Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkosivuilla selostetaan keskeisimmät muutosehdotukset ympäristönäkökohtien huomioimiseen.

Lue lisää


2.11.2015 Hukkalämpö ja parhaat paikat aurinkopaneeleille paljastuvat HSY:n uudesta karttapalvelusta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on julkaissut verkkosivuillaan uuden avoimen datan karttapalvelun tammikuussa julkaistun hakupalvelun rinnalle. Karttapalvelusta käy esimerkiksi ilmi, minne pääkaupunkiseudulla on auringon säteilyenergian kannalta perusteltua asentaa aurinkopaneeleja.

Lue lisää


30.10.2015 HSY suurimpia EKOenergian käyttäjiä ja pääkaupunkiseudun suurin uusiutuvan energian tuottaja

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY siirtyy tänä vuonna kokonaan EKOenergia-merkityn sähkön käyttöön, minkä jälkeen HSY on yksi suurimmista EKOenergian käyttäjistä Euroopassa. Lisäksi HSY on jo ennestään pääkaupunkiseudun suurin uusiutuvan energian tuottaja.

Lue lisää


26.10.2015 Ekokoulukonseptia kehitetään Laukaalla markkinavuoropuhelun avulla

Laukaan kunta on käynnistänyt markkinavuoropuhelun ekokoulukonseptin kehittämisestä ja demonstroinnista. Tavoitteena on kehittää innovatiivinen kiertotalouteen ja lähipalveluihin perustuva ekokoulukonsepti.

Lue lisää


26.10.2015 Merkittävä osa Turun kaupungin autokannasta voidaan sähköistää

Turun kaupungin nykyisestä autokannasta noin 40 prosenttia olisi melko helposti korvattavissa sähköisillä ajoneuvoilla, toteaa tuore ajoneuvokannan uudistamiseksi tehty selvitys. Lisäksi autojen yhteiskäyttöä parantamalla voidaan merkittävästi vähentää ajoneuvojen tarvetta ja säästää rahaa.

Lue lisää


23.10.2015 Espoo työllistää vastuullisilla hankinnoilla

Espoon kaupunki on hankintojen kautta tapahtuvan työllistämisen edelläkävijäkaupunki. Noin viisikymmentä heikossa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä on saanut työpaikan tai oppisopimuskoulutuspaikan hankintojen kautta. Kilpailutuksissa mukana olleet yritykset ovat suhtautuneet työllisyyskriteereiden käyttöön positiivisesti. ”Kokemukset ovat olleet rohkaisevia”, sanoo projektisuunnittelija Viljami Packalén.

Lue lisää


19.10.2015 Lempäälä: Lempäälästä Suomen kolmas Reilun kaupan kunta

Lempäälälle myönnetään tänään Reilun kaupan kunta -arvonimi kolmantena kuntana Suomessa. Reilun kaupan kunta -arvonimi tarkoittaa, että Lempäälä on sitoutunut käyttämään Reilun kaupan kriteerit täyttäviä tuotteita kahvitarjoiluissaan sekä kehittämään hankintojaan eettisemmiksi. Reilun kaupan kunta -arvonimen myöntää Reilu kauppa ry.

Lue lisää


16.10.2015 Kuntatekniikka: Oulun kaupunginkirjastolle rakennetaan aurinkovoimala

Oulun kaupunginkirjaston katolle rakennetaan aurinkovoimala. 130 kilowatin voimalaan tulee 500 aurinkopaneelia. Voimalan toimittaa Oulun Energia ja sen asennustyöt aloitetaan lokakuun aikana. Voimala valmistuu vuoden vaihteessa. Tuotettu sähkö kulutetaan kirjaston käyttösähkönä, erityisesti jäähdytyksessä.

Lue lisää


12.10.2015 Tekes: Lappeenranta ottaa hyödyn irti yritysten ympäristöosaamisesta

Lappeenrannasta tehdään vihreää. Kaupungissa panostetaan kestävään kehitykseen, jätteettömään maailmaan ja puhtaaseen veteen. Energia- ja ympäristöteknologian yrityksille Lappeenrannan kaupunki toimii kokeilualustana, missä ne voivat kehittää ja testata uusia ratkaisuja.

Lue lisää


9.10.2015 Mitä on resurssiviisas inrafakentaminen?

Motiva järjestää yhteistyössä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n ja INFRA ry:n kanssa cleantech tilaaja-toimittaja tilaisuuden Helsingissä 18.11.2015. Ilmoittaudu nyt mukaan tilaisuuteen!

Lue lisää


6.10.2015 Tekes: Älykkäästi ohjatusta valaistuksesta tehdään Suomelle bisnestä

Älykkäässä valaistuksessa tietotekniikka ja elektroniikka nivoutuvat yhteen. Erilaiset laitteet keräävät tietoa, jota ne jakavat keskenään ja hyödyntävät valaistuksen ohjaamisessa. SenCity-hankkeessa valaistusinfrasta tehdään palvelualusta, joka mahdollistaa kaupunkitilalle älykkäästi ohjatun valaistuksen. Kertynyttä dataa hyödynnetään myös muiden, käyttäjälähtöisten palvelujen kehittämisessä.

Lue lisää


5.10.2015 Vietä Reilu kahvitauko 19.-25.10.2016!

Reilu kauppa ry haastaa tänäkin vuonna kaikki suomalaiset järjestämään Reiluja kahvitaukoja Reilun kaupan viikolla 19.-25. lokakuuta. Lukuisat työpaikat, oppilaitokset, harrastusryhmät, kaveriporukat, seurakunnat, kahvilat, ravintolat ja hotellit ottavat taas haasteen vastaan. Viime vuonna Reiluilla kahvitauoilla juotiin yhteensä 215 812 kupillista Reilun kaupan kahvia.

Lue lisää


28.9.2015 Kuntaliiton blogi: Yleisiä uskomuksia vuoropuhelusta

Miten voit saada maaliin osuvia, laadukkaita hankintoja aikaisella markkinavuoropuhelulla? Tunnetko faktat?

Lue lisää


25.9.2015 Pirkanmaan liitto: Markkinavuoropuhelu on jo käytössä hankintojen työkaluna

Sastamalan ja Punkalaitumen henkilökuljetusten kilpailutusta koskevaa markkinavuorokeskustelua aloiteltiin keskiviikkona 23.9. Pukstaavissa. Markkinavuoropuhelulla pyritään täsmentämään suunniteltua hankintatapaa hinnoittelun, kannustimien ja tarvittavan ajokaluston osalta. Samalla kerätään näkemyksiä logistiikan laajemmista ratkaisuista tulevaa kehitystyötä varten. Markkinavuorokeskustelu on myös tapa selvittää, millaista osaamista ja näkemystä alan tekijöillä on tänä päivänä tarjolla.

Lue lisää


24.9.2015 Aalto-yliopiston FinSolar-hanke kartoitti Suomen aurinkoenergian palvelu- ja rahoitustarjonnan

FinSolar-hankkeen kyselyn tulos: aurinkoenergia-alalla toimii Suomessa kymmeniä yrityksiä ja niiden palvelut ovat monipuolisia ja kattavat myös rahoituspalvelut.

Lue lisää


23.9.2015 Tekes: INKA-Awards -palkinto Tampereelle innovatiivisten yritysten edistäjänä

Jyväskylässä 22.9. pidetyssä Tekesin INKA-ohjelman (Innovatiiviset kaupungit) seminaarissa jaettiin INKA-Awards -palkinto esimerkillisesti ohjelman tavoitteita toteuttaneelle taholle. Tällä kertaa palkinto myönnettiin Tampereen kaupungille pitkäjänteisestä työstä kehitysalustojen synnyttämisessä. Tampere vastaa INKA-ohjelmassa Älykkään kaupungin ja uudistuvan teollisuuden kansallisesta yhteistyöstä.

Lue lisää


16.9.2015 Espoo: Espooseen tavoitellaan Euroopan merkittävintä sähköisen joukkoliikenteen aluetta

Espoon kaupunki päivittää ilmasto-ohjelmaansa. Suurimmat mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen ovat joukkoliikenteen, pyöräilyn ja uusiutuvan energiantuotannon lisäämisessä sekä lähiöiden korjausrakentamisessa.

Lue lisää


14.9.2015 Tekes-blogi: Hallitusohjelman piilotettu kultamuna – innovatiiviset julkiset hankinnat

Hallitusohjelman kipeät leikkaukset ja suunnitelmat rakenteellisista uudistuksista ovat vieneet päähuomion julkisessa keskustelussa. Vähälle huomiolle on jäänyt mahdollisuus, joka kätkeytyy julkisen sektorin hankintojen systemaattiseen suunnittelun ja johtamisen kehittämiseen sekä hankintojen keskittämiseen.

Lue lisää


14.9.2015 Motivan blogi: Hyvä julkinen kaupanteko takaa myös innovaatioiden syntymisen

Julkisten hankintojen tiedetään edustavan merkittävää ostovoimaa, jolla voi vaikuttaa sekä energia-, ympäristö- että elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin. Jos vain osaa ja rohkenee.

Lue lisää


7.9.2015 Tiedätkö mitä sähköä teille ostetaan?

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön hankkiminen on myös julkiselle hankkijalle helppoa, kun valitsee alkuperätakuulla varmistettuja sähkötuotteita.

Lue lisää


3.9.2015 Mallia maailmalta kestävään kouluruokailuun

Uunituore raportti tarkastelee kestäviä kouluruokailukäytäntöjä ympäri Eurooppaa. Raportista käy ilmi että nyt satsataan osallistamiseen ja ruokalistojen kekseliäisyyteen.

Lue lisää


2.9.2015 Helsingissä pyritään energiatehokkaaseen katujen kunnossapitoon

Helsingissä alueurakoiden kilpailutuksissa tarjoajilta vaaditaan urakan ominaispiirteet huomioon ottava ympäristöselvitys. Selvityksessä käsiteltävät asiat liittyvät muun muassa energiatehokkuuteen ja polttoaineen säästöön, melun- ja pölyntorjuntaan sekä jätteiden ja kemikaalien käsittelyyn. Lisäksi kalustolle asetetaan vähimmäisvaatimuksia ja vertailuperusteita terveydelle haitallisten pakokaasupäästöjen rajoittamiseksi.

Lue lisää


25.8.2015 Tampere: Kaupunki kehittää julkisia hankintakäytäntöjä kohti parempia palveluita ja uusia innovaatioita

Tampereen kaupunki uudistaa voimakkaasti hankintatoimintaansa. Kaupungin innovatiivisia hankintoja varten laaditaan tiekartta 2015–2025, johon sisällytetään suunnitelma ja tavoitteet. Hankintojen kautta käytetään lähes 800 miljoonaa euroa palvelujen ostoihin ja investointeihin.

Lue lisää


24.8.2015 Motiva järjestää Uusilla hankintamalleilla fiksummin puhdasta energiaa -tilaisuuden 1.10.2015 Vaasassa

Motiva järjestää yhteistyössä Tekesin kanssa Puhtaan energian tilaaja-toimittaja tilaisuuden Vaasassa 1.10.2015. Vuosi sitten järjestetty vastaava tilaisuus Tampereella sai innostuneen vastaanoton ja keskustelu oli vilkasta.

Lue lisää


13.8.2015 Vantaa: Vantaan kaupunki hankki Suomen ensimmäiset Reilun kaupan puuvillasta valmistetut suojatyövaatteet

Reilun kaupan puuvillasta valmistetut t-paidat saapuivat tänä kesänä kaupungin työvaatevalikoimiin.

Lue lisää


2.7.2015 Tekes: Kesäkuun huippuostaja Oulun Kaupungin Seija Rantala

Oulun kaupunki haluaa olla osaava ostaja ja kehittää julkisilla hankinnoilla elinvoimaa alueelle. Ja kun kaupunki on osaava ostaja, säilyy kaupungissa monipuolinen yrityskanta. Kaupunki päätti ottaa hankinnoista niskaotteen ja lähteä kehittämään niitä entistä paremmiksi. Kesäkuun huippuostajaksi valittu, Oulun kaupungin hankintasuunnittelija Seija Rantala kertoo, miten hankkimisen voi tehdä innovatiivisemmin.

Lue lisää


1.7.2015 Helsinki: Helsinki yhtenä suunnannäyttäjänä ilmastoasioissa

Suomessakin monet kaupungit haluavat olla muiden pohjoismaisten kaupunkien rinnalla kehityksen etujoukoissa pyrkimässä kohti hiilineutraaliutta. Uudenlaisella yhteistyöllä kaupunkien, yritysten ja valtion välillä pystytään synnyttämään uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Lue lisää


30.6.2015 Tekes: Vaasa toimii näyteikkunana suomalaiselle energiaosaamiselle

Vaasan seudulla sijaitsee pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä. Siksi Vaasa on luontevasti vetovastuussa Innovatiiviset kaupungit INKA -ohjelman Kestävät energiaratkaisut -teemassa. Käynnissä on kolme isoa hanketta: Energy Research Center, Älykkään sähköverkon pilottialue ja Wasa Station.

Lue lisää


29.6.2015 Sitra: SmartClean Vantaa muuttaa elämäntapoja vikkelästi

Vantaalla ilmasto- ja resurssitehokkuuden tavoitteita on pidetty agendalla jo pitkään. Edellisen ja nykyisen hallituksen biotaloutta ja innovaatioita koskevat linjaukset sekä uusi hankintalain esitys tuovat merkittäviä mahdollisuuksia meille kaupungeille. Niiden avulla voimme saavuttaa samanaikaisesti merkittäviä vaikutuksia aluetaloudellisesti – edistää liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa työllisyyttä – sekä parantaa ympäristön tilaa ja luoda kaupunkilaisille tarpeeseen paremmin sopivat palvelut.

Lue lisää


29.6.2015 Motivan hankintapalvelu lomailee

Hankintapalvelun HelpDesk on kesälomalla heinäkuun. Vastaamme kyselyihin elokuussa. Aurinkoista kesää!

Lue lisää


24.6.2015 Motiva: Energiatehokkuussopimuksille jatkoa

Vuonna 2008 käynnistyneet energiatehokkuussopimukset päättyvät vuonna 2016. Sopimusten osapuolet neuvottelevat uudesta sopimuskaudesta. Käynnissä olevilla energiatehokkuussopimuksilla (2008-2016) on saatu aikaan hyviä tuloksia, jonka ansiosta Suomessa on voitu lähestyä kansallisia ja EU-tason energiatehokkuustavoitteita vapaaehtoisin keinoin.

Lue lisää


18.6.2015 Tekes: Millaisia ovat LED-valaistuksen trendit ja markkinat?

Tekesin Green Growth ja INKA -ohjelmien järjestämä LED aamukahvitilaisuus 12.6. tarjosi yrityksille tietoa markkinoista, asiakastarpeesta ja Tekesin palveluista alueella.

Lue lisää


18.6.2015 Neuvontaa ja työkaluja cleantech-hankintoihin

Missä tuote- tai palveluhankinnoissa cleantech-ratkaisuja kannattaa erityisesti hakea?

Lue lisää


12.6.2015 Huippuostaja on huippuviestijä!

Huippuostaja on huippuviestijä! Lukuisten innovatiivisia julkisia hankintoja koskevien tutkimus- ja kehityshankkeiden lopputulos on ollut viime vuosina sama: Tarvitaan lisää viestintää ja vuoropuhelua tilaajien ja toimittajien välillä.

Lue lisää


10.6.2015 Ympäristön ja ilmastonmuutoksen Life-ohjelman vuoden 2015 ehdotuspyynnöt avattu

Euroopan komissio on julkaissut ympäristöalan rahoitusvälineen (Life) ehdotuspyynnöt vuodelle 2015. Life-ohjelma edistää kestävää kehitystä, Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista sekä unionin ympäristö- ja ilmastoalan asiaa koskevia strategioita ja suunnitelmia.

Lue lisää


5.6.2015 Pohjoismainen kestävien hankintojen viikko tulee - Olethan mukana!

Kestäville hankinnoille on luvassa nostetta kaikissa Pohjoismaissa 2.–6.11.2015 ensimmäistä kertaa järjestettävällä Nordic Green Procurement Weekillä.

Lue lisää


5.6.2015 Ajankohtaista EU:sta: LCC webinaari 9.6.2015

Euroopan komissio valmistelee työkalua julkisten hankintojen LCC laskentaan.

Lue lisää


2.6.2015 Ilmianna kollega -kampanja

Tunnetko hankkijan, joka haluaisi huomioida ympäristöasiat hankinnoissa? Ilmianna kollega ja voita 100 euron arvoinen palkinto!

Lue lisää


1.6.2015 Tekes: Toukokuun huippuostaja: Kokkolan kaupungin Antti Tieva

Sisäilmaongelmat vaivaavat lukuisia suomalaisia rakennuksia. Kokkolan Torkinmäen koulussa ongelmat todettiin niin vakaviksi, että koko rakennus päätettiin purkaa ja tilalle rakennettaisiin koulun ja päiväkodin yhdistävä aivan uudenlainen, innovatiivinen ja ilmiöpohjainen oppimiskeskus. Toukokuun huippuostaja Kokkolan kaupungin hankintapäällikkö Antti Tieva kertoo, miten elinkaarimallia päädyttiin käyttämään tässä hankinnassa, ja mitä hyvää se toi mukanaan.

Lue lisää


20.5.2015 Tekes: Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta

Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat kaikkia kaupunkeja. HSY:n Resurssiviisas pääkaupunkiseutu (REPA) -hankkeen tavoitteena on kehittää näistä aiheista sellaista osaamista, jota kelpaa viedä maailmalle.

Lue lisää


19.5.2015 Eetti ry: Verkkopalvelu opastaa kestävään elektroniikan käyttöön

Eetin julkaisema verkkosivusto opastaa valtiota ja kuntia vastuullisempaan tietotekniikan käyttöön. Osoitteesta eetti.fi/vastuullinentekniikka löytyvän oppaan ohjeet ja esimerkit kattavat tietotekniikkalaitteiden ja -palveluiden koko elinkaaren valmistuksesta hankintoihin, käyttötapoihin ja kierrätykseen.

Lue lisää


18.5.2015 Tutustu palkittuihin hankintaesimerkkeihin

Kestävä julkinen hankkija 2015 –kilpailussa palkittiin Tampere-talo, Vaasan kaupunki sekä Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.

Lue lisää


6.5.2015 Motiva: Tampere-talo voitti Kestävä julkinen hankkija 2015 -palkinnon

Hankintatoiminnan pitkäjänteisyys ja vaikuttavuus nostivat Tampere-talon voittoon Kestävä julkinen hankkija -kilpailussa. Kunniamaininnan saivat Vaasan kaupunki ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Kolmatta kertaa jaettu palkinto kannustaa julkisia organisaatioita tekemään kestäviä hankintoja. Palkinnon myöntää Motiva Oy.

Lue lisää


5.5.2015 Tekes: Karjasillan koulun alueelta asumisen palveluja maailmalle

Oulussa käytöstä poistuvaa Karjasillan koulua ja sen lähiympäristöä kehitetään monipuoliseksi asuinalueeksi. Tätä ennen alue toimii liiketoiminnan kehitysalustana yritysten uusille asumiseen liittyville tuotteille ja palveluille.

Lue lisää


17.4.2015 UUMA käsikirjasto tarjoaa käytännön tietoa maarakennushankkeita suunnitteleville

UUMA2-hanke edistää uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa. Aluehankkeita, joissa selvitetään alueellisesti uusiomateriaalien hyödyntämismahdollisuuksia, on käynnistetty ympäri Suomea. Demohankkeet ovat tuoneet käytännön kokemusta materiaalien soveltamisesta ja UUMA-sivuille koottava käsikirjasto helpottaa tiedon löytämistä maarakentamiseen soveltuvista uusiomateriaaleista. Myös hankintakäytäntöjä kehittävä työryhmä on aloittanut toimintansa.

Lue lisää


13.4.2015 Vuoden 2015 aikana ilmestyy uusia hankintaoppaita

Tänä vuonna valmistuu uudet hankintaoppaat ympäristökriteereineen ammattikeittiölaitteille, siivouspalveluille, kalusteille ja painopalveluille. Hankintaoppaat kootaan aina hankkijoita, alan yrityksiä ja asiantuntijoita konsultoiden.

Lue lisää


13.4.2015 EcoDriving koulutus uudistui

Motiva on yhdessä Autokoululiiton kanssa uudistanut EcoDriving-koulutuskonseptin. EcoDriving-kurssit sisältävät nyt uutena elementtinä riskianalyysin, joten kurssilla sekä turvallisuus että taloudellisuus kohenevat. Kuljetusyrityksiä kilpailutettaessa kannattaa vaatia, että kuljettajille on annettu taloudellisen ajotavan koulutus.

Lue lisää


13.4.2015 KTK-yrityksille tulossa oma aktiivijäsenyystodistus

KTK-yrityksen kuljetuspalveluita koskevaa tarjousta ei kannata hylätä siitä syystä, ettei se ole toimittanut energiatehokkuussopimuksen aktiivijäsenyystodistusta tarjouspyyntövaiheessa. KTK-yritys ei voi tulostaa todistusta, koska se ei oman ajokaluston puuttumisen takia ole voinut liittyä energiatehokkuussopimukseen. Asia muuttuu kevään aikana, kun KTK-yrityksille tehdään oma sopimuskategoriansa. Asiasta on luvassa lisäinformaatiota myöhemmin. Jos KTK-yritys haluaa käyttää energiatehokkuussopi-mukseen kuulumista osoituksena polttoaineen-kulutuksen systemaattisesta seurannasta, kannattaa toistaiseksi edellyttää, että yritys toimittaa aktiivijäsenyystodistuksen viimeistään esimerkiksi ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Lue lisää


8.4.2015 Tyrnävältä innovaatioita katuvalaistukseen ja kouluihin

Tyrnävän kunta kehittää älykkäitä valaistusratkaisuja ja oppimisympäristöjä. Toiminta tapahtuu Tekesin Huippuostajat -ohjelmasta saadun rahoituksen avulla.

Lue lisää


8.4.2015 Ilmoittaudu 6.5. Tampereella järjestettävään Kestävien hankintojen vuosiseminaariin

Tuuthan sää Manseen? Tule kuuntelemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja siitä, miten ympäristöasiat, sosiaalinen vastuullisuus ja elinkaarikustannukset kannattaa huomioida hankinnoissa. Seminaarissa esitellään konkreettisia hankintaesimerkkejä ja palkitaan Kestävä julkinen hankkija 2015 -kilpailun voittajat.

Lue lisää


7.4.2015 Vaikuta ruokapalvelu-hankintojen tulevaan EU-ohjeistukseen

Euroopan komissio pyytää kommentteja tulevaa elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden kestävien hankintakriteerien kehitysprosessia varten.

Lue lisää


1.4.2015 Tekes: Maaliskuun huippuostaja Uudenmaan ELY-keskuksen Kirsi Piispanen

TE-toimistot paiskivat hommia sen eteen, että työttömät työnhakijat pääsisivät töihin. Mutta ajat ovat vaikeat, TE-toimistojen palveluita käyttää koko ajan kasvava joukko ja työnhakijoiden tarpeet ovat entistä yksilöllisempiä. TEM halusi käynnistää Suomessa pilotin, jossa testataan, miten julkinen ja yksityinen sektori kumppaneina voivat auttaa työtöntä työnhakijaa.

Lue lisää


25.3.2015 Tekes: Helsinki, Espoo ja Vantaa käynnistävät laajan Smart & Clean -yhteistyöhankkeen Sitran kanssa

Pääkaupunkiseudusta rakennetaan nyt toden teolla kansainvälisen luokan referenssialuetta älykkäille ja ekologisesti kestäville ratkaisuille. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat käynnistäneet laajan Smart & Clean -yhteistyöhankkeen Sitran kanssa. Uudenlaisen yhteistyön tavoitteena on tehdä pääkaupunkiseudusta entistä houkuttelevampi investointikohde ja luoda samalla uutta liiketoimintaa ja lisää työpaikkoja.

Lue lisää


24.3.2015 UUMA2-hanke: Resurssitehokas maamassojen hallinta säästää euroja ja luonnonvaroja

Jyväskylässä resurssiviisaus on ollut vahvasti esillä viimeisen kahden vuoden aikana. Jyväskylän kaupunki ja Sitra ovat Kohti resurssiviisautta -hankkeessaan pyrkineet resurssitehokkuuden lisäämiseen esimerkiksi Bussiloikka -pilotillaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on puolestaan paneutunut maamassojen hallinnan järkevöittämiseen.

Lue lisää


23.3.2015 Uusiouutiset: Uusiomateriaalien käytöstä pitää tulla normi

Uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa edistetään yhteistyössä liikenneviraston, materiaaleja tuottavien alan yritysten, konsulttien, tutkijoiden ja ministeriöiden kanssa UUMA 2-hankkeessa. Valitettavasti yhteisessä pöydässä on aliedustettuna yksi taho: rakennushankkeiden tilaajat ja hankkijat.

Lue lisää


20.3.2015 Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto: Aloittelijan opas EU-rahoitukseen julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut aloittelijan oppaan EU-rahoitukseen kaudelle 2014-2020. Opas on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, kansalaisjärjestöille, nuorille, tutkijoille, maanviljelijöille, julkisen sektorin toimijoille sekä muille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. Opas tarjoaa perustiedot EU-rahoituksen hakemisesta ja siihen liittyvistä säädöksistä.

Lue lisää


19.3.2015 Cleantech-ratkaisuilla ja hankintamalleilla fiksua korjausrakentamista

Motivan, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Tekesin Huippuostajat-ohjelman 10.2. järjestämässä kestävän korjausrakentamisen tilaisuudessa käsiteltiin konkreettisia toimintatapoja ja työkaluja korjausrakentamisen hankintojen uudistamiseksi.

Lue lisää


19.3.2015 Motiva järjestää kestävien hankintojen vuosiseminaarin 6.5.2015 Tampereella

Motivan hankintapalvelu järjestää perinteisen vuosiseminaarin, joka kokoaa yhteen julkisten hankintojen ammattilaiset Suomessa. Seminaari tarjoaa päättäjille ja hankkijoille uusia ideoita siitä, miten ympäristöasiat ja sosiaalinen vastuullisuus kannattaa huomioida hankinnoissa, miten kotimaisia cleantech-innovaatioita hankitaan ja miten elinkaarikustannuksia kannattaa huomioida hankintaprojekteissa.

Lue lisää


18.3.2015 Sitra: Pääkaupunkiseutu voi vähentää päästöjään suunniteltua nopeammin

Sitran tänään julkaisema selvitys listaa 15 kustannustehokasta toimenpidettä, joilla pääkaupunkiseudun energiasektorin päästöjä voidaan vähentää. Koko pääkaupunkiseutua koskeva selvitys osoittaa, että päästövähennystoimenpiteissä pitäisi pikaisesti panostaa aurinkosähkön ja biopolttoaineiden käytön lisäämiseen, kaukolämmön älykkääseen käyttöön sekä energiatehokkuuden kasvattamiseen vanhoissa rakennuksissa ja energiatehokkuuden kiihdyttämiseen rahoituksen avulla.

Lue lisää


18.3.2015 Reilu kauppa: Vantaa sai Reilun kaupan kaupunki -arvonimen

Vantaasta tuli kahdestoista Reilun kaupan kaupunki Suomessa. Kaupunginjohtaja Kari Nenonen vastaanotti arvonimen Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivoselta Vantaan kaupungintalolla tänään.

Lue lisää


2.3.2015 Tekes: Helmikuun huippuostaja Espoon kaupungin Jussi Lehtinen

Kunnilla on lukemattomia mahdollisuuksia panostaa niin tilojensa energiatehokkuuteen kuin viihtyvyyteenkin. Espoon kaupunki halusi parantaa julkisten tilojen viihtyvyyttä ja turvallisuutta valaistuksen avulla. Energiatehokkaan vaihtoehdon läpiviennissä olennaisessa osassa on ollut EU-rahoitteinen Enigma-hanke ja mukana projektissa on viisi eurooppalaista kaupunkia. Helmikuun huippuostaja on Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen erikoissuunnittelija Jussi Lehtinen.

Lue lisää


27.2.2015 Kalusteiden ja siivouspalveluiden hankintaopastyö käynnistyy

Motivan hankintapalvelu käynnistää kalusteet ja siivouspalvelut tuoteryhmien hankintaoppaiden valmistelun. Jotta saamme kattavan oppaan, kaipaamme apuanne ja käytännönkokemuksianne!

Lue lisää


18.2.2015 Kauppalehti: HSL hankkii sähköbusseja miljoonilla euroilla

Suorahankinta suunnataan viime kesänä perustetulle suomalaiselle sähköbussivalmistajalle. HSL:llä on huimat tavoitteet sähköbusseja varten.

Lue lisää


10.2.2015 Turku: Turku nousee kiertotalouden ykköskaupungiksi: tavoitteena hiilineutraali kaupunki

Kiertotaloutta hyödyntävät yritykset synnyttävät Turun seudulle koko ajan uutta liiketoimintaa. Turun kaupungin tavoitteena on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen perustuvat ratkaisut tuovat satoja uusia työpaikkoja Varsinais-Suomeen. Turun kaupungin strategisena tavoitteena on nousta kiertotalouden edelläkävijäkaupungiksi Suomessa.

Lue lisää


4.2.2015 Ota kantaa: Asiantuntijakeskustelu energiasektorin cleantech-teknologioiden kehityksestä ja vaikutuksista

Gaia Consulting Oy selvittää Sitran toimeksiannosta energiasektorin cleantech-teknologioiden vaikutuksia ja mahdollisuuksia Suomelle. Selvityksessä verrataan energian tuotantoon ja varastointiin, energiatehokkuuteen, kulutusjoustoon, liikenteen ja energiantuotannon polttoaineisiin sekä liikenteeseen liittyvien uusien energiateknologioiden kustannus- ja hyötyvaikutuksia toisiinsa.

Lue lisää


2.2.2015 Sitra: Hankinnat talouskasvun vetureina

Tanskassa, Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa valtio ja kunnat kannustavat uusiin vihreisiin innovaatioihin niin kepillä kuin porkkanoillakin, eli hankintalailla, politiikkatoimilla ja rahoituksella. Miksei Suomessa hankinnoilla edistetä kotimaisia innovaatioita ja esimerkiksi cleantech-sektorin uusia ratkaisuja?

Lue lisää


2.2.2015 Kuukauden kysymys: Miksi hankintojen EU-rahoitus ei houkuttele?

Hankintojen kehittämiseen ja erilaisiin hankintaprojekteihin on mahdollista hakea EU-rahoitusta. Suomesta hakemuksia on tullut verrattain vähän.

Lue lisää


30.1.2015 Huippuostaja on huippuviestijä

Lukuisten innovatiivisia julkisia hankintoja koskevien tutkimus- ja kehityshankkeiden lopputulos on ollut viime vuosina sama: Tarvitaan lisää viestintää ja vuoropuhelua tilaajien ja toimittajien välillä. Näin vastasivat esimerkiksi tekniset johtajat Motivan kyselyyn jo vuonna 2008, kun kysyimme, mitä ympäristöteknologiaratkaisujen edistäminen hankinnoissa edellyttäisi.

Lue lisää


30.1.2015 Kestävien hankintojen vuosiseminaari toukokuussa - Vaikuta ohjelmaan!

Kestävien hankintojen vuosiseminaari järjestetään tänä vuonna Tampereella 6.5. Ajankohta kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt!

Lue lisää


29.1.2015 Ohje ja kriteerit tekstiilihankintojen eettisyyden ja ekologisuuden takaamiseksi

Uusi ohje auttaa julkisia hankkijoita valitsemaan ympäristöä säästävämpiä ja sosiaalisesti vastuullisempia tekstiilejä ja työvaatteita.

Lue lisää


26.1.2015 Sitra: Turku, Forssa ja Lappeenranta sitoutuvat resurssiviisaustavoitteisiin

Kolme uutta suomalaiskaupunkia lähtee mukaan resurssiviisaustyöhön. Kaupunkien tavoitteena on olla kestäviä, jätteettömiä ja hiilineutraaleja viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Lue lisää


22.1.2015 Webinaari: Eväitä hankkijoille markkinaviestintään 5.2.2015

Motivan hankintapalvelu järjestää hankkijoille webinaarin markkinaviestinnästä. Webinaarissa esitellään uusi hankkijan viestintäopas ja kerrotaan hankintaesimerkeistä, joissa viestintä on ollut merkittävässä roolissa hankinnan onnistumisen kannalta.

Lue lisää


19.1.2015 HS: Maailman suurin hirsikoulu nousee Pudasjärvelle – ja voi ratkaista homeongelmat

Nyt Pudasjärvelle rakennetaan maailman suurinta hirsikoulua, joka nousee Oulusta Kuusamoon johtavan valtatien varteen. Koulukeskukseen salvotaan hirsiä, joiden yhteenlaskettu pituus on lähes 30 kilometriä.

Lue lisää


15.1.2015 GBC Finland: Pohjoismainen yhteistyö jatkuu vahvana

GBC Finland jatkaa aktiivista toimintaansa kestävän rakentamisen projekteissa myös pohjoismaisella tasolla. Olemme mukana kahdessa Nordic Innovationin Nordic Built-aloitteen alla toteutettavassa projektissa: Nordic Urban Development ja Nordic Guide to Sustainable Materials.

Lue lisää


14.1.2015 Sitra: Uusi energiateknologia tarvitsee riskirahaston

Kuntien ja valtion energiaratkaisut perustuvat edelleen pääsääntöisesti vanhaan teknologiaan, jonka tiedetään toimivan. Uuden teknologian edistämiseksi tarvittaisiin 50–100 miljoonan euron riskirahasto.

Lue lisää


9.1.2015 Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantech-ratkaisuja?

Motivan hankintapalvelu järjestää yhteistyössä SYKE:n ja Tekesin kanssa kestävän korjausrakentamisen tilaisuuden Helsingissä tiistaina 10.2.2015. Tilaisuudessa esitellään uusia toimintamalleja ja työkaluja korjausrakentamisen hankintojen läpivientiin innovaatioita unohtamatta.

Lue lisää


7.1.2015 Kokkolan kaupunki: Torkinmäen elinkaarihanke käynnistyy

Kokkolan kaupunginhallitus teki kokouksessaan 18.12. kaupungin ensimmäisen elinkaarihankkeen, Torkinmäen koulun ja päiväkodin, hankintapäätöksen.

Lue lisääSivua päivitetty viimeksi 11.1.2016