Ajankohtaista 2012

12.12.2012 Vielä ehtii ilmoittautua mukaan Kestävä julkinen hankkija 2013 -edelläkävijäkilpailuun

Motiva julistaa kilpailun kaikille julkishallinnon toimijoille, jotka hankinnoillaan pyrkivät edistämään kestävää kehitystä.

Lue lisää


7.12.2012 Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

Motiva on julkaissut ohjeen, jossa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita koskevissa julkisissa hankinnoissa. Tilaaja voi halutessaan yhdistää niissä energiatehokkuuden parantamisen lisäksi muita mm. energiateknisten järjestelmien uudistamis- ja korjaamistarpeitaan.

Lue lisää


28.11.2012 Kommentointimahdollisuus!

The Swedish Environmental Management Council on laatinut terveydenhoitoalalla käytettävien elektronisten ja sähköisten laitteiden kestävän kehityksen mukaiset hankintaohjeet.

Lue lisää


28.11.2012 Hyviä esimerkkejä kestävistä hankinnoista

Euroopan komissio on vuodesta 2010 lähtien koonnut hyviä esimerkkejä kestävistä julkisista hankinnoista.

Lue lisää


6.11.2012 EU:n GPP-kriteerien konsultaatiopyyntö: jätevesijärjestelmät

Euroopan komissio laatii ehdotuksia ympäristökriteereiksi eri tuoteryhmille. Komission kriteerityöhön voi vaikuttaa antamalla lausuntoja kommenttikierroksella olevista kriteereistä.

Lue lisää


6.11.2012 Tule mukaan Ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin energia-, jäte- ja vesialalla -seminaariin 16.11.2012

Julkisen sektorin palvelut ovat merkittävien haasteiden edessä. Lainsäädäntö on tiukentumassa niin vesi-, jäte- kuin energia-alalla, mikä usein tarkoitta investointeja ja toiminnan kehittämistä.

Lue lisää


11.9.2012 Ilmoittaudu mukaan Kestävä julkinen hankkija 2013 -edelläkävijäkilpailuun

Motiva julistaa kilpailun kaikille julkishallinnon toimijoille, jotka hankinnoillaan pyrkivät edistämään kestävää kehitystä.

Lue lisää


10.9.2012 Rahoitusta eko-innovaatiohankintoihin ja verkottumiseen

Motiva etsii kiinnostuneita hankintayksiköitä ja partnereita mukaan rahoitushakuun. Rahoitusta myönnetään eri maiden väliselle edelläkävijöiden verkottumiselle ja eko-innovaatiohankinnan suunnittelulle – jopa investoinneille!

Lue lisää


10.9.2012 Koulutusta vihreisiin hankintoihin

Baltic GPP (Green Public Procurement) -projekti tarjoaa koulutusta ajankohtaisista kestäviin hankintoihin liittyvistä aiheista, niin hankintoja tekeville kuin hankinnoissa kouluttaville. Hankkeen puitteissa julkaistaan myös maksuton verkkokurssi.

Lue lisää


7.9.2012 Motivan hankintapalvelun uutiskirje 4/2012 julkaistu

Lue hankintapalvelun tuoreimmat kuulumiset ja ajankohtaiset uutiset.

Lue lisää


28.8.2012 Tuore Pohjoismainen selvitys ympäristöasioiden huomioimisesta hankintapäätöksissä

Selvityksessä tarkastellaan miten ympäristöasiat on huomioitu hankintojen poliittisessa päätöksenteossa Pohjoismaissa. Selvitysestä ilmenee miten hankinta mallit tukevat ympäristön huomioimista. Tarkastelun alla oli myös miten hankintojen osaamisen kehittäminen ja seuranta on huomioitu.

Lue lisää


21.8.2012 EU:n tutkimus kestävien hankintojen tilanneselvityksestä julkistettu

Suomi ei tällä kertaa ollut kestävien hankintojen top 7 joukossa tarkasteltaessa EU:n hankintakriteerien käyttöä hankinnoissa. Kaiken kaikkiaan EU:n hankintakriteerien tuntemus on yleisesti melko heikkoa.

Lue lisää


2.8.2012 SCI-network uutiskirje 4/2012

Kestävän rakentamisen julkisten hankintojen verkoston, SCI-networkin uusin uutiskirje on julkaistu.

Lue lisääSivua päivitetty viimeksi 18.9.2015