Ajankohtaista

23.11.2017 Energiaunioni: Komissio ehdottaa tiukennuksia henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästörajoihin

Komissio on antanut joukon ehdotuksia, joilla pyritään vähäpäästöisempään liikennejärjestelmään. Ehdotusten mukaan esimerkiksi uusien henkilöautojen ja pakettiautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen on oltava 30 prosenttia alhaisemmat vuonna 2030 kuin vuonna 2021. Ehdotusten myötä komissio otti ratkaisevan askeleen täyttääkseen Pariisin sopimuksen mukaiset sitovat EU:n tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää

7.11.2017 Kommentointipyyntö: Kriteerit kestäviin tavarankuljetuspalveluiden hankintoihin

Motiva kehittää julkisen sektorin hankintayksiköiden käyttöön ohjetta ja kriteerisuosituksia energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa tavarankuljetushankinnoissa. Pyydämme nyt kommentteja kriteerien käytettävyydestä.

Lue lisää

20.10.2017 Imatra: Imatran kaupunki tytäryhtiöineen siirtyi käyttämään EKOenergiaa

Imatra on toinen suomalainen kaupunki, joka avaa uusia uria ekologisen sähkön saralla. Imatran kaupunki sekä sen tytäryhtiöt Imatran YH-rakennuttaja Oy ja Imatran Lämpö Oy ovat siirtyneet käyttämään sertifioitua EKOenergian sähköä.

Lue lisää

Tiedotteet

30.11.2017 YM, TEM, MMM ja Sitra: Kokeilut ja julkiset hankinnat kiertotalouden toimenpideohjelman kärkenä

Juha Sipilän hallitus on asettanut tavoitteekseen nostaa Suomi bio- ja kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäksi. Kärkinä ovat kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat, kiertotalouden kokeilu- ja testialustat sekä uudet tuote- ja palveluinnovaatiot sekä investointien tukeminen. Hallituksen ja Sitran konkreettiset toimet kiertotalouden edistämiseksi tällä hallituskaudella on koottu uuteen toimenpideohjelmaan.

Lue lisää

20.11.2017 Motiva: Sipoon kunta panostaa ilmastotyöhön

Sipoossa edistetään ympäristö- ja ilmastoasioita monella rintamalla. Motivan kuntakiertue pyörähti kunnassa 20. marraskuuta kertomassa uusiutuvan energian ja viisaan liikkumisen ajankohtaisista teemoista.

Lue lisää

20.11.2017 Motiva ja SYKE: Kymmenen kuntaa sitoutuu kiertotalouden edelläkävijöiksi

Kymmenen suomalaista kuntaa, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Turku ja Vantaa, on sitoutunut viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin. Ensimmäisenä kuntaverkostona ne aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle.

Lue lisää